Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Хистология Специална хистология Устройство на отделителната система Хистологично устройство на бъбреците

Хистологично устройство на бъбреците

Хистологично устройство на бъбреците - изображение

   Бъбрекът е съставен от кора и сърцевина.

   Сърцевината е изградена от 7 до 20 пирамиди. Една пирамида и прилежащата й част от кората се обозначават като дял.

   По коровата част на бъбрека могат да се видят т.нар. медуларни лъчи, които са тънки, радиално разположени снопчета, водещи началото си от основата на пирамидите и насочващи се към фиброзната капсула. Тези снопчета образуват т.нар. pars radiata (съставена от бъбречните телца и навитите части на проксималните и дисталните каналчета) на кората. Между лъчите се разполага навитата част - pars convolutа (изградена от правите части на проксималните и дистални каналчета и коровите части на събирателните каналчета).

   Има два типа нефрони - кортикални и юкстамедуларни. 

   Сърцевината на бъбрека се разделя на две зони външна (в която се намират правите части на проксималните и дистални каналчета, тънките сегменти на примките на Хенле, медуларните части на събирателните каналчета) и вътрешна. 

   Малпигиевите телца представляват едри, овални телца, в състава на които влиза гломерул и обвиващата го капсула. Малпигиевото телце има два полюса - съдов и пикочен. В съдовия полюс влиза внасяща артериола и излиза изнасяща артериола.

 

Обвиващата гломерула капсула (на Бауман-Шумлянски) има форма на двулистна чашка, външният й лист е изграден от еднослоен плосък епител. Вътрешният лист обвива непосредствено капилярната мрежа на гломерула. Между двата листа на капсулата се филтрира първичната урина. Последната преминава от там към проксималното извито каналче, което започва от пикочния полюс на бъбречното телце.

   В гломерулите се откриват три вида клетки: прозорчести, ендотелни и подоцити.

   Филтрирането в бъбрека се осъществява от структурата на гломерула. Този своеобразен филтър не пропуска кръвните клетки и белтъчните съставки на кръвта.

   Проксималните бъбречни извити каналчета могат да се наблюдават по-често на хистологични препарати, в сравнение с дисталните.

   Секрецията на ренин от бъбреците се извършва от т. нар. юкстагломерулни клетки.

   Функцията на отделните части на нефрона може да се резюмира по следния начин:

   - проксимално извито каналче - обратно всмукване на глюкоза, натрий, вода и други.

   - дистално извито каналче - реабсорбция на електролити и вода.

   В медуларните лъчи на бъбрека се забелязват правите части на проксималните каналчета, правите части на дисталните каналчета, коровите части на събирателните каналчета.

   В областта на сърцевината на бъбрека правите участъци от проксималните и дисталните каналчета образуват дебелите низходящи и възходящи рамена на примките на Хенле.

   Благодарение на добре регулираната дейност на отделните части на нефрона за едно денонощие от 180 литра гломерулен филтрат от организма се отделят само 1,5 литра хипертонична урина.

2.3, 7 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияФизиология