Начало Медицинска енциклопедия Лечения Лекарства, които могат да повишат кръвното налягане Медикаментозно лечение

Лекарства, които могат да повишат кръвното налягане

Лекарства, които могат да повишат кръвното налягане - изображение

Посягате ли честичко към обезболяващите средства, независимо дали за болките в ставите, ужасното главоболие, мигрена или болката в корема? Често ли страдате от хрема и прибягвате до стандартните капки за нос и прахчета за овладяване на ранните симптоми?

Предпазвате се от нежелана бременност с помощта на перорални контрацептиви или пък се оплаквате от типичните за менопауза симптоми и ви е назначена хормонална терапия? Страдате от депресия, тревожност или лабилно настроение и ви е назначена съответната терапия с антидепресанти? Самоцелно употребявате добавки, често със съмнителен произход и без знанието на лекуващия лекар?

Ако някои от гореизброените твърдения се отнася до вас или ако като цяло честичко ви се налага да посягате към лекарства (независимо за какво) е редно да започнете да обръщате повече внимание на хапчетата, които пиете, тъй като сте изложени на риск от развитие на така наречената лекарствено-индуцирана хипертония.

Казано по-разбираемо това е високо кръвно, дължащо се на честия прием на определени лекарства, обикновено съвсем безобидни и достъпни без рецепта.

По същество предизвиканата от лекарства хипертония се определя като вторична, предизвикана от външни фактори. Често състоянието е обратимо и при преустановяване на терапията симптомите отшумяват, но при определени пациенти е възможно персистиране на хипертензията и след прекратяване приема на въпросните медикаменти и съответно затруднения при овладяването на състоянието.

Лекарства, които могат да повишат кръвното налягане, се подвизават неподозирано във всяка домашна аптечка, поради което се препоръчва повишена бдителност, особено при наличие на подлежащи сърдечни увреждания.

Лекарствата, предизвикващи високо кръвно, могат да доведат до сериозни усложнения и последици с дългосрочен характер.

Различните медикаменти, водещи до промени в кръвното налягане, при активни лица, без подлежащи заболявания често водят до леки по степен, бързопреходни симптоми (главоболие, световъртеж, сърцебиене, повишено изпотяване), които отшумяват скоро след прекратяване на приема.

При лица, които страдат от високо кръвно налягане, приемът на подобни лекарства, особено в по-високи дози и продължително време, крие съществен риск от влошаване на състоянието, покачване на нивата на кръвното налягане въпреки провежданата антихипертензивна терапия, но могат да доведат и до сърдечен арест, инфаркт на миокарда, внезапна сърдечна смърт, поради което си заслужава да отделите повече внимание и да се информирате за лекарствата, които могат да повишат кръвното налягане.

Лекарствено-индуцирана хипертония

Кои са лекарствата, които могат да повишат кръвното налягане?

Много от лекарствата, които могат да повишат кръвното налягане и да предизвикат лекарствено-индуцирана хипертония, вероятно ще ви се сторят познати. Това не бива да ви учудва, тъй като редица често използвани в практиката средства, достъпни и без лекарско предписание, крият подмолни нежелани ефекти и взаимодействия, като трудно може да се предвиди при какви обстоятелства и при кои пациенти биха се развили те.

Като цяло изложени на по-висок риск от възникване на лекарствено предизвикана хипертония са лицата с подлежащи сърдечно-съдови или бъбречни увреждания, при вродени сърдечни пороци и аномалии, при други подлежащи увреждания, затлъстяване, метаболитни и ендокринни нарушения, системна консумация на алкохол, употреба на наркотични вещества, тютюнопушене.

Напредналата възраст, както и провеждането на комбинирана терапия (лечение на едно заболяване с различни лекарства или провеждане на лечение на няколко заболявания с различни препарати) също повишават риска от развитие на хипертензия, провокирана от приемани лекарства.

Към лекарствата, които могат да повишат кръвното налягане, се включват:

 • нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС): редица представители от групата на нестероидните противовъзпалителни средства, включително и най-масово използваните ибупрофен и напроксен, крият съществен риск от подмолно повишение на високото кръвно налягане. При необходимост от дългосрочна употреба задължително се консултирайте с вашия лекар за рисковете от изява на нежелани ефекти, включително и повишение на кръвното налягане. Агентите от тази група се отличават с чудесни обезболяващи, противовъзпалителни и антипиретични (понижават температурата) свойства, но употребата им, особено продължително време и в по-високи дози, крие сериозни рискове, не само от развитие на вторична хипертония, но също така и на сърдечно-съдови инциденти и усложнения. Нежеланите ефекти по отношение на сърдечно-съдовата система се дължат на блокирането на ензима циклооксигеназа тип 1 и тип 2 (COX-1 и COX-2), което от своя страна резултира в неблагоприятни промени в бъбречната хомеостаза и метаболизъм
 • COX-2 инхибитори (коксиби): тази относително малка група обезболяващи агенти (целекоксиб, еторикоксиб, парекоксиб) често се препоръчва при непоносимост или наличие на противопоказания за използване на стандартно препоръчваните нестероидни противовъзпалителни средства. Агентите от тази група не се отличават съществено по ефективност от тях по отношение на облекчаване на болката, възпалението и фебрилитета, но за разлика от останалите представители крият минимален риск от увреждане на стомашно-чревния тракт (язвена болест, кървене, обостряне). По отношение на сърдечно-съдовата система обаче рискът от нежелани ефекти не се различава особено в сравнение с НСПВС. Блокирането на ензима циклооксигеназа тип 2 води до задръжка на течности, затруднява дейността на бъбреците и крие риск от покачване на кръвното налягане
 • назални деконгестанти: средствата, използвани за облекчаване на дишането и подобряване на симптомите при хрема, настинка, ринит, грип и други, протичащи със запушен нос, обикновено включват в състава си симпатомиметици, като например ефедрин, фенилефрин, псевдоефедрин, ксилометазолин и други, които от своя страна могат да окажат неблагоприятно въздействие върху кръвното налягане. При лица без подлежащи сърдечни нарушения рядко се наблюдава повишение на кръвното налягане, но при пациенти с подлежащи сърдечни заболявания (високо кръвно налягане, аритмия и други) е възможно влошаване на състоянието въпреки приеманите антихипертензивни или антиаритмични средства, но също така е възможно и развитие на нежелани лекарствени взаимодействия при едновременна употреба. Псевдоефедрин води до леко повишение на систоличното налягане и сърдечния пулс, без да оказва съществено влияние върху диастоличното налягане. При пациенти с хипертония е необходим внимателен подбор на препарати за лечение на назална конгестия с цел минимизиране на рисковете от влошаване на състоянието, като се предпочитат агенти с доказана безопасност, в ниски концентрации и кратък лечебен курс

Лекарства, повишаващи кръвното налягане: аналгетици (обезболяващи), назални деконгестанти

 • антимигренозни средства (лекарства против мигрена): някои антимигренозни средства действат като предизвикват вазоконстрикция (свиване) на кръвоносните съдове в главата, облекчавайки проявите на мигрена, като подобен ефект е налице и по отношение на системната циркулация. Предизвиквайки вазоконстрикция повишават риска от покачване на кръвното налягане в някои случаи до екстремно високи стойности. Други препарати от групата повишават кръвното налягане по различни механизми, като риск е налице при употреба на агенти от групата на селективните серотонинови агонисти (суматриптан, наратриптан и други) и алкалоидите на моравото рогче (ерготамин, дихидроерготамин)
 • кортикостероиди: приложението на кортикостероиди (преднизон, преднизолон, метилпреднизолон и други) крие сериозни рискове от влошаване на сърдечния статус, като водят до хипертензия, ритъмни нарушения и сериозно могат да влошат протичането на подлежащо сърдечно-съдово увреждане. Основните механизми на предизвиканата от кортикостероидите хипертония включват натриева задръжка и задръжка на течности като цяло при свръхстимулирането на минералкортикоидните рецептори. Предизвиканата от кортикостероиди хипертония отговаря добре на лечение с диуретици
 • хормони: при използването на хормонални препарати, съдържащи естрогени и/или прогестини, се наблюдава значителен риск от покачване на кръвното налягане. Рисковете са налице при използването на препарати от групата на пероралните контрацептиви, както и при хормонална заместителна терапия при менопауза. Необходимо е стриктно проследяване на пациентите и своевременна реакция при наличие на повишение на кръвното налягане. Приемът на перорални контрацептиви, особено при жени, които са пушачки, се асоциира с повишен риск от перманентна хипертония, която не отшумява при прекратяване приема на лекарствата
 • антидепресанти: редица представители на голямата фармакологична група на антидепресантите, като например венлафаксин, окситриптан, имипрамин, амитриптилин и други крият риск от покачване на кръвното налягане и ритъмни нарушения, особено при дългосрочна употреба. Предизвиквайки съответните промени в нивата на невромедиаторите, съдействащи за подобрение и стабилизиране на настроението при пациенти с депресия, тревожност, панически атаки, емоционална лабилност, тези агенти водят и до покачване на кръвното налягане
 • имуносупресивни лекарства: имуносупресивна терапия се провежда след трансплантация на органи и тъкани, в хода на противораковото лечение и при някои автоимунни заболявания. Някои препарати, потискащи имунната система, по различни механизми, често с неясен произход, могат да доведат до покачване на кръвното налягане и налагат провеждане на допълнителна терапия. Такива са например циклоспорин (често прилаган при пациенти след бъбречна трансплантация), такролимус и други. При над 50 % от пациентите на терапия с циклоспорин след бъбречна трансплантация се наблюдава хипертензия, която се повлиява добре от лечение с калциеви антагонисти, бета блокери, АСЕ инхибитори, диуретици. При такролимус процентът на развиваща се хипертония в хода на терапията по различни данни се изчислява на около 30

Повишение на кръвното налягане след прием на кортикостероиди, хормони, антимигренозни лекарства

 • лекарства, използвани за лечение на затлъстяване: апетит-потискащите лекарства често водят до засягане на сърдечно-съдовата система, във връзка с което редица утвърдени в близкото минало препарати, са забранени за употреба по настоящем. При необходимост от провеждане на медикаментозна терапия за борбата със затлъстяването е необходимо повишено внимание при избора на конкретния препарат
 • психостимуланти: производните на амфетамин, метамфетамин, метилфенидат, декстрометорфан и други, използвани главно при нарколепсия и синдром на дефицит на вниманието или хиперактивност, обозначавани най-общо като психостимуланти (стимуланти на централната нервна система) крият риск от сърдечно-съдови увреждания и по тази причина не се препоръчват при пациенти с подлежащи сърдечни заболявания и аномалии
 • кофеин и кофеин-съдържащи храни и напитки: по отношение на кофеина (като средство, добавяно в много препарати против болка) и кофеин-съдържащите храни и напитки (кафе, кола, шоколад, енергийни напитки) съществуват множество дебати относно ефектите върху сърдечно-съдовата система, но като цяло се препоръчва лека до умерена консумация при лица с високо кръвно и сърдечни заболявания. Покачване на кръвното налягане при стандартния човек се наблюдава при прием на по-високи дози от препоръчителните или прием на кофеин от няколко различни източници (например едновременна употреба на добавки с кофеин, обезболяващи с кофеин и енергийни напитки)
 • някои хранителни добавки: употребата на някои добавки, съдържащи женшен, женско биле, йохимбин и други може да предизвика повишение на кръвното налягане при предразположени пациенти или налични подлежащи увреждания. Винаги консултирайте употребата (и необходимостта от прием) на хранителни добавки с лекуващия лекар

За минимизиране на рисковете от нежелани ефекти и неблагоприятни лекарствени взаимодействия се препоръчва употребата на всички медикаменти да преминава през предварителна консултация с лекуващия лекар.

Освен повишение на кръвното налягане и лекарствено-индуцирана хипертония самоцелната употреба на лекарства може да доведе до различни по тежест увреждания, като например засягане на храносмилателната система (киселини, болка, парене, диария, запек, гадене, язвена болест), засягане на ендокринната система и метаболизма, неврологични прояви и други.

Полезни съвети за намаляване на риска от повишение на кръвното след прием ан определени лекарства

Полезни съвети за намаляване на риска от развитие на предизвикана от лекарства хипертония (високо кръвно налягане):

 • винаги се консултирайте с вашия лекар за лекарствата, които приемате
 • при прием на лекарства без рецепта се консултирайте с вашия фармацевт за възможните рискове при прием на съответното лекарство
 • не приемайте самоцелно хранителни добавки без знанието на вашия лекар
 • в случай, че страдате от високо кръвно, винаги се съветвайте с вашия лекар или фармацевт относно лекарствата и/или добавките, които желаете да приемате (независимо дали са със свободен достъп)
 • винаги преглеждайте листовката, предоставена от фирмата производител за наличие на рискове от промени в кръвното при прием на съответните медикаменти
 • при необходимост от прием на няколко различни вида лекарства осигурете достатъчен времеви интервал (поне два часа) между отделните препарати, за да намалите рисковете от нежелани лекарствени взаимодействия
 • при наличие на подлежащо заболяване стриктно следвайте назначената ви терапия
 • ограничете вредните навици: сведете до минимум консумацията на спиртни напитки, откажете цигарите, намалете консумацията на газирани напитки, кофеин-съдържащи храни и напитки, тестени, пържени и мазни храни
 • хранете се здравословно, с достатъчен дневен прием на пресни плодове и зеленчуци, ядки, месо, риба, и поддържайте здравословно за годините и състоянието ви тегло

Познавайки рисковите препарати или информирайки се от вашия лекар и/или фармацевт за възможните лекарства, които могат да повишат кръвното налягане, ще си спестите редица главоболия в близкото бъдеще.

Поддържането на близка връзка и чест контакт с лекуващия лекар и фармацевт и информирането им за всички медикаменти, които приемате, минимизира рисковете от нежелани лекарствени взаимодействия и от изява на нежеланите ефекти на редица лекарствени средства.

 

По текста работи: д-р Лилия Пашова-Стоянова

Още по темата:

5.0, 4 гласа

БИБЛИОГРАФИЯ

https://www.webmd.com/hypertension-high-blood-pressure/guide/medications-cause?fbclid=IwAR1iccCFvNbLnF6GjPWBuXig-vBcQM__V0MK2YkPRif2Ns_DUqwGHbhGzuM
https://www.uspharmacist.com/article/drug-induced-hypertension
https://login.medscape.com/login/sso/getlogin?urlCache=aHR0cHM6Ly93d3cubWVkc2NhcGUuY29tL3ZpZXdhcnRpY2xlLzU4MjM4NQ==&ac=401
https://medlineplus.gov/ency/article/000155.htm
https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(11)00476-1/abstract
https://www.dovemed.com/diseases-conditions/drug-induced-hypertension/
https://www.empr.com/features/htn-hypertension-blood-pressure-medications-induced/article/668117/
https://coordinatedhealth.com/condition/drug-induced-hypertension/
https://www.nature.com/articles/hr201416/tables/7

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияНовиниВидеоЗдравни проблемиЛеченияФизиологияЗдравни съветиБотаникаЛюбопитноХранене при...СнимкиИзследванияСпортНормативни актовеАлт. медицинаЗаболявания (МКБ)Социални грижиИсторияЛайфстайлИнтервютаОрганизацииАнкетиКлинични пътекиОбразованиеСъставкиПроизводителиСпециалистиАптекиРецептиОткритияНаправления в медицинатаГеографияПатологияТестовеПсихологияДиети