Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на черния дроб Токсично увреждане на черния дроб Токсично увреждане на черния дроб с чернодробна некроза

Токсично увреждане на черния дроб с чернодробна некроза МКБ K71.1

Токсично увреждане на черния дроб с чернодробна некроза МКБ K71.1 - изображение

Остро или хронично заболяване на черния дроб предизвикано от различни токсични вещества предизвикващи увреждане на чернодробните клетки и развитие на чернодробна некроза е токсично увреждане на черния дроб с чернодробна некроза.
Патогенетичният механизъм на уврежданията на черния дроб при токсичните хепатити не е още напълно изяснен. Приема се, че хепатотоксичните съединения и лекарства действат предимно върху многобройните ензимни системи в чернодробните клетки и нарушават нормалните метаболитни вериги в мастната, белтъчната и въглехидратната обмяна. Редица фактори играят роля на благоприятстващи развитието на токсичните хепатити. Такива са лошата охраненост, алкохолизмът, предшестващи заболявания на черния дроб, инфекциозни заболявания и др. Най-често токсичното увреждане на черния дроб с чернодробна некроза води до чернодробна недостатъчност (остра или хронична), причинена от лекарства.

Морфологичните изменения при токсичното увреждане на черния дроб с чернодробна некроза са различни в зависимост от увреждащия агент, дозата му и начина на приложение. Установяват се гнезда от некроза в чернодробния паренхим, пръснати в чернодробните лобчета, перипортална възпалителна инфилтрация и мастна инфилтрация. Зоналната некроза е най-често срещан тип на лекарствено индуцирана чернодробна клетъчна смърт, където нараняването се ограничава от определена зона до цял чернодробен лоб. Тя може да се изяви с високи нива на АЛАТ и тежко нарушение на чернодробната функция, което води до остра или хронична чернодробна недостатъчност. Най-често до зонална некроза водят предозирането с парацетамол и тетрахлорметан.

Клинична картина на токсично увреждане на черния дроб с чернодробна некроза
Клиничните прояви се дължат както на чернодробното, така и на екстрахепаталното действие на токсичното вещество, като специално се срещат прояви и от страна на стомашно – чревния тракт и бъбреците. Клиничната картина напомня тази на вирусния хепатит, но липсва предиктеричния период. Главните признаци са анорексия, слабост, умора, болка в корема гадене и повръщане, а обективно се установяват жълтеница и хепатомегалия (увеличаване на черния дроб). В урината се открива билирубин, но изпражненията са оцветени. При по-тежки интоксикации картината е по-тежка и включва и силни коремни болки, повръщане на кафеникави материи, бързо намаление размера на черния дроб, отоци, асцит (течност в коремната кухина), кома.

Диагноза на токсично увреждане на черния дроб с чернодробна некроза
Като главен показател, проследяван динамично в хода на заболяването, се използва трансаминаземията (увеличаване на трансаминазите в кръвта). Повишени са и ГГТ, ЛДХ и алкалната фосфатаза, удължено е протромбиновото време.

Лечение на токсично увреждане на черния дроб с чернодробна некроза
Лечението при острите случаи включва мероприятия за отстраняване на хепатотоксина от храносмилателния тракт чрез промивки, предизвикване на повръщане, очистителни средства, а при приемане на токсичното вещество чрез изпарение – с хипервентилация. Използват се и антидоти и различни антихистаминови препарати.
Прилагат се общи терапевтични мерки глюкозни разтвори, хепатопротективни средства и симптоматично лечение.

Профилактично, за избягване развитието на токсично увреждане на черния дроб с чернодробна некроза при работещите в среда с хепатотоксични промишлени химични съединения трябва да се спазват необходимите мероприятия за избягване вдишването на изпарения от токсичните вещества или пиенето на токсични течности (разтворители), приети погрешно с вода, алкохол и др.
Прогнозата на отравянето зависи от естеството и количеството на погълнатото или вдишаното токсично вещество. Нерядко може да се стигне до развитие на чернодробна недостатъчност (остра или хронична), причинена от лекарствени средства, кома и смърт.
Трудоспособността през време на острото отравяне е напълно загубена. След стихване на острите явления може да настъпи пълно оздравяване и болните са с нормална трудоспособност. Нерядко обаче остават и трайни изменения в черния дроб (хроничен хепатит), които налагат трудоустрояване на болните на такава работа, която да им осигурява немного напрегната работа и възможност за диетично хранене, без командировки и нощен труд.

4.0, 7 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Токсично увреждане на черния дроб с чернодробна некроза МКБ K71.1

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Токсично увреждане на черния дроб с чернодробна некроза МКБ K71.1

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия