Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на черния дроб Токсично увреждане на черния дроб

Токсично увреждане на черния дроб МКБ K71

Токсично увреждане на черния дроб МКБ K71 - изображение

Увреждания на черния дроб причинени от лекарства и други химични вещества е токсично увреждане на черния дроб или хепатотоксичност. Хепатити, които настъпват в резултат на токсичното действие на редица медикаменти, водещи до токсично увреждане на черния дроб, се наричат медиманентозни. Тъй като всички медикаменти, които постъпват в човешкия организъм преминават през черния дроб, последният е уязвим към различни токсични увреждания.

Токсично увреждане на черния дроб включва лекарствена:

 • Идиосинкретична (непредсказуема) болест на черния дроб;
 • Токсична (предсказуема) болест на черния дроб.

Някои медикаменти са с доказано токсично действие към черния дроб. Те образуват чрез окисление, силно токсично съединения. Увреждането на черния дроб от такъв тип медикаменти зависи от дозата, вида и времетраенето на прилагането на медикамента. Това са лекарствата, които причиняват предсказуема болест на черния дроб или тип А.
Други медикаменти увреждат черния дроб по непряк начин чрез образуване на антигенни комплекси и отключване на имуннологична реакция. Този тип увреждания на черния дроб не са дозозависими. Това са лекарствата, които причиняват непредсказуемата болест или тип Б.

Белези на токсично увреждане на черния дроб настъпва 4 седмици след приема на съответния медикамент. Прекратяването на лечението с такъв медикамент води до изчезване на проявите на чернодробното увреждане. В основата на медикаментозните хепатити са директно токсично действие на медикамент или индиректно имунологично увреждане на черния дроб.

Най-честите медикаменти употребяващи се масово в практиката и други химични вещества, които могат да доведат до увреждане на черния дроб са:

 • Високи дози парацетамол - над 7 грама за денонощие;
 • Нестероидни противовъзпалителни средства;
 • Глюкокортикоиди;
 • Изониазид;
 • Други лекарства, хидразин лекарствени деривати (ипрониазид, фенелзин);
 • Антибиотици - тетрациклин, рифампицин, пеницилини, хлорамфеникол, сулфонамиди,
 • Алфаметилдопа;
 • Фенобарбитал;
 • Халотан;
 • Метотрексат;
 • Природни продукти (червена мухоморка, афлатоксин и др.);
 • Индустриални токсини арсен, въглерод тетратоксин и винил хлорид.

Фактори влияещи индуцирана от лекарства хепатотоксичност - токсично увреждане на черния дроб са:

 • Възраст;
 • Етническа и расова принадлежност;
 • Пол;
 • Охраненост;
 • Основно чернодробно заболяване;
 • Бъбречната функция;
 • Бременност;
 • Продължителност и дозиране на лекарство;
 • Ензимна индукция;
 • Взаимодействие между лекарства.

Механизъм на токсично увреждане на черния дроб
Благодарение на метаболизма и връзката със стомашно - чревния тракат, черния дроб е податлив, на увреждане от лекарства и други вещества. 75% от кръвта пристига до черния дроб директно от стомашно - чревния тракт чрез порталната вена.
Няколко механизми са отговорни за предизвикване на чернодробно увреждане или влошаване на процесите на увреждане. Много химикали увреждат митохондриите (вътреклетъчните органели), които произвеждат енергия. Тяхната дисфункция води до прекомерно образуване на оксиданти, които от своя страна увреждат чернодробните клетки. Активирането на някои ензими в системата на цитохром P-450 като и CYP2E1 водят до оксидативен стрес. Увреждане на хепатоцитите и жлъчни пътища води до натрупване на жлъчна киселина вътре в черния дроб. Това спомага за по-нататъшно увреждане на черния дроб. Клетки на Купфер, звездовидни клетки и левкоцити (т.е. неутрофили и моноцити) също имат роля в механизма на увреждането.

Токсично увреждане на черния дроб индуцирани от химични вещества могат да се изявят с различни хистопатологични форми.

- Холестаза
Токсично излагане на черния дроб води до увреждане на жлъчния поток и в повечето случаи преобладава сърбеж и жълтеницата. От хистологичното изследване може да се обособят две характерни групи холестаза с възпалително увреждане на хепатоцитите (холестатичен хепатит) и чиста холестаза без паринхимно възпаление. В някои случаи, може да доведе до характеристики сходни на първична билиарна цироза, поради постепенното унищожаване на малките жлъчни пътища. Най-чести причини за чиста холестаза са орални контрацептиви, андрогени, анаболни стероиди, причини за холестатичен хепатит са алопуринол в комбинация с амоксиклав, карбамазепин и други. Хлорпромазин и флуклоксацилин водят до унищожаване на малките жлъчни пътища.
Повече за лекарствено индуцирана холестаза можете да прочетете при:

- Некроза
Това е най-често срещания тип токсично увреждане на черния дроб. Некрозата може да се ограничи от определена зона до голяма степен на чернодробен лоб. Тя се изявява с прояви на много високи нива на АЛАТ и тежко нарушения на чернодробната функция, което води до остра чернодробна недостатъчност. Най-честите причинители на некротични увреждания на черния дроб са парацетамол и тетрахлорметан.
Повече за токсично увреждане с некроза можете да прочетете при:

- Остър хепатит
При този хистологичен вид некрозата на хепатоцитите е свързана с инфилтрация на възпалителни клетки. Токсините и лекарствата могат да предизвикат увреждане на черния дроб по различни механизми - директно клетъчно увреждане, разрушаване на клетъчния метаболизъм и индуциране на структурни промени. Хистологичната характеристика може да наподобява остър вирусен хепатит и фокален (неспецифичен) хепатит, разпръснати огнища от некроза придружени от лимфоцитна инфилтрация. Причинители, които водят до токсичен хепатит подобен на вирусните са халотан, изониазид, финитион и др. Фокален хепатит се причинява най-често от аспирин.
Повече за остър токсичен хепатит можете да прочетете при:

- Хроничен токсичен хепатит
Освен остър хепатотоксините, могат да причинят и токсично увреждане на черния дроб протичащо с хроничен хепатит. Хроничният хепатит е много подобен на автоимен хепатит клинично, серологично и хистологично. Хроничният хепатит представлява постоянно, а често и прогресивен възпалителен процес, което се характеризира хистологично с лимфоцитна инфилтрация на порталните пътища заедно с различно степенно изразено паренхимно възпаление, хепатоцелуларно увреждане и фиброза. Най-честите причинители на хроничен хепатит са метилдопа, диклофенак, оксифенизатин, нитрофурантоин, и по-рядко изониазид, дантролен, халотан и аспирин. Хроничният хепатит се разделя на три основни групи въз основа на морфологични особености и прогностично развитие на хепатита и биват: хроничен персистиращ, хроничен лобуларен и хроничен активен хепатит.

Хроничен персистиращ хепатит е основен модел на неусложнено портално възпаление. Възпалителната инфилтрация се ограничава само до порталното пространство с леко разширение на лобулите.
Повече за хроничен персистиращ хепатит можете да прочете при:

Лобуларния хепатит се характеризира с изразено лобуларно възпаление, включително и различна степен на балонна дегенерация на ацидофилите и фокусна хепатоцелуларна некроза.
Повече за лобуларен хепатит можете да прочетете при:

Отличителен белег на хроничен активен хепатит е делчестата некроза с прогресивно разрушаване на перипорталното пространство. Въпреки това в зависимост от допълнителните хистологични характеристики той съдържа широка гама от морфологични изяви леко степенен хроничен хепатит до цироза.
Повече за хроничен активен хепатит можете да прочете при:

Токсично увреждане на черния дроб протичащо с хепатит клинично и морфологично не се различава много от вирусните хепатити. Изключването на вирусен хепатит е чрез серологични изследвания. Клиничната картина на токсичните хепатити зависи от дозата и времето на приемането на токсичното лекарство, но по изключение има и хепатотоксични медикаменти, които не са доза и времево зависими.
Повече за некласифицирани другаде токсични хепатити можете да прочетете при:

- Чернодробна цироза и фиброза
Всяко лекарство или друг хепатотоксичен химикал, което води до субмасивни хепатоцелуларни увреждания обикновено се последва от образуване на фиброза, нодуларна регенерация и фиброза. Някои токсични агенти водят до увеличаване отлагането на колаген с минимални или липсващи некротични и възпалителни промени. Лекарства, които водят до образуване на фиброза на черния дроб са метотрексат, хипервитаминоза А, винил хлорид, тикринафен и хероин. Продължително лечение с метотрексат, тикринафен, перхексилини, еналаприл, валпроева киселина и др., могат да доведат до цироза.
Повече за фиброза и цироза възникнала при токсично увреждане на черния дроб можете да прочетете при:

Други токсични увреждане на черния дроб са:

- Фокална нодуларна хиперплазия
Те са доброкачествени туморни маси в черния дроб, които се откриват случайно, поради асимптомното протичане.

- Чернодробни грануломи
Повече от 50 лекарства могат да причинят лекарствено индуцирани чернодробни грануломи. Те обикновено се свързват с грануломи в други тъкани и имат характеристика на системен васкулит и свръхчувствителност. Разположени са в перипорталните или порталните зони, обикновено са преходни и не причиняват усложнения.

- Пиелоза на черния дроб
Пиелозата е рядко съдово заболяване, характеризиращо се с множество разпръснати кухини в черния дроб изпълнени с кръв. Размерът им варира от няколко милиметра до 3см.

- Венооклузивна болест на черния дроб
Някои лекарства могат да увредят синусоидите, чернодробните вени и артерии. Венооклузивната болест е състояние на обструкция на някои от вените на черния дроб причинено от токсични химикали.

Повече за други токсични нарушения на черния дроб можете да прочете при:

Неуточнено токсично увреждане на черния дроб е диагноза, която се поставя, когато има клинични и анамнестични данни за хепатотоксично действие, но от първоначалния преглед не може да се уточни етиологичния причинител и пораженията върху черния дроб.
Повече за неуточнено токсично увреждане на черния дроб можете да прочетете при:

Клинична картина на токсично увреждане на черния дроб
Клиничната картина се състои от едни общи симптоми, които се срещат при почти всички хистопатологични форми на увреждане на черния дроб и симптоми специфични за различните форми.

 • Болка в горна дясна част на корема,
 • Подуване на корема,
 • Обща отпадналост;
 • Хронична умора,
 • Втрисане,
 • Повишаване на температурата,
 • Загуба на апетит,
 • Гадене и повръщане,
 • Загуба на тегло,
 • Пожълтяване на кожата и склерите (жълтеница),
 • Сърбеж,
 • Потъмняване на урината.

Диагноза на токсично увреждане на черния дроб
Когато е включен един токсичен агент, диагнозата може да бъде относително проста, но с множество агенти се затруднява откриването на специфичния причинител на увреждането.
- Анамнезата трябва да включва дозата на приеманото лекарство, начина на приложение, продължителността на приема, използване на съпътстващи лекарства и нелекарствени вещества и билки.
- Изключване на други заболявания на черния дроб.
- Извършване на лабораторни изследвания за оценка и диагностика на чернодробната функция. Увеличени са трансаминазите (АЛАТ и АСАТ), алкалната фосфатаза (АФ), билирубините, намален е албумина и е удължено времето на кръвосъсирване.
- Абдоминална ехография може да покаже хепатомегалия.

Лечение на токсично увреждане на черния дроб
Лечението се състои в прекъсване на прилагането на съответния медикамент и се назначават хепатопротектори и укрепващи средства - витамини и антиоксиданти.

Прогнозата на медикаментозните хепатити зависи от степента на увреждане на черния дроб. Профилактиката на медикаментозните хепатити включва: преди назначаване на определен медикамент, трябва да се съобрази функционалното състояние на черния дроб при децата като особено завишено е вниманието при новородени, които са много податливи на токсичното действие на медикаменти. При изписване на медикаменти, увреждащи черния дроб, трябва да се следи системно чернодробните показатели.

3.0, 5 гласа

ВИДОВЕ Токсично увреждане на черния дроб МКБ K71

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Токсично увреждане на черния дроб МКБ K71

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Токсично увреждане на черния дроб МКБ K71

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

АнатомияКлинични пътеки