Начало Медицинска енциклопедия Медицински изследвания Изследване на черен дроб

Изследване на черен дроб

Изследване на черен дроб - изображение

Изследване на черен дроб

Изследванията на черния дроб се делят на:

Физикални изследвания:

 • палпация;
 • перкусия.

Инструментални изследвания:

 • Лабораторни изследвания - на някои лабораторни показатели, които променят стойностите си при заболяване на черния дроб;
 • Микробиологични изследвания с антибиограма;
 • Ехография – остри възпалителни заболявания, травми, туморни образувания, кисти;
 • Рентгенови изследвания – контрастни и неконтрастни, КАТ – компютърна аксиална томография – при тумори и кисти;
 • Едноскопски изследания с биопсия;
 • Комбинирани изследвания – ЕРХПГ – ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография;
 • ЯМР – ядрено магнитен резонанс;
 • Ангиография – кръвотечения, тумори, кисти;
 • Сцинтиграфия.

 

Черният дроб е най-голямата жлеза в човешния организъм, орган, който принадлежи към храносмилателната система, играе важна роля в метаболизма на организма и изпълнява редица функции в тялото като дезинтоксикационна, складираща (гликоген), синтезна (плазмени белтъци, биохимични вещества нужни за храносмилането), регулаторна – участва в регулацията на въглехидратния метаболизъм, белтъчната обмяна, обмяната на мазнините, минералната обмяна, екскреторна, регулаторна, терморегулаторна функция.

Витамините B1, B2, B12, C, K участват в метаболитните процеси, които протичат в черния дроб.

Медицинската дума за черен дроб е – hepar, произхожда от гръцки език(?παρ).

Черния дроб е най-големият (след кожата) орган. Черният дроб е с мека консистенция, с тъмнокафяв цвят, лежи непосредствено под диафрагмата, в дясното подребрие.

Повърхността на черния дроб, която допира диафрагмата се нарича facies diaphragmatica, другата страна се нарича се facies visceralis.

Черният дроб се разделя условно на два по-големи лоба (ляв и десен) и други два по-малки (лобус квадратус и лобус каудатус).

Състой се от четири дяла:

 • ляв;
 • десен;
 • опашат;
 • квадратен.

 

Отвън черният дроб е обвит от Глисонова капсула. Черният дроб има двойно кръвоснабдяване – от чернодробната артерия (клон на коремната аорта) и порталната вена.

Основната структурна единица на черния дроб е чернодробното делче с неправилна призматична форма.

Чернодробните клетки се наричат хепатоцити, те са клетки с многоъгълна форма.

Клетките съдържат клетъчни включения - гликоген, липиди, минерални вещества, витамини, които променят своето количество.

Хепатоцитите образуват жлъчния секрет, който е необходим за храносмилането.

 

В кои случаи се препоръчва провеждането на изследването?

При съмнения за следните заболявания се препоръчва изследване на черния дроб:

 • Инфекциозни заболявания - Хепатит А, B, C, E, D, ебола, вирус на Ебщайн-Бар (инфекциозна мононуклеоза), лептоспироза, Q-треска. Инфекции с Entamoeba histolytica, туберкулоза.
 • Цироза- хронично прогресивно заболяване на черния дроб, характеризирашо се с нарушения на делчестата структура, нарастване на съединителна тъкан и патологична регенерация на тъканта. Дължи се на хроничнен алкохолизъм, вирусен хепатит, наличие на чернодробни паразитози.
 • Рак на черния дроб – етиологията му е неизяснена, предразполагащи фактори са заболяване като цироза, хирусни хепатити В и С, паразитни инвазии, злоупотреба с алкохол, контакт с някои канцерогеннни микотоксини.
 • Хемангиоми на черния дроб - аномално развитие на съдовете в черния дроб.
 • Заболяване на сърдечно-съдовата система (при дясностранна сърдечна недостатъчност е налице хепатомегалия – увеличаване размерите на черния дроб).
 • Непаразитни кисти – признаците се появяват късно, една когато кистата е нарастнала и и предизвиква атрофия на съседната чернодробна тъкан.
 • Паразитни кисти на черния дроб – най-чести се дължат на ехинококоза — тежко паразитно заболяване развиващо се в резултат на опаразитяване и растеж на цестода Echinococcus granulosus.
 • Други паразитни инвазии - клонорхоза, описторхоза, фасциолоза, малария, токсоплазмоза, лайшманиоза, шистозомиаза, мигриращи ларвни форми на нематоди.

 

Необходима ли е предварителна подготовка?

За физикалното изследване на черен дроб, което включва - палпация и перкусия пациентът не се нуждае от предварителна подготовка.

За някои инструментални изследвания се препоръчва пациента да не е консумирал храна и течности 8 часа преди изследването.

 

Метод на провеждане на изследването:

Провеждане на физикално изследване на черен дроб:

 

Палпация на черен дроб се осъществява с двете ръце на лекаря.

Извършва се в право и легнало положение на болния. Необходимо е пациетът да лежи по гръб със сгънати крака в коленете и ръце към тялото, с цел да се отпусне мускулатурата на корема.

 

Палпацията на черния дроб е посрещаща – ръцете се поставят в дясно подребрие няколко сантиметра под ребрената дъга, пациентът се кара да поеме въздух и при издишване ръцете на лекаря се приплъзват към ребрената дъга с цел да се посрещне ръба на черния дроб.

 

Перкусия на черен дроб

Перкусията на черния дроб се осъществява с пръст върху пръст от изследващия лекар.

Перкусията на черния дроб се осъществява по следните линии:

 • лява парастернала линия;
 • срединна линия; дясна парастернална линия;
 • дясна медиоклавикуларна линия;
 • предна аксиларна линия;
 • средна аксиларна линия.

 

Допълнителни изследвания на черния дроб:

Лабораторни изследвания:

 Тестовете за чернодробна функция - измерват се различни ензими, които се освобождават от черния дроб в кръвния поток. Тези тестове също измерват и други чернодробни функции. Чернодробните ензими може да са повишени, когато черния дроб се уврежда.

 • АЛАТ (аланин аминотрансфераза - ALT) - ензим, произвеждан в чернодробните клетки (хепатоцитите). Нивата на АЛАТ в кръвта се увеличават, когато хепатоцитите са увредени – възпалителни, вирусни заболявания (хепатит).

Нивата на АЛАТ се използват, за се определи възпалението и увреждането на черния дроб.

 • АСАТ аспартат аминотрансфераза - ензим, който се отделя от черния дроб, АСАТ е по-малко специфичен при чернодробни заболявания.
 • АФ алкална фосфатаза ALK - ензим, който се произвежда в жлъчните канали и костите. Той се открива в черния дроб. Нивата му са високи при заболявания на черния дроб - хепатит, цироза.
 • ГГТ или ГГПТ Гама-глутамил трансфераза/транспептидаза GGT - ензим, който се произвежда в жлъчните канали. Нивата му се повишават  при заболявания на жлъчните канали, хепатит, употреба на алкохол.
 • Билирубин се получава при разграждането на остарелите еритроцити. При усилено разграждане на еритроцитите количеството на билирубин не може да се обработи от черния дроб и се увеличава в организма в кръвта, кожата и склерите на очите се оцветяват в жълто и е налице жълтеница – icterus, иктер.Билирубина обикновено се измерва като общ, директен и индиректен билирубин.
 • Албумин е протеин, който се произвежда от черния дроб и се открива в кръвта. Ниските нива на албумин са налице при увредена функция на черния дроб.
 • ПВ (протромбиново/тромбиново време, PT) е изследване на способността за кръвосъсирване. То е удължено (или високо), когато има ниско ниво от някои от кръвните кръвосъсирващи фактори, които се произвеждат от черния дроб, при увреждане на черния дроб.

 

 

 Пълна кръвна картина - изследват се: еритроцити, левкоцити и тромбоцити.

 Химически показатели - електролити, глюкоза и липиди в кръвта.

 

Какво ще усещате по време на изследването?

По време на физикалното изследване на черния дроб може да усетите лек дискомфорт при наличие на болененост от страна на черния дроб и жлъчната система.

По време на инструменталното изследване може да усетите лек дискомфорт.

 

При необходимост от вземане на материал (кръв) за лабораторни изследвания може да усетите леко убождане от иглата, с която се взема материала.

 

Има ли рискове от провеждането на изследването?

Необходимо е да се уточни наличие на алергия и свръхчувствителност на пациента към някой контрастни вещества, с които се правят някои изследвания.

 

Резултати от проведеното изследване:

   Нормални стойности:

 • Нормалните стойности на АЛАТ могат да варират между различните лаборатории.

Мъже: 10–40 units per liter (U/L).

Жени: 7–35 U/L.

 • Нормалните стойности на АСАТ могат да варират между различните лаборатории.

Мъже: 14–36 U/L

Жени: 10–36 U/L

 • Нормалните стойности на АФ могат да варират между различните лаборатории.

Възрастни: 30-126 units per liter (U/L)

Деца: 30-300 U/L

Жените в последните месеци от бременността имат високи нива на АФ, защото този ензим се произвежда от плацентата. Децата също имат по-високи стойности на АФ, което се дължи на бързия растеж на костите.

 • Нормалните стойности на ГГТ са:

Мъже:  8 to 38 U/L

Жени: 5 to 27 U/L

 • Нормални стойности на билирубин:

Общ билирубин: 0.3–1.0 mg/dL или 5.1–17.0 mmol/L

Директен билирубин: 0.1–0.3 mg/dL или 1.7–5.1 mmol/L

Индиректен билирубин (изчислява се като разлика от общ билирубин и директен билирубин): 0.2–0.8 mg/dL или 3.4–12.0 mmol/L 

 • Нормални стойности на протромбиново време:

PT: 70-120%

INR: 0.8-1.2

 

   Отклонения от нормата:

Отклонения от лабораторните показатели при възпалителни, паразитни, неоплазмени заболявания.

Болезненост в областта на проекцията на черния дроб, в дясно подребрие.

 

Кога не трябва да провеждате изследването?

Няма противопоказания за провеждане на изследването.

При наличие на алергия от страна на пациента към някои от веществата, с които се правят някои изследвания, такова не се провежда.

3.3, 10 гласа

ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ КОИТО СЕ ПРИЛАГА Изследване на черен дроб

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

ИзследванияНовиниИсторияНаправления в медицинатаЗаболявания (МКБ)СпециалистиИнтервютаАлт. медицинаНормативни актовеЛюбопитноОрганизацииПроизводителиЗаведенияПсихологияЛайфстайлЗдравни съветиСнимкиСоциални грижиКлинични пътекиЛеченияСпортХранене при...ТестовеРецептиПатологияФизиологияБотаникаСъставкиДиети