Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на черния дроб Токсично увреждане на черния дроб Токсично увреждане на черния дроб с картина на други нарушения на черния дроб

Токсично увреждане на черния дроб с картина на други нарушения на черния дроб МКБ K71.8

Токсично увреждане на черния дроб с картина на други нарушения на черния дроб МКБ K71.8 - изображение

Токсично увреждане на черния дроб или хепатотоксичнист е увреждане на същия от химични вещества.
Токсично увреждане на черния дроб с картина на други нарушения на черния дроб протичат обикновено с еднаква или подобна клинична картина, различна по тежест, въпреки различните етиологични причинители и различната морфологична характеристика.

Някои медикаменти почти винаги причиняват един и същ тип чернодробно увреждане при всички пациенти – остър хепатоцелуларен хепатит при свръхдоза парацетамол или имуноалергичен холестатичен хепатит при хлорпромазин, докато други, като карбамазепина, предизвикват различен тип увреждания – остър хепатит, грануломатозен хепатит или холангит. Трицикличните антидепресанти, повечето медикаменти за лечение на ХИВ инфекцията и интерлевкините могат да причинят както остър хепатоцелуларен хепатит, така и остър холестатичен хепатит.

Токсично увреждане на черния дроб с картина на други нарушения на черния дроб включва:

  • Фокална нодуларна хиперплазия;
  • Чернодробни грануломи;
  • Пиелоза на черния дроб;
  • Венооклузивна болест на черния дроб.

Острият хепатоцелуларен хепатит може да възниква без или с хипереснзитивност. Острият хепатоцелуларен хепатит без хиперсензитивност възниква след употреба на парацетамол, изониазид, пиразинамид, кетоконазол, валпроева киселина. Острият хепатоцелуларен хепатит с хиперсензитивност се причинява от почти всички нестероидни противовъзпалителни средства, сулфонамиди, антидепресанти (почти всички) и халотан. Този хепатит се предизвиква от някои сравнително нови медикаменти като психотропни и невротропни средства, медикаменти за лечение на ХИВ инфекцията, антимикотични средства, растежни фактори и цитокини. Кокаинът, амфетаминът и някои билки също причиняват такъв тип увреждания. Някои въглеродни химични агенти причиняват същия тип увреждания.

Остра медикаментозна холестаза представлява токсично увреждане на черния дроб с картина на други нарушения на черния дроб и бива чиста медикаментозна холестаза и остър холестатичен хепатит. Чистата медикаментозна холестаза (без цитолиза) се причинява от малко медикаменти – орални контрацептивни средства, естрогени, естрогени в комбинация с еритромицин, азатиоприн или цитарабин. Остър холестатичен хепатит (с цитолиза) възниква след прием на фенотиазин, нестероидни противовъзпалителни средства, макролидни и бета – лактамни антибиотици, сулфонамиди, трициклични антидепресанти, карбамазепин, златни соли. Споменатите медикаменти за лечение на ХИВ инфекцията и интерлевкините могат да причинят и смесено, освен хепатоцелуларно увреждане.
Остър и хроничен холангит могат да предизвикат фенотиазините, аймалин, трицикличните антидепресанти и други. Карбамазепинът, амоксицилин/клавулонова киселина и други причиняват само остър холангит, докато тетрациклинът и други – само хроничен.

Токсично увреждане на черния дроб с картина на други нарушения на черния дроб е и грануломатозен хепатит възниква след алопуринол, карбамазепин, фенилбутазон, пеницилин, сулфонамиди, златни соли и други. Лекарствено индуцираните чернодробни грануломи обикновено са свързани с грануломи в други тъкани и се характеризират със системен васкулит и свръхчувствителност.

Неоплазми също са описани при продължително излагане на някои лекарства или токсини. Аденом и хепатоцелуларен карцином могат да възникнат след прием на орални контрацептивни средства, естрогени, андрогени. Стотиците хепатотоксични медикаменти, причиняващи твърде често различен тип чернодробно увреждане от целия спектър на хепатология, са причина за съставяне на подобни таблици, които най-често се използват само за справка.

Съдови болести на черния дроб са също токсично увреждане на черния дроб с картина на други нарушения на черния дроб. Венооклузивна болест предизвикват азатиоприн, циклофосфамид, антинеопластични агенти и др. Синдром на Budd - Chiari причиняват оралните контрацептивни средства, а синусоидална дилатация и пиелоза на черния дроб предизвикват оралните контрацептивни средства, андрогени, естрогени и азатиоприн.

Клинична картина на токсично увреждане на черния дроб с картина на други нарушения на черния дроб
Клиничната картина при различните болести с различна морфологична характеристика причинени от различни или един и същи причинител е сходна, но в зависимост от степента на чернодробното увреждане зависи и тежестта на клиничната картина. Най-общите симптоми при чернодробно заболяване са:
- Отпадналост,
- Умора;
- Безапетитие,
- Отслабване на килограми;
- Гадене;
При усложнените случаи се наблюдават:
- Отоци по краката;
- Асцит;
- Нарушено кръвосъсирване;
- Личностови нарушения;
- Психични разстройства.

Лечение на токсично увреждане на черния дроб с картина на други нарушения на черния дроб
Терапията на токсичното увреждане на черния дроб с картина на други нарушения на черния дроб включва антидот (N – acetylcysteine) за превенция на парацетамолов хепатит. При холестаза се назначават урсодезоксихолева киселина и витамини. Най-важното е да се прекрати приема на хепатотоксичния медикамент, дори и в малки дози, особено ако болният е иктеричен. При фулминантния хепатит единственото ефективно лечение е спешна чернодробна трансплантация.

3.0, 3 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия