Начало Медицинска енциклопедия Лечения Оказване на първа помощ - кардиопулмонална ресусцитация Възстановителни процедури

Оказване на първа помощ - кардиопулмонална ресусцитация

Оказване на първа помощ - кардиопулмонална ресусцитация - изображение

1. Какво е кардиопулмонална ресусцитация?

2. Показания за извършване на кардиопулмонална ресусцитация

3. Противопоказания

4. Оборудване

5. Преди започване на процедурата

6. Начин за извършване на кардиопулмонална ресусцитация

7. Възможни усложнения

8. Оказване на първа помощ - кардиопулмонална ресусцитация на дете

9. Оказване на първа помощ - кардиопулмонална ресусцитация на бебе


Какво е кардиопулмонална ресусцитация?

Кардиопулмонална ресусцитация (CPR) представлява животоспасяваща процедура, която се прилага при инфарктдавене, душене и други инциденти, при които дишането и/или сърдечният ритъм са спрели. Спешното възстановяване на дихателната и сърдечната функция е от изключително значение, тъй като мозъкът на човека може да издържи без кислород само 3-5 минути. При лишаване на мозъчните клетки от притока на кръв, респективно на кислород за повече от 5 минути, настъпват необратими увреждания на мозъчната тъкан. Смъртта на пострадалия може да настъпи за около 8-10 минути. За да се избегне това нежелано събитие се прилага оказване на първа помощ - кардиопулмонална ресусцитация.

Оказване на първа помощ - кардиопулмонална ресусцитация включва група от мероприятия, които се състоят от два основни компонента - сърдечен масаж и изкуствена вентилация (обдишване, дихателна реанимация). Прилагат се с цел възстановяване на спонтанното кръвообращение и дишането на пострадалия докато бъдат взети други мерки (като например дефибрилация), включително транспортиране в болнично заведение.

Важно е да се отбележи, че само чрез кардиопулмонална ресусцитация е малко вероятно да се възстанови напълно сърдечната дейност. Нейната основна цел е да се възстанови част от потока на кръв и кислород към мозъка и сърцето, за да се отложи смъртта на тъканите и възникването на трайни мозъчни увреждания.

Показания за извършване на кардиопулмонална ресусцитация

Кардиопулмонална ресусцитация трябва да се извърши веднага на всяко лице, което е в безсъзнание и е установено, че няма сърдечен ритъм.

Специализираните екипи може да извършат бърз мониторинг за оценка на сърдечната честота, за да се прецени по-подробно причината за спиране на сърдечната дейност, както и за избор на най-подходящите възможности за лечение.

Противопоказания

Единствената абсолютна контраиндикация за извършване на CPR е изричното желание на пострадалия да не бъде реанимиран в случай на спиране на сърдечната дейност:

  • понякога това се дължи на религиозни и личностни убеждения.

Също така в този си вид кардиопулмонална ресусцитация не се извършва на новородени - при тях техниката е различна.

Във всеки друг случай извършването на тази животоспасяваща процедура е препоръчително и абсолютно необходимо.

Оборудване

Кардиопулмонална ресусцитация в най-основната си форма може да се извърши навсякъде, без необходимостта от специализирано оборудване. Универсалните предпазни мерки (т.е. ръкавици, маска, манта) следва да бъдат взети, ако са налични. Въпреки това процедурата често се извършва без тези защитни средства, когато пострадалият се намира извън болничното заведение.

Обикновено екипите за оказване на спешна помощ са снабдени със специални устройства за извършване на механични компресии на гърдите и за механично обдишване. Сърдечните дефибрилатори осигуряват електрическа стимулация на сърцето чрез два електрода, които се поставят върху гърдите на пациента и може да се възстанови сърдечният ритъм изключително бързо.

При липсата на такова оборудване ресусцитацията се извършва по стандартния начин.

Преди започване на процедурата

Преди да започнете CPR, проверете:

Дали лицето е в съзнание или в безсъзнание?

Ако лицето е в безсъзнание, докоснете и/или разклатете рамото му и попитайте високо "Добре ли сте?".

Повикайте за помощ - в най-добрият случай спасителите трябва да са поне двама.

Ако пострадалият не отговори и с Вас има още едно лице, единият трябва да се обади на 112, а другият да започне кардиопулмоналната ресусцитация. Ако сте сам/а и имате незабавен достъп до телефон, обадете се на 112 преди началото на CPR, освен ако не мислите, че лицето е в безсъзнание поради задушаване или удавяне. В този специален случай, започнете спешната процедура за една минута и след това се обадете на 112.

Специални препоръки за необучени минувачи

В случай, че не знаете какво точно да правите, но имате свободен достъп до телефон, позвънете на 112, където обучен диспечер ще Ви даде насоки за действие до идването на екипа.

Имайте предвид, че:

Разликата между всяка помощ (дори и непрофесионална) и липсата на помощ може да бъде 1 човешки живот!

Според американската сърдечна асоциация при липса на медицински персонал или обучени лица, дори необучени минувачи могат да извършат кардиопулмонална ресусцитация, като в този случай се препоръчва да се наблегне на гръдната компресия (без обдишване) - извършват се около 100 непрекъснати компресии в минута, до идването на специализиран екип за спешна помощ.

Също така не се препоръчва търсенето на пулса от неквалифицирани лица - често това може да доведе до погрешни впечатления при хора без опит. Спешното започване на гръдните компресии е от изключително значение за спасяването живота на пострадалия!

Осигуряване на свободен дихателен път

Често при нараняване и кървене в устната кухина, попадане на чужди тела, западане ("гълтане") на езика, фрактура на челюстите се получава непроходимост на горните дихателни пътища. Пострадалият прави усилени дихателни движения, което се изразява в съкращение на шийните мускули, хлътване на ямките под и над ключицата, хлътване на междуребрените пространства и горната коремна област при всеки опит за вдишване. Цветът на кожата може да е синкав или сивопепеляв.

При тази ситуация първо трябва да се отвори широко устата на пострадалия и да се провери дали езикът или зъбни скоби или протези не са паднали назад, запушвайки гърлото. Устата и фаринксът трябва да се почистят от кръв и съсиреци, слюнка, повърнати материи или чужди тела (дъвки, бонбони и други).

При безсъзнание възможността за "гълтане" на езика се предотвратява, като се постави внимателно цялото тяло на една страна - главата и гръдния кош се движат бавно и едновременно, за да се избегне фатална увреда при неразпознати счупвания или размествания на шийните прешлени. Когато устата и гърлото са почистени, проходимостта на дихателните пътища се проверява и поддържа чрез повдигане на ъглите на долната челюст.

Имайте предвид, че тази процедура трябва да се осъществи максимално бързо!

При невъзможност да се освободят дихателните пътища по горните методи, се налага извършването на трахеотомия или крикотиротомия (кониотомия).

Крикотиротомия се прави само при крайна спешност! Крикотиреоидната мембрана се опипва като плоско хлътване под "адамовата ябълка". В тази област няма кръвоносни съдове и пробиването или прерязването й не се последва от кръвотечение. Може да се извърши с остър предмет - джобно ножче, ножица и други. След пробива отворът трябва да се разшири за достъп на повече кислород и по възможност да се постави тръбичка или канюла в него, която да остане там до транспортирането на пострадалия в болнично заведение.

Начин за извършване на кардиопулмонална ресусцитация

Позиция за извършване на кардиопулмонална ресусцитация

Кардиопулмонална ресусцитация се извършва най-добре, като пострадалият се постави върху гладка и твърда повърхност, което осигурява по-ефективна гръдна компресия. Извършването върху матрак или друга мека повърхност обикновено е по-малко ефективна.

Лицето осъществяващо помощта трябва да бъде разположено високо над пострадалия, на колене, за да може да упражни тежестта на тялото си при извършване на компресиите. По този начин се осъществява по-значителна динамика при смяна на компресиите с вентилациите.

Дихателната реанимация включва следните действия:

Сърдечен масаж (за възстановяване на кръвообращението)

Най-същественият компонент от кардиопулмоналната ресусцитация е индиректният сърдечен масаж. Целта е чрез притискане на сърдечните кухини да се замести временно помпената функция на сърцето, респективно движението на кръв в съдовете (кръвообращението) и по този начин да се предизвика възстановяването му.

Както беше споменато за правилното извършване на индиректния сърдечен масаж пострадалият трябва да лежи на твърда подложка или равна повърхност.

Даващият помощ поставя една върху друга ръцете си (дланта на едната ръка се поставя върху гърба на другата, при което пръстите на двете ръце се преплитат и захващат плътно). В този захват ръцете се поставят върху долната част на гръдната кост, лактите се раздалечават и с резки движения се притиска и отпуска с честота около 100 пъти в минута.

Дълбочината на хлътването трябва да е поне 5 сантиметра, а натискът трябва да бъде силен и бърз.

По този начин сърцето се притиска между гръдната кост и гръбначния стълб, като кухините му се изпразват и напълват с кръв.

Между всяка отделна компресия гръдният кош трябва да се отпускат напълно и оказващият първа помощ да не се обляга върху него. Това се прави с цел сърцето да може свободно да се изпълни с кръв преди следващата компресия.

Обдишване (за възстановяване на дишането)

Най-простият и лесно достъпен начин за обдишване е т.нар. дишане "уста в уста" - главата на пострадалия се извива максимално назад, долната челюст се повдига нагоре и напред, ноздрите се притискат с пръсти. По възможност (с цел предотвратяване предаването на инфекции) върху устата на пострадалия се поставя някакво бариерно устройство (кърпа или маска за лице). Даващият помощ обхваща плътно устата на пострадалия със своята и издишва въздух бързо и дълбоко.

При успех гръдният кош на пострадалия видимо се раздува. Между две обдишвания се прави около 1 секунда пауза, през която се дава време нивото на гръдния кош да спадне.

В случай, че гръдният кош не повиши видимо обема си, това е сигнал за неефективно обдишване, наличие на перфорация в устната кухина или обструкция на дихателните пътища. В такъв случай главата на пострадалия се връща в изходна позиция, след което отново се извива назад, долната челюст се повдига напред и нагоре, притискат се ноздрите и се прави ново вдишване. Ако гърдите не се повдигнат, отново се проверяват дихателните пътища.

Друг вид обдишване е чрез използване на устройство за механична вентилация (амбу), което директно изтласква въздух в белите дробове на пациента.

Вижте още:

При кардиопулмонална ресусцитация сърдечният масаж и изкуственото дишане се съчетават в определено съотношение.

  • Когато се дава първа долекарска помощ съотношението е 30 натиска на сърцето към 2 пълни издишвания в устата на пострадалия.

Това се означава като един цикъл на CPR. След приключване на единия цикъл незабавно се започва втори.

От изключително значение е да не се забавя сърдечният масаж! Прекомерното обдишване не е желателно!

В най-добрият случай оказващите първа помощ трябва да се сменят на всеки 2-3 минути. Това предотвратява прекомерното им физическо натоварване, което може да понижи ефективността на кардиопулмоналната ресусцитация.

Като цяло извършването на кардиопулмонална ресусцитация продължава докато пациентът възвърне самостоятелното си дишане и сърдечния ритъм или е обявен за мъртъв. А в някои случаи - докато оказващият първа помощ е физически способен да продължи.

В резюме оказване на първа помощ - кардиопулмонална ресусцитация се извършва по следния начин:

Възможни усложнения при оказване на първа помощ - кардиопулмонална ресусцитация

Възможните усложнения от кардиопулмоналната ресусцитация може да включват:

  • Фрактури на ребра или гръдната кост от компресията на гръдния кош (обикновено това се наблюдава рядко).
  • Стомашна инсуфлация (вдухване на въздух в стомаха) от изкуственото дишане с помощта на неинвазивни методи за вентилация (например уста-в-уста, чрез амбу) - това може да доведе до повръщане, с допълнителен компромис на дихателните пътища или аспирация на повърнатата материя.

Оказване на първа помощ - кардиопулмонална ресусцитация на дете

Процедурата за оказване на CPR на дете на 1 до 8 години по същество е същата, като тази при възрастни пациенти. Разликите са, както следва:

  • Ако има и друго лице на мястото, единият трябва незабавно да се обади на 112. Ако сте сам/а, изпълнете спешно пет цикъла на компресии и вдишвания на детето (това обикновено отнема около 2 минути), след което се обадете на 112.
  • Използвайте само една ръка, за да изпълните гърдите компресии.
  • Дълбочината на натиска при компресиите отново трябва да е около 5 сантиметра!
  • Вдишвайте по-леко.
  • Използвайте същото съотношение на компресия-обдишване, която се използва за възрастни: 30 компресии, последвани от две вдишвания. Това е един цикъл. След двете вдишвания незабавно започнете следващия цикъл.
  • Продължете докато детето започне да реагира или до пристигане на оторизиран екип за спешна помощ.

Оказване на първа помощ - кардиопулмонална ресусцитация на бебе

При кърмачетата (бебе до 1 годишна възраст) има по-съществени различия при оказване на първа помощ.

Повечето сърдечни арести при бебетата се появяват поради липса на кислород, като причината може да е задушаване с някакъв предмет, храна или удавяне. Ако установите, че бебето има запушване на дихателните пътища, незабавно изпълнете първа помощ при задушаване, като отстраните причинителя.

В никакъв случай не разклащайте кърмачето!

Ако не можете да установите причината за загубата на дихателната дейност, започнете кардиопулмонална ресусцитация.

Ако Вие сте единственият спасител направете CPR в продължение на две минути - около пет цикъла - след което се обадете на 112.

Ако друг човек е на разположение, единият трябва да се обади незабавно, докато другият се погрижи за бебето, като започне ресусцитация.

Компресии за възстановяване на кръвообращението

Поставете бебето да легне по гръб върху твърда и равна повърхност, например маса, твърда подложка или на пода.

Представете си една хоризонтална линия, прекарана между зърната на бебето. Поставете двата пръста на едната си ръка точно под тази линия и така ще установите локализацията на центъра на гръдния кош.

Дълбочината на натиска при компресиите трябва да е около 3,8-4 сантиметра.

Бройте на глас докато извършвате гръдните компресии - честотата отново е 100 компресии в минута.

След 30 компресии леко наклонете главичката на бебето назад, като повдигнете брадичката с една ръка и натиснете надолу челото с другата ръка.

Опитайте се да установите дихателна дейност - сложете ухото си до устата на кърмачето, погледнете гърдичките за движение, опитайте се да усетите дъха чрез бузата си, като я поставите над устата му. Всичко това трябва да стане за не повече от 10 секунди!

Ако не установите възобновяване на дишането, продължете нататък.

Обдишване за възстановяване на дихателната дейност

Покрийте устата и носа на бебето с устата си.

Подгответе се да дадете две спасителни вдишвания. Използвайте силата на бузите си, за да достави нежни вдухвания въздух (вместо дълбоки вдишвания от белите дробове). Забележете дали гръдният кош на бебето се повдига. Изчакайте една секунда за следващото вдишване и го направете.

Ако гърдичките на бебето не се повишават, повторете движението на главата назад, повдигането на брадичката, притискането на долната челюст и отново вдишайте въздух.

Ако гърдите на бебето все още не се повдигат, разгледайте устата, за да се уверете отново, че няма наличие на чужд материал вътре. Ако забележите някакъв обект, отстранете го с пръсти.
Ако дихателните пътища изглеждат блокиран, изпълнете първата помощ при задушаване на бебето.

Отново направете компресии, последвани от 2 вдишвания.

Продължете процедурата по CPR докато не установите признаци на живот или докато пристигне медицинският персонал.

Още по темата:

4.1, 16 гласа

ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРИЛАГА ЛЕЧЕНИЕТО Оказване на първа помощ - кардиопулмонална ресусцитация

ВСИЧКИ

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияЛеченияИсторияЗдравни съветиЛюбопитноСпортБотаникаНовиниФизиологияЛайфстайлАлт. медицинаСнимкиКлинични пътекиСпециалистиЗаведенияХранене при...ИзследванияОрганизацииВидеоНормативни актове