Начало Медицинска енциклопедия Лечения Лечение при алкохолизъм (алкохолна зависимост) Лечебни практики при заболявания

Лечение при алкохолизъм (алкохолна зависимост)

Лечение при алкохолизъм (алкохолна зависимост) - изображение

Модерното общество въпреки многобройните удобства, развитие на технологиите, подобряване на качеството на живот и други в сравнение с близкото минало страда и от последиците от настъпващите промени.

Замяната на спокойния живот на село, чистия въздух, производството на различни земеделски култури, отглеждането на животни и грижите за дома с хронична преумора в резултат от недоспиване, непълноценно хранене, стрес, професионална и социална ангажираност до късните часове и повишените изисквания на индивида често резултира в развитието на различна зависимост.

Някои търсят спасението и обновяването на силите в забранените субстанции и наркотични вещества, други предпочитат да повишат драстично адреналина в кръвта си с екстремни изживявания, но безспорно най-висок е процентът на предпочитащите тихо и спокойно у дома (или шумно в голяма компания) да се отдадат на сладостите на спиртните напитки.

Алкохолът притежава уникалното свойство да създава у човек усещането за размиване на проблемите, отпускане на тялото, ума и душата, води до забрава и пренебрегване на ежедневните трудности и много хора му се доверяват за презареждане на батериите.

След тежък работен ден и пререкания с началника, проблеми с колегите и затруднения от всякакъв характер като цяло (проблеми с половинката, липса на половинка, наличие на болен член от семейството, финансови затруднения, трудности в социализацията и много други) много хора виждат своето спасение за болките си в чашката с алкохол.

Много бързо насладата прераства в зависимост и от консумация само при усещане за нужда, при повод или шумна нощ навън, алкохолната консумация се превръща постепенно в злоупотреба (прием на все по-големи количества алкохол, смесване на различни спиртни напитки) и в зависимост.

Алкохолната зависимост е позната още и като алкохолизъм, като въпреки че терминът не е медицински (състоянието не е физическо заболяване, а по-скоро се дължи на психически и емоционални подбуди, но крие след себе си риск от увреждане на редица системи в организма и съответно заболяване) се употребява широко в медицинските среди.

Своевременното лечение при алкохолизъм (алкохолна зависимост) е от изключително важно значение за запазване на личния, професионален и социален живот на пациента. Състоянието повлича като ураган след себе си, водейки до упадък във всички сфери поради саморазрушителния си характер.

 Какво представлява алкохолната зависимост (алкохолизъм)? Рискове

Какво представлява алкохолната зависимост (алкохолизъм)? Рискове

Алкохолната зависимост (алкохолизъм) представлява състояние, при което пациентът изпитва неистово желание за консумация на спиртни напитки, характеризирайки се с прием на големи количества от субстанцията по всяко време на деня и съответно до влошаване на здравословното, личното, професионалното и социално състояние и развитие на човека.

Наблюдава се тревожна тенденция за покачване на броя на страдащите от алкохолна зависимост и намаляване на възрастта на засегнатите. Алкохолната злоупотреба при подрастващите крие изключително пагубни последици в дългосрочен план, поради което е необходим адекватен контрол и мерки от страна на родителите.

Причините за алкохолизъм са многобройни, като влияние оказва и генетичната предразположеност (наличие на родител или близък роднина с подобен проблем повишава риска с приблизително три до четири пъти от развитие на състоянието в даден етап от живота).

Най-честата причина за развитие на зависимост към алкохола се корени в социалната среда (при подрастващите това е особено засегната, тъй като при попадане в среда, в която се толерира злоупотребата с алкохол, неимоверно всички нейни членове ще следват стриктно ракурса на цялата група), както и психологически фактори (тъга, самота, загуба на близък човек, липса на разбиране от околните и много други чисто психологични и емоционални фактори и състояния).

За диагностициране на състоянието съществуват различни методи, включително и въпросници, целящи уточняване на приеманите количества алкохол ежедневно, силата на желанието за консумация на алкохол, степента на вредно въздействие на субстанцията върху личния, социалния и професионалния живот и развитие на човека. След подробен преглед и съответните лабораторни и образни изследвания може да се определи и въздействието към момента на субстанцията върху организма и тежестта на уврежданията в резултат от състоянието.

Подробна информация за честотата на алкохолната зависимост, най-честите подбуди и рискови фактори, отключващи състоянието може да намерите в раздел Здравни проблеми:

Алкохолната зависимост крие след себе си многобройни рискове от различни по тежест увреждания на здравословното състояние на човек, засягайки различни системи в организма и провокирайки болестни изменения, някои от които са необратими дори след лечение на зависимостта.

Засягат се абсолютно всички органи и системи в организма, но особено често страдат стомашно-чревният тракт, психичното състояние, нервната система във връзка с особеностите на алкохола като вредна субстанция.

Полезна и подробна информация за рисковете и дългосрочните увреждания и усложнения, свързани с алкохолната зависимост, може да намерите в раздел Заболявания:

Лекарства за лечение при алкохолизъм: дисулфирам, налтрексон, налмефен

Лекарства за лечение при алкохолизъм (алкохолна зависимост)

Въпреки че липсват специално разработени за лечение на алкохолна зависимост препарати, за някои лекарства е известно (и доказано, експериментално потвърдено), че действат върху желанието за приема на алкохол и предизвикват негативна реакция от страна на организма като обратна връзка след прием на спиртни напитки.

Някои медикаменти се използват в комплексното лечение при алкохолна зависимост, тъй като освен основния си ефект водят и до повлияване на желанието за прием на алкохол, като крайният им ефект е намалена алкохолна консумация (намалено количества на консумиран алкохол, намалена честота на консумация) и намалено желание за прием на алкохол.

Важно е да се отбележи, че лечението при алкохолна зависимост (алкохолизъм) е комплексно и не се изчерпва само с прием на таблетки. Комплексният и индивидуализиран подход позволява ефективно овладяване на абстинентния синдром, неотменно следващ неколкодневното въздържание от спиртни напитки, въвеждане на пациента в ремисия и изкореняване на причините, довели до отключване на алкохолната злоупотреба.

Едни от най-честите лекарства, които се използват за подпомагане терапията при алкохолизъм (от фармакологичната група на лекарства, използвани при алкохолна зависимост), включват:

 • дисулфирам: открит за първи път през 1920 година и прилаган с индустриални цели дисулфирам през 1951 година се превръща в първото одобрено лекарство за лечение на алкохолна зависимост (алкохолизъм). Дисулфирам въздейства върху метаболизма на алкохола (инхибира ензима алдехид дехидрогеназа) и води до натрупване на ацеталдехид, който всъщност е главният виновник за всички неприятни ефекти, наблюдавани при злоупотреба с питиетата. При прием на алкохол по време на лечение с дисулфирам се наблюдава бърза и тежка реакция, наподобяваща проявите при махмурлук (гадене, повръщане, главоболие, изпотяване, отпадналост). Лекарството действа на принципа на създаването на неприятна асоциация (при прием на алкохол бързо се развиват нежеланите прояви, липсва насладата от алкохолната консумация, налице е невъзможност за прием на големи количества алкохол). Препаратът е подходящ както за терапия по схема и ежедневен прием, така и за прием само в и около дните, при които пациентът е податлив към консумация на алкохол (например през почивните дни, по време на празници, при събирания с приятели и роднини и други). По време на терапията може да се наблюдават различни по тежест нежелани ефекти, като например усещане за метален вкус в устата, главоболие, нарушения на паметта, слабост, объркване и други. При прием на определени антибиотици и химиотерапевтици с алкохол се наблюдава развитие на идентична реакция, известна във фармакологията като дисулфирам реакция. Такива препарати са например метронидазол, някои цефалоспорини (цефоперазон) и други, поради което е необходимо изрично предупреждаване на пациента при стартиране на антибиотичната терапия за строго въздържание от прием на алкохолни напитки
 • налтрексон: налтрексон се използва за лечение на алкохолна, но също и на опиоидна зависимост. Всъщност първоначално, през 1963 година, налтрексон е въведен и разрешен за употреба за лечение на опиоидна зависимост. През 1984 година е одобрен за употреба за лечение на зависимост към хероин и други наркотични средства, а десет години по-късно след задълбочени проучвания е въведен за употреба като средство за лечение на алкохолна зависимост. Медикаментът води по специфични механизми до намаляване и пълна липса от консумация на алкохол. При консумация на спиртни напитки по време на терапията с налтрексон пациентите усещат опиянение и симптомите, придружаващи злоупотребата с алкохол, но не и удоволствието от пиене. Лекарството ефективно се използва за намаляване на желанието за прием на алкохол (така наречения вълчи глад за консумация на спиртни напитки). Терапията с лекарството в дългосрочен план предизвиква промени в мозъка, които намаляват създадената асоциация между алкохолна употреба и удоволствие, а след като консумацията не носи наслада, пациентите не посягат към чашката. Медикаментът е наличен в много страни (но не и в България) под формата на таблетки за ежедневна употреба или под инжекционна форма за еднократна месечна употреба. Възможни странични ефекти, съпътстващи терапията, включват нарушения на съня, нервност, стомашно-чревни оплаквания, световъртеж, промени в настроението, халюцинации и други. Употребата му е противопоказана при наличие на тежки чернодробни увреждания, тежки бъбречни увреждания, остър хепатит и други
 • акампросат: препаратът намира приложение в терапията при алкохолизъм, като оказва благоприятен ефект по отношение на симптомите, наблюдавани по време на алкохолната абстиненция (безсъние, тревожност, умора, депресивно настроение). Лекарството оказва своите ефекти посредством въздействие върху определени трансмитери в мозъка (глутамат, GABA). Лечението с този агент може да предизвика алергични прояви, импотентност, сърдечно-съдови увреждания, безсъние, главоболие, диария, поради което е необходимо внимателно мониториране на терапията и индивидуалната дневна доза
 • налмефен: налмефен е единственият към момента наличен препарат в България за лечение на алкохолна зависимост (алкохолизъм). Действа върху специфичните опиоидни рецептори, като е показан за лечение на алкохолна зависимост при липсата на абстинентни прояви. Препаратът е наличен под формата на таблетки за ежедневна употреба, като е необходима предварителна консултация със специалист (лекарството е достъпна само срещу рецепта). С повишено внимание се подхожда към пациенти, които приемат опиоидни лекарства, при наличие на опиоидна зависимост, при тежки бъбречни или чернодробни увреждания, при тежки предшестващи абстинентни прояви (от типа на гърчове, тремор, халюцинации). Препаратът е подходящ за намаляване на алкохолната консумация (намаляване на приетите количества алкохол). По време на терапията са възможни различни по тежест нежелани ефекти, вариращи от главоболие и световъртеж до сърдечни увреждания и халюцинации

Употребата на тези лекарствени средства се назначава и контролира от лекуващия лекар, като спазването на медицинските наставления и сътрудничеството на пациента са от ключово значение за благоприятния резултат от лечението.

Най-важната стъпка при лечението на алкохолизъм е признаването на проблема от страна на пациента и активно желание за провеждане на терапия. Лечение против волята на пациента е обречено на провал и може да има само краткосрочен ефект.

При силно желание от страна на пациента и достатъчно силна воля и добра дисциплина лекарствата за преодоляване на състоянието могат да се приемат и само в случаите на порив на непреодолимо желание за консумация на алкохол.

Първоначално се назначават по схема с ежедневен прием на определена доза от активното вещество, като при стабилизиране състоянието на пациента и провеждане на активно комплексно (на различни нива) лечение приемът може да се редуцира с цел минимизиране на страничните ефекти от лекарствата.

 Комплексен подход при лечение на алкохолизъм: детокс програма, групи за подкрепа, поведенческа терапия

Комплексен подход за лечение при алкохолизъм (алкохолна зависимост)

Лечението при алкохолна зависимост (алкохолизъм) изисква индивидуализиран и комплексен подход, съчетаващ медикаментозната терапия с другите методи на лечение. За постигане на така желания ефект и задържането му в дългосрочен план е необходима колаборация между различни специалисти и най-вече голяма мотивация от страна на пациента. При стартиране на лечение против волята на пациента (по желание на неговите роднини, близки) резултатите обикновено са краткосрочни.

Обикновено терапията стартира след осъзнаване на проблема от страна на пациента и споделянето му с личния лекар. Личният лекар след обстоен преглед, разпит и назначаване на съответните изследвания, преценя тежестта на състоянието и насочва болния към съответните лечебни заведения или специалисти за провеждане на специфична терапия.

В специализираните лечебни заведения се извършва така наречената специфична детокс програма (програма за детоксикация на организма), която включва специфичен режим и подпомага преодоляването на абстинентния синдром, който при някои пациенти протича изключително драматично. Именно поради развитието на абстинентен синдром се препоръчва провеждане на детокс програмата в болнични условия. Обикновено детоксикацията на организма и абстиненцията продължават средно между 3 и 5 дни, в редки случаи и повече.

След приключването на детокс програмата се преминава към специфична медикаментозна терапия в комбинация с други методи на лечение.

Към другите лечебни практики, участващи в комплексния подход за лечение при алкохолизъм, се включват следните:

 • диалектическа поведенческа терапия: тази терапия често се използва за лечение на различни зависимости, както и при пациенти със суицидни мисли и поведение. Фокусът на терапията е насочен към създаване на емоционална гъвкавост, справяне с факторите от околната среда, които провокират стрес у пациента, подобряване на междуличностните взаимоотношения
 • когнитивно-поведенческа терапия: методът представлява съчетание между поведенческа терапия и психотерапия, като целта е разрушаване на пагубния модел на поведение, каращ пациента да злоупотребява системно със спиртни напитки. Терапията изисква постоянство и търпение, като често води до благоприятни резултати и е ключова за дългосрочната ремисия на пациентите
 • психотерапия: консултацията със специалист може да подпомогне разрешаването на подлежащи промени, отключили саморазрушителното поведение на пациента
 • мотивационна терапия: обикновено е краткосрочна и се прилага скоро след завършване на детокс програмата, като целта е мотивиране на пациента да промени своето саморазрушително поведение
 • включване на пациента в групи за подкрепа
 • включване на пациента в групи за подпомагане при алкохолна зависимост
 • алтернативни подходи: някои техники, заимствани от алтернативната медицина, в съчетание с подходяща лекарствена терапия, могат да доведат до отлични дългосрочни резултати. Такива са например медитацията, автогенен тренинг, акупресура, акупунктура и други

Необходимо е постоянство, като за подобряване на ефективността на лечението се препоръчва консултация и с близките на пациента, неговата половинка, семейство, приятели, тъй като това е средата, в която пациентите търсят разбиране и подкрепа. Неадекватното поведение и действия на близките и роднините на пациента могат да станат причина за опорочаване на лечението.

По време на терапията са възможни рецидиви и алкохолна консумация и/или злоупотреба, като всъщност това е част от терапията. Релапсът на състоянието не бива да отчайва нито лекуващите го лекари, нито пациента, тъй като е естествена част от терапевтичния процес.

За успешното и дългосрочно лечение при алкохолизъм (алкохолна зависимост) е необходимо постоянство, дисциплина, самоосъзнаване и висока мотивация от страна на пациента, професионално отношение на лекуващите го здравни специалисти, подкрепа и разбиране от страна на семейството и близките му.

 Мотивация и дисциплина за бързо лечение при алкохолизъм

По текста работи: д-р Лилия Пашова-Стоянова

Още по темата:

5.0, 3 гласа

БИБЛИОГРАФИЯ

https://www.webmd.com/mental-health/addiction/alcohol-use-disorder-treatments#1
https://www.aafp.org/afp/2005/1101/p1775.html
https://pubs.niaaa.nih.gov/publications/treatment/treatment.htm
https://www.verywellmind.com/medications-for-alcoholism-67514
https://emedicine.medscape.com/article/285913-treatment
https://www.addictionsandrecovery.org/alcohol-abuse-alcoholism.htm
https://americanaddictioncenters.org/alcoholism-treatment
https://www.webmd.com/mental-health/addiction/features/fighting-alcoholism-with-medications#1
https://drugabuse.com/library/alcohol-abuse/

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиИсторияЗдравни съветиСнимкиНовиниПсихологияЛюбопитноАлт. медицинаЗдравни проблемиЛеченияОрганизацииЛайфстайлНормативни актовеКлинични пътекиНаправления в медицинатаСпециалистиЗаведенияИнтервютаХранене при...АнкетиБотаникаРецептиХрани и ястияСпортВидеоИзследванияЕ-тата в хранитеПроизводителиАптекиОткритияГеографияДиетиЛичности