Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на пикочо-половата система Гломерулни болести

Гломерулни болести МКБ N00-N08

Гломерулни болести МКБ N00-N08 - изображение

Гломерулът е съставна част от нефрона, който е основната структурна и функционална единица на бъбрека.

Заболяванията, засягащи гломерулите на бъбреците се наричат гломерулни болести или гломерулонефрити.

Функцията на гломерулите е да филтрират кръвта, така че да отделя вредните продукти на обмяната на веществата с урината и да запазва ценните минерали.

Към гломерулните болести спадат следните заболявания:

N00 Остър нефритен синдром

При него в резултат на гломерулните увреждания се получава остра задръжка на урината (олигурия), артериална хипертония, отоци, появява се кръв в урината и малко количество белтък (до 3.5 грама на ден).

N01 Бързо прогресиращ нефритен синдром

Представлява автоимунно заболяване на бъбречните гломерули протичащо с нефритен синдром и с хистологична картина на типични полулуния.

N02 Рецидивираща и постоянна хематурия

Така се означава появата на еритроцити или хемоглобин в урината. То може да се дължи на различни инфекциозни, възпалителни, травматични, паразити или туморни увреждания на органите на пикочно-половата система.

N03 Хроничен нефритен синдром

Представлява хронично увреждане на гломерулите, изявяващо се с кръв в урината, нискостепенна протеинурия (до 3.5 грама на ден), отоци, намаление на количеството на урината, повишение на кръвното налягане.

N04 Нефрозен синдром

В него се включват група симптоми от страна на урогениталната система, каквито са високостепенна протеинурия (над 3.5 грама на денонощие), хипопротеинемия, хиперлипедимия, повишение на кръвното налягане и поява на отоци.

N05 Нефритен синдром, неуточнен

N06 Изолирана протеинурия с уточнено морфологично увреждане

Наличието на белтък в урината над 100 мг за денонощие се означава като протеинурия. Появата му в увеличено количество се дължи наразлични гломерулни и тубуло-интерстициални увреждания.

N07 Наследствена нефропатия, некласифицирана другаде

N08* Гломерулни увреждания при болести, класифицирани другаде

За да стане класификацията на гломерулните заболявания по-пълна са предвидени допълнителни означения с цифра след основното МКБ. Тези означения могат да се поставят само след хистологично доказване на диагнозата. Използваните цифри са:

  • 0 - Незначителни гломерулни увреждания (минимално увреждане)
  • 1 - Огнищни и сегментни увреждания. Огнищна и сегментна хиалиноза и склероза, огнищен гломерулонефрит.
  • 2 - Дифузен мембранозен гломерулонефрит.
  • 3 - Мезанглиопролиферативен гломерулонефрит.
  • 4 - Дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит.
  • 5 - Дифузен мезанглиокапилярен гломерулонефрит (мембранопролиферативен гломерулонефрит тип 1 и тип 3).
  • 6 - Болест на плътните отлагания (мембранопролиферативен гломерулонефрит тип 2).
  • 7 - Дифузен полулунен гломерулонефрит (екстракапилярен гломерулонефрит).
  • 8 - Други изменения.
  • 9 - Неуточнено изменение.

За установяването на гломерулни болести основно значение има анамнезата, която се снема от пациента, клиничната картина, образните и лабораторни изследвания, инвазивните изследвания - биопсия, хистологичното изследване и други.

Обикновено лечението на този вид болести не е лесно, изисква голям опит и значително задълбочени познания на специалистите.

3.0, 7 гласа

ВИДОВЕ Гломерулни болести МКБ N00-N08

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Гломерулни болести МКБ N00-N08

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Гломерулни болести МКБ N00-N08

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕСТОВЕ ПРИ Гломерулни болести МКБ N00-N08

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия