Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на пикочо-половата система Бъбречна недостатъчност Остра бъбречна недостатъчност Остра бъбречна недостатъчност с тубулна некроза

Остра бъбречна недостатъчност с тубулна некроза МКБ N17.0

Остра бъбречна недостатъчност с тубулна некроза МКБ N17.0 - изображение

Рязкото нарушаване на функцията на бъбреците, до такава степен, че количеството на отделената урина за денонощие спада под 300 милилитра, а остатъчните азотни продукти в кръвта (урея, креатинин) се увеличават значително, се нарича остра бъбречна недостатъчност.

Когато това състояние се дължи на смъртта на клетките на бъбречните каналчета, се нарича остра бъбречна недостатъчност с тубулна некроза.

Тубуларната некроза в зависимост от етиологията си, се подразделя на исхемична и нефротоксична.

Някои възможни причини за развитието на исхемична тубулна некроза могат да бъдат:

 • Хиповолемични състояние на организма: остра кръвозагуба, тежка диария или повръщане, усилено потене, изгаряне на голяма част от тялото и други.
 • Намален ударен обем на сърцето: остра сърдечна недостатъчност, инфаркт на миокарда, ритъмни нарушения, сърдечна тампонада и други.
 • Системна вазодилатация: при септичен или анафилактичен шок.
 • Дисеминирана интравазална коагулация (ДИК - синдром).
 • Ренална вазоконстрикция: при хиперкалциемия, прием на медикаменти като циклоспорин, амфотерицин Б и други.

Причини за настъпването на нефротоксична тубулна некроза могат да са:

 • Екзогенни нефротоксини като аминогкилозиди, амфотерицин Б, ацикловир, цисплатин, рентгеноконтрастни вещества и други.
 • Ендогенни нефротоксини, които се образуват се при разпад на мускулна тъкан (миоглобинурия), разпад на хемоглобин (хемоглобинурия), мултиплен миелом (плазмоцитом) и други.

Клиничната изява на остра бъбречна недостатъчност с тубулна некроза протича на четири стадия:

 • Начален стадий, характеризиращ се с оплаквания от пациента, съгласно основното му заболяване.
 • Олиго-ануречен стадий, при който количеството на урината намалява под 300 милилитра за денонощие. Към оплакванията на пациента се добавят и тежест или болка в кръста, гадене, обща отпадналост, промяна в цвета на урината, отоци по меките тъкани.
 • Полиуричен стадий. При правилно лечение и възстановяване на бъбречната функция започва отделяне на голямо количество урина - 3 - 4 литра на денонощие. Отоците спадат и общото състояние на пациента се подобрява. Този стадий продължава три - четири седмици.
 • Възстановителен стадий, при който в течение на няколко месеца, бъбречната функция се нормализира напълно.

За поставяне на диагнозата остра бъбречна недостатъчност с тубулна некроза, необходимо е да е направят щателни изследвания.

Проследява се диурезата, състава и седимента на урината. Прави се пълна кръвна картина, изследване на серумния креатинин, урея, пикочна киселина, калий и натрий. Желателно е да се направи и АКР (алкално - киселинно равновесие), тъй като острата бъбречна недостатъчност често се съпровожда от метаболитна ацидоза.

Едно незаменимо изследване за доказване на исхемична тубулна некроза е доплеровата ехография на бъбреците.

При затруднена диагноза се прибягва до инвазивен метод на изследване, какъвто е бъбречната биопсия. Под ехографски контрол се взима парченце бъбречна тъкан с дълга биопсична игла. Материалът се фиксира и се изпраща за хистологично уточняване.

Лечението при остра бъбречна недостатъчност с тубулна некроза цели спиране на токсичните медикаменти и възстановяването на хомеостазата: баланс на течностите и електролитите, коригиране на метаболитната ацидоза и други. При липса на отговор на лечението, или при покачването на серумния калий над 7 mmol/l или креатинина над 880 mmol/l, се пристъпва към хемодиализа.

3.1, 7 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

АнатомияКлинични пътеки