Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на пикочо-половата система Бъбречна недостатъчност Остра бъбречна недостатъчност Остра бъбречна недостатъчност с остра кортикална некроза

Остра бъбречна недостатъчност с остра кортикална некроза МКБ N17.1

Остра бъбречна недостатъчност с остра кортикална некроза МКБ N17.1 - изображение

Внезапното обратимо отпадане на бъбречната функция, изявено с намаление на количеството на отделената урина и повишение на остатъчните азотни тела в кръвния серум, се нарича остра бъбречна недостатъчност.

Когато тя е предизвикана от исхемична некроза на реналния кортекс, състоянието се нарича остра бъбречна недостатъчност с остра кортикална некроза

Патогенезата на острата кортикална некроза не е докрай изяснена, но се свърза с вазоспазъм или тромбозиране на реналните артерии. Състоянието обикновено засяга и двата бъбрека.

Острата бъбречна недостатъчност с остра кортикална некроза се среща при следните рискови състояния:

  • Неонатални: вродени сърдечни малформации, фетален дистрес, анемия, ранно отлепване на плацентата, хемолиза, сепсис и други.
  • Детски: хемолитично-уремичен синдром, дехидратация и други.
  • Свързани с бременността: тежка прееклампсия или еклампсия, задържан аборт, септичен аборт, абрупция (отлепване) на плацентата и други.
  • Други състояния: ухапване от змия, прием на нефроткосини, прием на рентгеноконтрастни вещества, шок, сепсис и други.

Клиничната изява на остра бъбречна недостатъчност с остра кортикална некроза протича в четири стадия.

  • Начален, съвпадащ с основното страдание на пациента.
  • Олиго-анурчен, при който диурезата намалява под 300 милилитра за денонощие. Поради задръжката на крайните продукти на обмяната, към оплакванията се добавят и тъпа болка в кръста, гадене, обща неразположеност, оточност на кожата, промяна в цвета на урината.
  • Полиуричен, при който бъбречната функция започва да се възстановява. Характеризира се с повишаване на диурезата над 2 - 3 литра за денонощие, спадане на отоците по тялото и подобряване на състоянието на пациента.
  • Възстановителен стадий, през който става пълно нормализиране на бъбречната функция.

Диагнозата се поставя след редица изследвания и процедури. Необходимо е да се проследи количеството на денонощната урина (диурезата), състава и седимента на урината. Изледва се пълна кръвна картина, серумни електролити, урея, креатинин, АКР (алкално - киселинно равновесие), коагулационен статус и други показателни по преценка на специалиста.

От образните методи за изследване се прилагат ехография на бъбреците и компютърно-аксиална томография.

При необходимост трябва да се направи бъбречна биопсия. При това изследване със специална биопсична игла се взима парче тъкан от бъбрека под ехографски контрол. Материалът се фиксира, оцветява и се предава за хистологична диагноза.

Лечението на остра бъбречна недостатъчност с остра кортикална некроза трябва да е насочено към основното заболяване.

Освен това е необходимо да се осигури адекватна хидратация на пациента, баланс на електролитите и корекция на алкално - киселинното равновесие. При покачване на калия над 7 mmol/l или креатинина над 880 mmol/l се предприема хемодиализа.

2.5, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

АнатомияКлинични пътеки