Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на черния дроб Чернодробна недостатъчност, некласифицирана другаде

Чернодробна недостатъчност, некласифицирана другаде МКБ K72

Чернодробна недостатъчност, некласифицирана другаде МКБ K72 - изображение

Остри или хронични чернодробни заболявания, които водят до изразена дистрофия и некроза на хепатоцитите (чернодробните клетки), могат да причинят тежки нарушения в чернодробната функция - чернодробна недостатъчност, некласифицирана другаде. Клинично тези нарушения се изявяват с чернодробната недостатъчност - коагулопатия и енцефалопатия, а нейната крайна фаза е чернодробната кома.

Чернодробна недостатъчност, некласифицирана другаде, включва:

 • Чернодробна кома;
 • Чернодробна енцефалопатия;
 • Остър хепатит, некласифициран другаде, с чернодробна недостатъчност;
 • Фулминантен хепатит, некласифициран другаде, с чернодробна недостатъчност;
 • Злокачествен хепатит, некласифициран другаде, с чернодробна недостатъчност;
 • Некроза на черния дроб (клетъчна) с чернодробна недостатъчност;
 • Жълта чернодробна атрофия или дистрофия.

Чернодробна недостатъчност, некласифицирана другаде, според времето на клиничната изява може да се класифицира като остра и хронична.

Остра чернодробна недостатъчност се определя като бързо развитие на хепатоцелуларна дисфункция, специално коагулопатия и психични промени (енцефалопатия) при пациенти, които не е имало чернодробно заболяване. Тежките усложнения на острата чернодробна недостатъчност се появяват след първите признаци на чернодробно заболяване (като жълтеница) и показват, че черният дроб е претърпял тежко увреждане - загуба на 80-90% от чернодробните клетки.

Според времето на възникването на чернодробната дисфункция се класифицира като:

 • Хиперакутна чернодробна недостатъчност - чернодробната дисфункция настъпва в рамките на една седмица;
 • Остра чернодробна недостатъчност - чернодробната дисфункция настъпва в рамките на 8-28 дни;
 • Подостра чернодробна недостатъчност - чернодробната дисфункция настъпва в рамките на 4-12 седмици.

Повече за остра чернодробна недостатъчност може да прочетете тук:

Хронична чернодробна недостатъчност е чернодробна недостатъчност, некласифицирана другаде, която настъпва за повече от шест месеца. Черният дроб не може да изпълнява нормалните синтетични и метаболитни функции като част от нормалната физиология. Хроничната чернодробна недостатъчност се появява в рамките на чернодробна цироза. Клинично се изявява с жълтеница, предхождаща коагулопатията и чернодробната енцефалопатия. Други усложнения, които почти винаги се срещат при хронична чернодробна недостатъчност, са асцит и порталната хипертония със своите усложнения. Болните най-често загиват след отключване на хепато-ренален синдром.

Повече за хронична чернодробна недостатъчност може да прочетете тук:

Неуточнена чернодробна недостатъчност е диагноза, която се поставя, когато има клинични данни за коагулопатия и енцефалопатия, но няма данни за причините и болестното състояние, довело до тях.

Повече за неуточнена чернодробна недостатъчност може да прочетете тук:

Патогенетични и клинични прояви на чернодробна недостатъчност, некласифицирана другаде
Клиничната картина включва засилваща се жълтеница, бързо последвана от енцефалопатия, коагулопатия и намаляване на размерите на черния дроб. Освен намаляването на чернодробните размери, се променя и неговата консистенция, става мековат. При чернодробна недостатъчност обикновено се наблюдава и засягане на други органи и системи - бъбречна недостатъчност, мозъчен оток, кървене от гастроинтестиналния тракт, хипогликемия, сепсис, панкреатит, електролитни нарушения, белодробен оток и др.

Чернодробна енцефалопатия представлява нервно-психичен синдром, характеризираш се с нарушение в поведението и съзнанието, настъпват личностови промени, неврологични флуктуиращи болестни признаци и специфични промени в електроенцефалографията.

Черният дроб физиологично предпазва системното кръвообращение, като обработва токсични вещества, които са погълнати отвън или са произведени от чревната флора. Най-важните фактори в патогенезата са тежкото увреждане на хепатоцитите и/или нарушеното свързването на порталната венозна система (интрахепатално и екстрахепатално) със системното кръвообращение. Черният дроб по този начин се заобикаля и не участва в детоксификацията. Като резултат на това различните токсични вещества не се обезвреждат в черния дроб, а се абсорбират в червата и преминават директно в системното кръвообращение и водят до метаболитни промени в централната нервна система.

Чернодробната енцефалопатия, а в това число и чернодробна недостатъчност, некласифицирана другаде, се владее от невро-психичната симптоматика. Тя протича в четири стадия:

 1. Първи стадий или продромален стадий - болните са еуфорични или потиснати с понижение в концентрацията, отслабване на паметта, нарушение в говора и нарушен ритъм на съня.
 2. Втори стадий е стадий на заплашваща кома - засилват се симптомите - болните стават сомнолентни, апатични, нарушава се ориентацията за време, място и собствена личност (ало- и автопсихична ориентация). Болните са объркани, не разпознават близките си, имат немотивирано поведение. Характерно за този стадий е появата на flapping-тремор - движения на пръстите, китките, горните крайници, а понякога главата и тялото са едри, бързи, некоординирани и хаотични.
 3. Трети стадий или стадий на ступор - болните са в сънно състояние, от което все пак могат да се изведат. Могат да имат появи на халюцинация и агресивно поведение. При засилване на увреждането се добавя и картината на мозъчен оток.
 4. Четвърти стадий е кома - това състояние напомня дълбок сън, от който болните не могат да бъде извадени. Липсват реакции на всякакви дразнители, включително и болка. При задълбочаване на състоянието постепенно спира дишането и болният завършва летално.

Коагулопатията е другият кардиален симптом на чернодробна недостатъчност, некласифицирана другаде. Черният дроб има централна роля в синтеза на почти всички фактори на кръвосъсирването и някои инхибитори на кръвосъсирването и фибринолизата. Хепатоцелуларната некроза води до нарушен синтез на много фактори на кръвосъсирването и техните инхибитори. Първите водят до удължаване на протромбиновото време, което се използва широко за наблюдение на тежестта на чернодробно увреждане. Налице е значителна дисфункция на тромбоцитите (с количествени и качествени дефекти на тромбоцитите). Прогресивната тромбоцитопения със загуба на по-големи и по-активни тромбоцити е почти универсална. Тромбоцитопения с или без дисеминирана интравазална коагулация, увеличава риска от кръвоизливи.

Други симптоми на чернодробна недостатъчност, некласифицирана другаде, са:

 • Жълтеница, появяваща се поради невъзможността на черния дроб да обработи и отстрани билирубина (отпадъчен продукт, образуван при разграждането на стари червени кръвни клетки). Той се натрупва в кожата и склерите и дава жълтеникав оттенък;
 • Портална хипертония - необичайно високо налягане във вените, които носят кръв към черния дроб;
 • Образуване на нови вени - колатерали, които заобикалят черния дроб. Често се образуват в хранопровода и стомаха - езофагеални варици и стомашни варици, те са крехки и предразположени към кървене. Кървенето от варици са хранопровода се изявява клинично с повръщане на кръв (хематемеза), а кървенето от варици на стомаха се изявява с мелена (черни изхождания);
 • Асцит (събиране на течност в корема) и отоците по краката се дължат на хипопротеинемията - недостатъчен синтез на протеини;
 • Бъбречната недостатъчност е често срещана в 50% от пациентите с чернодробна недостатъчност;
 • Метаболитни нарушения - хипокалиемия, хипонатриемия, хипогликемия, хипофосфатемия, метаболитна алкалоза, лактатна ацидоза;
 • Хипердинамично кръвообращение с периферна вазодилатация и ниско системно съдово съпротивление води до хипотония;
 • Белодробни усложнения.

Диагноза на чернодробна недостатъчност, некласифицирана другаде
Диагнозата се поставя въз основа на данните за чернодробно увреждане, физикалното изследване - наличието на намаляващ по размери и мек черен дроб, и клиничната картина - засилваща се жълтеница, нервно-психични нарушения и хеморагична диатеза. От лабораторните изследвания има тромбоцитопения, удължено протромбиново време, увеличаване на АСАТ, АЛАТ и АФ (алкална фосфатаза), увеличен билирубин, увеличени са серумният амоняк и лактат, серумната глюкоза е ниска, креатининът е увеличен, има хипопротеинемия, хипоалбуминемия, хипокалиемия, хипонатриемия, хипофосфатемия, кръвно-газовият анализ показва хипоксемия.

Диагнозата на чернодробната енцефалопатия се поставя при наличието на следните четири фактора:

 • Остра или хронична хепатоцелуларна болест и/или изразена порто-системна колатерална връзка;
 • Нарушение в мисленето и поведението на болния, които могат да прогресират от обърканост, дезориентираност, ступор и кома;
 • Различни промени от неврологични признаци, включително хиперрефлексия, ригидност, екстензорни плантарни признаци и рядко апоплексия;
 • Характерен, но неспецифичен симетричен образ на високо волтажни бавни вълни в електроенцефалограмата.

Лечение на чернодробна недостатъчност, некласифицирана другаде
Лекува се основното заболяване, което е довело до появата на чернодробна недостатъчност, и усложненията.
Прилагат се водно-солеви и глюкозни разтвори, слабителни средства за по-бързо очистване на токсините от червата, антибиотици, преливане на прясно замразена плазма. Обсъждане за възможна чернодробна трансплантация удължава живота на болните с чернодробна недостатъчност.

3.6, 5 гласа

ВИДОВЕ Чернодробна недостатъчност, некласифицирана другаде МКБ K72

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Чернодробна недостатъчност, некласифицирана другаде МКБ K72

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Чернодробна недостатъчност, некласифицирана другаде МКБ K72

ВСИЧКИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕСТОВЕ ПРИ Чернодробна недостатъчност, некласифицирана другаде МКБ K72

ВСИЧКИ

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

АнатомияКлинични пътеки