Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на пикочо-половата система Бъбречна недостатъчност Остра бъбречна недостатъчност Остра бъбречна недостатъчност, неуточнена

Остра бъбречна недостатъчност, неуточнена МКБ N17.9

Остра бъбречна недостатъчност, неуточнена МКБ N17.9 - изображение

Внезапното нарушение на реналната функция, с неясна етиология, при което се получава задръжка на течности в организма и затруднено излъчване на крайните продукти на обмяната на веществата, се наричаостра бъбречна недостатъчност, неуточнена.

Характерно за острата бъбречна недостатъчност е бързото й начало и пълното и възстановяване при правилно лечение. Патофизиологичните нарушения, които настъпват в резултат на нарушената ренална функция включват олигоурия (намалено количество на отделената урина), азотемия (повишено ниво на азотните тела в серума), нарушения в алкално-киселинното и водноелектролитното равновесие.

Причините за развитието на остра бъбречна недостатъчност се подразделят на преренални, ренални и постренални:

  • Преренални: шок, голяма кръвозагуба, обилно повръщане или диария, сепсис, инфаркт на миокарда, несъвместимо кръвопреливане, остра алергична реакция и други.
  • Ренални: остър гломерулонефрит, нефропатия при колагенози, пиелонефрит, прием на нефротоксични вещества, бъбречна травма и други.
  • Постренални: притискане или обструкция на уретерите, пикочния мехур или уретрата от камък, тумор, кръвен съсирек, адхезия и други.

Клиничната изява при остра бъбречна недостатъчност протича в четири клинични стадия:ю

  • Начален стадий, клиниката, на който съвпада с тази на основното заболяване.
  • Олиго - ануричен стадий, започващ с намаляване на количеството на отделената урина, поява на отоци по лицето и крайниците (понякога и в телесните кухини - плеврит, перикардит, асцит), болка или тежест в кръста, гадене, повръщане и други.
  • При правилно лечение се преминава в полиурчен стадий: количеството на диурезата се повишава до 4-5 литра за денонощие. Отоците намалят и постепенно изчезват. 
  • Възстановителен стадий, при който бъбречната функция се възстановява напълно.

За уточняването на диагнозата остра бъбречна недостатъчност са нужни редица лабораторни, образни и хистологични изследвания.

Необходими лабораторни изследвания са уточняване на количеството на денонощната урина (диуреза), нейната утайка (наличието на левкоцити, еритроцити, цилиндри), състав, уропосявка (за установяване на бактерии в урината). В кръвния серум се изследва нивото на креатинина, уреята, йоните (калий, натрий, калций). В артериалната кръв се изследва киселинно - алкалното равновесие на организма (pH на кръвта, парциално налягане на кислорода и въглеродния диоксид).

От образните изследвания при остра бъбречна недостатъчност, може да се направи ехография на бъбреци, нативна рентгенография на корема, екскреторна урография, компютърно-аксиална томография, при които се търси патология в пикочната система.

Поставянето на точна диагноза, особено при съмнение за глумерулонефрит, е невъзможно без взимането на материал (частичка бъбречна тъкан) за хистологично изследване.

За правилното лечение на острата неуточнена бъбречна недостатъчност е необходимо да се проведе етиологично третиране на основното заболяване.

Паралелно с това трябва да се поддържа оптимално реналната дейност с адекватно хидратиране, прием на диуретици, коригиране на киселинно - алкалното равновесие на организма и други. При определени условия (висок калий, креатинин или стандартен бикарбонат), както и при липса на реакция на пациента към лечението, е необходимо да се пристъпи към изкуствено очистване на кръвта от остатъчните продукти на метаболизма - хемодиализа.

4.4, 5 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия