Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на черния дроб Токсично увреждане на черния дроб Токсично увреждане на черния дроб с холестаза

Токсично увреждане на черния дроб с холестаза МКБ K71.0

Токсично увреждане на черния дроб с холестаза МКБ K71.0 - изображение

Индуцирано от лекарства заболяване на черния дроб е подтип на увреждане на черния дроб, което се характеризира с преобладаващо повишение на алкалната фосфатаза и билирубин вследствие на прилагане на хепатотоксичен агент. Токсичното увреждане на черния дроб с холестаза се разпознава клинично най-лесно. Ако човек мисли за тази възможност, ще бъде значително улеснен в диагнозата си от данните на анамнезата. Затова е необходимо добре да се знаят лекарствата, които могат да доведат до чернодробно увреждане от обтурационен тип.

Токсичното увреждане на черния дроб с холестаза включва:

  • Холестаза с увреждане на хепатоцитите;
  • "Чиста" холестаза.

Етиология и патогенеза на токсичното увреждане на черния дроб с холестаза
Лекарства, които обикновено причиняват холестаза с хепатит са психотропни средства, антибиотици и нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС). Механизмът е имуноалергичен и резултати от свръхчувствителност. Холестаза без хепатит се наблюдава най-често при използване на орални контрацептиви, естрогени, 17 алфа алкилирани андрогенни стероиди и по-рядко циклоспорин А, тамоксифен, глибенкламид и др. Механизъма на увреждане е чрез ефлукс на жлъчни соли в цялата каналикуларна система и хепатоцитите.

Патологоанатомично се установява интрахепатална (вътре чернодробна) холестаза, в частност в перицентралните жлъчни каналчета. Най-често е налице и различно степенна инфилтрация в перипорталните полета с мононуклеарни, полиморфонуклеарни и еозинофилни левкоцити.

Клинична картина на токсично увреждане на черния дроб с холестаза
Характерно за клиничната картина е, че в голямата част от случаите има продромален (начален) предиктеричен период. Първите симптоми са обикновено проява на свръхчувствителност, като повишена температура, разтрисане, морбилиформен или уртикариален обрив, сърбеж, ставни болки, загуба на апетит, гадене, по-рядко повръщане и болки в корема. След няколко дни се появяват жълтеница и тъмна урина, сърбежът се усилва, изпражненията стават светли до ахолични (бели). При изследване на болните отначало се открива умерена хепатомегалия (увеличен черен дроб) при натиск. По-късно може да се установи и спленомегалия (увеличена слезка), но това е значително по-рядко.

Продължителността на иктеричния период, ако своевременно се преустанови даването на увреждащото лекарство, обикновено е 2 до 4 дни, но понякога той може да продължи с месеци. В такива случаи се наблюдават прогресиращо увеличение на черния дроб и слезката, често непоносим сърбеж, т.е. картината на първична билиарна цироза. Обикновено само по изключение при тези случаи могат да се установят хистологични данни за развила се цироза. Най-често промените са слабо проявени и болестта завършва с клинично оздравяване – изчезване на жълтеницата и прибиране на слезката и на черния дроб.

Диагноза и лечението на токсичното увреждане на черния дроб с холестаза
Диагнозата се поставя от клиничната картина, анамнезата за предозиране с лекарства,  лабораторните изследвания и ехографското изследване.

Лечението е неспецифично. На първо място трябва да се прекрати даването на медикамента, довел до развитие на холестазата. Често пъти при по-леките случаи само това мероприятие е достатъчно. Освен това се провежда лечение по принципите на неспецифичната хепатопротективна терапия. Независимо от това, че не се налага строг постелен режим, болните трябва да избягват физическо и умствено пренапрежение. По отношение на храненето не се препоръчва особена диета. При запазен апетит храната трябва да бъде достатъчна по калорийност, богата на витамини и въглехидрати. Ако болният е в тежко състояние, с нарушен апетит, гадене и повръщане, правят се венозни вливания на глюкоза, електролити и витамини. Макар че кортикостероидните препарати са обикновено от полза при алергичните заболявания, тяхната ефикасност при токсичните хепатити е съмнителна. Затова при леки и средно тежки случаи те не се предписват, а при тежките случаи се препоръчва приложението им в сравнително високи дози в началото. Има съобщени единични случаи за добро повлияване. Те се прилагат и тогава, когато увреждащото лекарство поради жизнени показания не може да се прекрати. Важен проблем при лечението в борбата с упорития, често непоносим сърбеж. Назначават се лекарства против сърбеж, но внимателно, тъй като самите те могат да причинят или засилят интрахепаталната (вътре чернодробната) холестаза. Назначават се и различни антиалергични антихистаминови препарати. Вследствие на продължителна холестаза настъпва лошо всмукване на витамин D в червата, което води до декалцификация на костите. Против това усложнение на хроничната холестаза се назначават препарати на витамин D и калций парентерално.

Изходът от токсичните хепатити на черния дроб с интрахепатална холестаза обикновено е пълно оздравяване дори и при голяма продължителност на жълтеницата. В отделни случаи обаче е наблюдаван и преход в цироза.

3.5, 10 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Токсично увреждане на черния дроб с холестаза МКБ K71.0

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Токсично увреждане на черния дроб с холестаза МКБ K71.0

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия