Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на пикочо-половата система Бъбречна недостатъчност Остра бъбречна недостатъчност

Остра бъбречна недостатъчност МКБ N17

Остра бъбречна недостатъчност МКБ N17 - изображение

Бъбречната недостатъчност представлява състояние, което се характеризира с това, че бъбреците са неспособни да филтрират продуктите от обмяната на организма, вследствие на което те се натрупват и предизвикват неговото увреждане.

Внезапното прекратяване на бъбречната функция, характеризиращо се с олигурия (или анурия), хиперазотемия и нарушение на водно-електролитното и алкално-киселинно равновесие, се нарича остра бъбречна недостатъчност.

Причините за развитието на остра бъбречна недостатъчност се групират в предбъбречни, бъбречни и следбъбречни.

1) Предбъбречни фактори:

 • Шок: остра недостатъчност на кръвообращението на ниво микроциркулация. Настъпва при тежки кръвоизливи, операции, аборти, изгаряния, несъвместими кръвопреливания, сепсис, инфаркт на миокарда, остър панкреатит, чревна непроходимост, тежки мозъчни увреждания, електрошок, остра алергична реакция и други.
 • Хоповолемия: намалено количество на телесните течности. Последица е от тежки кръвозагуби, обилни повръщания или диарии, засилена диуреза, профузни изпотявания, злоупотреба с диуретици и други.

2) Бъбречни фактори:

 • остър гломерулонефрит, бързо прогресиращ гломерулонефрит, нефропатии при колагенози;
 • интерстициални нефрити;
 • пиелонефрити;
 • съдови заболявания (бъбречни инфаркти, остри тромбози на бъбречните съдове);
 • некроза на тубулите от ендогенни фактори - хемолиза, рабдомиолиза, ацидоза и други;
 • прием на тубулотоксични медикаменти и вещества - аминоглюкозиди, тетрациклини, цитостатици, сулфонамиди, халотан, химикали, растителни отрови и други;
 • травма на бъбреците и други.

3) Следбъбречни фактори:

 • От страна на уретерите - обструкция от камъни, съсиреци, новообразувания, ретроперитонеална фиброза;
 • От страна на уретрата - обструкция от аденоми и карциноми на простата, образуване на уретрална клапа, стеснение на уретрата, чуждо тяло, травма и други;
 • От страна на пикочния мехур - рак на пикочния мехур, камъни в мехура и други.

Шоковата и хиповолемичната остра бъбречна недостатъчност (ОБН) са последица от рязкото намаляване на бъбречния кръвоток. Това води до бъбречна исхемия (нарушение в кръвоснабдяването на бъбрека). При това състояние се увеличава ренин - ангиотензиновата система, което води до спазъм на аферентните артериоли. Това задълбочава бъбречната исхемия и настъпват олигурия (намаление на количеството на урината под 300 милилитра на денонощие) и анурия (пълна липса на урина).

ОБН при остри бъбречни заболявания се дължи на имунни или други механизми, които остро блокират бъбречните функции. При тубулотоксичната ОБН токсините увреждат бъбречните каналчета. Отокът на бъбреците се засилва от запушване на каналчетата от некротичните материи, миоглобин и олющени епителни клетки.

При следбъбречната форма, острите запушвания на пикочните пътища водят до рязкото покачване на налягането в тях и преустановяване на диурезата.

Клиничната изява на острата бъбречна недостатъчност протича в четири клинични стадия:

1. Начален стадий - той е свързан с основното заболяването довело до ОБН. Клиничната картина е различна, според етиологията - шок, травма, инфекция, интоксикация и т.н. Продължителността на тази фаза е от няколко часа до 2-3 дни.

2. Олиго - ануриен стадий - средната продължителност е от 10 - 18 дни. Обикновено този стадий започва с намаляване на диурезата (24 часовата урина). Пациентът се оплаква от остра болка в кръста, урината намалява и става мътна. Появява се лесна уморяемост, гадене, повръщане, задух, тахикардия и други.

В резултат на отпадане не бъбречната функция настъпват следните лабораторни промени:

 • Азотемия - повишават се серумните урея и креатинин;
 • Хиперкалиемия - повишаване на серумния калий. Настъпва в следствие на увеличен клетъчен разпад, нарушено отделяне на калия с урината, хемолиза. Клинично хиперкалиемията се проявява с парестезии в областта на устата и езика, отслабване на рефлексите, ритъмни нарушения, камерно трептене и спиране на сърцето в диастола. Електрокардиограмата дава характерни промени.
 • Натрия, хлора и калция се понижават.
 • Хиперхидратация - поради задръжката на течности може да появят отоци по цялото тяло и да се развие на белодробен оток (пълнене на алвеолите с течност), мозъчен оток (главоболие, повръщане, зрителни нарушения и развитие на гърчове и кома) и други.
 • Метаболитна ацидоза - поради нарушената способност на бъбреците да излъчват амоняк и водородни йони и поради задръжка на кисели радикали. Появява се трудно дишане, ниско рH , намаляване на стандартния бикарбонат.

Характерно за урината е, че относителното и тегло е увеличено първите 2-3 дни, а след това спада. Урината ъдържа малко количество белтък, единични еритроцити, левкоцити и цилиндри.

3. Стадий на полиурия - възстановяване на диурезата, която достига до 2 -3 литра за денонощие. Отоците намаляват. В началото количеството на азотсъдържащите вещества в кръвта се увеличава. но след това бързо намалява. Поради нарушената селективна реабсорбция на електролитите съществува опасност от дехидратация, хипокалиемия, хипонатриемия и хипомагнезиемия. Този стадий продължава 3-4 седмици.

4. Възстановителен стадий - бавна тенденция към пълно възстановяване на функцията на бъбрека. Този период продължава от 4 - 5 месеца до 2 години.

Лечението при остра бъбречна недостатъчност бива консервативно, оперативно и диализно.
Основните насоки в консервативното лечение са:

 • Борба с шока и баланс на течностите и електролитите;
 • Прилагане на диуретици;
 • Коригиране на нарушенията на алкално - киселото равновесие;
 • Намаляване на клетъчния метаболизъм;
 • Лечение на инфекциите и други;

Оперативното лечение е индикирано при наличие на тумори, чужди тела или камъни по хода на пикочната система, както и при травми.

Към хемодиализа се пристъпва при болни с:

 • Повишаване на серумния калий над 7 ммол/л;
 • Серумен креатинин над 884 ммол/л;
 • Стандартен бикарбонат над 15 ммол/л;
2.8, 6 гласа

ВИДОВЕ Остра бъбречна недостатъчност МКБ N17

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Остра бъбречна недостатъчност МКБ N17

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Остра бъбречна недостатъчност МКБ N17

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

АнатомияКлинични пътеки