Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на пикочо-половата система Бъбречна недостатъчност Остра бъбречна недостатъчност Остра бъбречна недостатъчност с медуларна некроза

Остра бъбречна недостатъчност с медуларна некроза МКБ N17.2

Остра бъбречна недостатъчност с медуларна некроза МКБ N17.2 - изображение

Тежкото, обратимо нарушение на бъбречната функция, настъпващо в резултат на некроза на бъбречните пирамиди и папили, се нарича остра бъбречна недостатъчност с медуларна некроза.

Състоянието се среща предимно при жени в напреднала възраст.

Етиологичните фактори за развитието на медуларна некроза са разнообразни. Свързани са предимно с исхемия на бъбреците: остра кръвозагуба, обилна диария или повръщане, хипоксия, притискане на бъбречната артерия от тумор и т.н.

Други състояния, които могат да доведат до остра бъбречна недостатъчност с медуларна некроза са:

 • Обструкция на уринарния тракт от камъни, чужди тела, тумори, сраствания и други.
 • Остър пиелонефрит.
 • Сърповидно-клетъчна анемия (дрепаноцитоза).
 • Бъбречна туберкулоза.
 • Чернодробна цироза, хроничен хепатит или алкохолизъм.
 • Захарен диабет.
 • Васкулити.
 • Хронична употреба на болкоуспокояващи (главно нестероидните противовъзпалителни) и други.

Острата бъбречна недостатъчност с медуларна некроза има известна етапност на клиничната си изява.

Характерни са четири стадия на протичане:

 • Начален стадий, свързан предимно с основното заболяване, довело до увреждането на бъбречните папили.
 • Олигоуричен стадий, при който количеството на отделената урина намаля под 300 мл за денонощие. При тази задръжка на течности и нарушение на бъбречната функция, пациента се оплаква от отоци по лицето и крайниците, гадене, повръщане, болка в кръста, промяна в цвета на урината и други.
 • При добро лечение се преминава в полиуричния стадий, при който количеството на урината рязко се увеличава над 2 литра за денонощие, отоците спадат, а общото състояние на пациента се подобрява.
 • Възстановителен стадий, продължаващ няколко месеца до пълното нормализиране на бъбречната функция.

Диагнозата остра бъбречна недостатъчност с медуларна некроза се поставя след извършването на редица лабораторни, образни и хистологични изследвания.

Към лабораторните изследвания спадат пълната кръвна картина, проследяване на серумните урея, креатинин, пикочна киселина, серумните йони (калий, натрий), АКР (алкално-киселинно състояние), установяване на диурезата, седимента и състава на урината, наличието на бактерии в нея (урокултура) и други. При диабетици е необходимо да се определи серумната глюкоза, както и нивото на гликирания хемоглобин.

От образните изследвания с голяма диагностична стойност са компютърно-аксиалната томография (КАТ) и бъбречната ехография. При КАТ на бъбреците типични находки за медуларната некроза са: намалени размери, пръстеновидни сенки в медулата, изпълнени с контраст цепнатини в паренхима, дефект в изпълването на чашките.

При необходимост трябва да се се вземе парченце от бъбречната тъкан, за да се изготви хистологичен препарат. Това става със специална биопсична игла под ехографски контрол. Полученият резултат се фиксира, оцветява и диагностицира от специалист - патолог или хистолог.

Лечението на остра бъбречна недостатъчност с медуларна некроза е насочено към основната причина за заболяването.

Паралелно с това трябва да се осигури оптимална бъбречна дейност: достатъчен внос на течности, прилагане на диуретици, коригиране на АКР и други. Понякога е необходимо да се направи хемодиализа за отстраняване на крайните продукти на обмяната на веществата.

3.8, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия