Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Опорно-двигателна система Стави Свързвания на черепа

Свързвания на черепа (juncturae cranii)

Свързвания на черепа (juncturae cranii) - изображение
Благодарение на непрекъснатите свързвания на черепа, костите оформят здравата му конструкция, а чрез ставното свързване на долната челюст се дава възможност за извършване на дъвкателни движения. В областта на черепа се наблюдават всички видове свързвания, като най-чести са тези чрез влакнеста съединителна тъкан, представени главно от шевове. В черепната основа се срещат и редица синхондрози включващи влакнест хрущял. Ставно е единствено свързването на долната челюст с двете слепоочни кости.

Шевове на черепа (suturae cranii)

 • Различават се различни видове шевове - назъбени (sutura serrata) залягащи един върху друг (sutura squamosa) и гладки (sutura plana)
 • Със sutura serrata се свързват повечето от костите на черепния покрив
 • Със sutura squamosa се свързват люспата на слепоочната с теменната кост
 • Със sutura plana повечето от костите на лицевия череп
 • Най-дългите шевове се наименуват според своята форма или посока
 • Останалите шевове се наименуват според костите или частите от тях, които свързват

Синхондрози на черепа (synchondroses cranii)

 • Тези свързванията се осъществяват чрез влакнест хрущял, който запълва цепнатините между костите
 • Synchondrosis sphenoocipitalis - намира се между тялото на клиновидната кост и pars basilaris на тилната кост. Към 18 годишна възраст тази синходроза се вкостява
 • Synchondrosis sphenopetrosa - намира се между ala major на клиновидната кост и пирамидата на слепоочната кост
 • Synhondrosis petrooccipitalis - намира се между пирамидата на слепоочната кост и pars basilaris на тилната кост

Долночелюстна става (articulatio temporomandibularis)

 • Чрез долната челюст се осъществява свързването на главата на долната челюст (caput mandibulae) със ставната ямка на слепоочната кост (fossa mandibularis) и намиращата се пред нея пъпка (tuberculum articulare)
 • Между двете ставни повърхности е вложена влакнестохрущялна плочка - discus articularis
 • Ставата е заздравена от четири ставни връзки - lig. mediale, lig. laterale, lig. stylomandibulare, lig, sphenomandibulare
5.0, 2 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория