Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на черния дроб Чернодробна недостатъчност, некласифицирана другаде Чернодробна недостатъчност, неуточнена

Чернодробна недостатъчност, неуточнена МКБ K72.9

Чернодробна недостатъчност, неуточнена МКБ K72.9 - изображение

Чернодробна недостатъчност представлява синдром на бързо настъпващо тежко увреждане на черния дроб, при което той не може да изпълнява многообразните си физиологични функции. При чернодробна недостатъчност, неуточнена няма ясна представа за причините, механизмите и въобще за заболяването довело до чернодробна дисфункция, както и за времето, за което е възникнала - остро или хронично. Чернодробната недостатъчност представлява синдром, при който освен черния дроб се засягат и функциите на много органи и системи – сърдечно-съдовата, мозъчна, дихателната и бъбреците.

Патогенезата на мозъчните прояви не е напълно изяснена, значение се отдава на повишената концентрация на амоняк в кръвта, на късоверижните мастни киселини, на някои ароматни аминокиселини, на натрупването на церебротоксични вещества (вещества с токсично въздействие върху мозъка) от червата и разграждащите се хепатоцити (чернодробни клетки).

Клинична картина на чернодробна недостатъчност, неуточнена
Клинично развитието на чернодробна недостатъчност се предшества от тежка форма на заболяванията, които я предизвикват (фулминантен остър вирусен хепатит, жълта треска, лептоспироза, сепсис и др.) с бързо засилване на жълтеницата, изразени токсични прояви (главоболие, сънливост, тежка анорексия, повръщане, адинамия (безсилие), болки в чернодробната област, тахикардия, хипотония и др.), намаление на хемостазните показатели, тенденция към алкалоза, след което по-бързо или по-постепенно се развива чернодробна недостатъчност. Клиничното й протичане преминава през следните 3 стадия:
I. Първи стадий – предвестници на кома.
Към симптомите на тежката форма на дадено заболяване за няколко дни се появяват нови признаци, които могат да се оформят в 5 характерни, незадължителни синдрома:
- Невропсихичен (хепатална енцефалопатия). Главоболието се засилва, болните са подчертано сънливи, често с инверсия на съня, оплакват се от чувство на потъване, често са еуфорични, емоционално лабилни (смеят се безпричинно, плачат, пеят), особено значение има настъпващата дискалкулия (болните не могат да извършват прости аритметични действия) и апраксия (не могат да наредят в определена форма кибритени клечки), появява се и тремор на ръцете.
- Общо токсичен. Настъпва тежка адинамия до прострация, пълна анорексия, непрекъснато гадене, често повръщане, тежест и балониране (подуване) на корема, неясна тахипнея, известна оточност, повишена температура и др. Тези симптоми са степенно много силно изразени и непрекъснато прогресират.
- Чернодробен. Черният дроб се опипва с по-мека, тестена консистенция, болезнен, намаляващ по размери. Установява се и спонтанна болка в чернодробната област. Най-често иктерът (жълтеницата) се засилва, появяват се и хеморагични явления (кръвонасядания на местата на манипулациите, точковидни кожни кръвоизливи, кръвотечение от носа и др.).
- Сърдечно-съдов. Настъпва немотивирана тахикардия, хипотония, мрамориране на кожата, глухи сърдечни тонове и др. Болните са все още контактни и адекватни.
II. Втори стадий – прекома. Настъпва след 2-3 дни, понякога и по-бързо. Болните са все още контактни, но неадекватни. Те стават дезориентирани за време, място и собствена личност, трудно се влиза в контакт с тях, отговорите им са непълни, неточни. Често са психомоторно възбудени, мятат се в леглото, буйстват, понякога имат краткотрайни генерализирани гърчове, друг път са в дълбока депресия. Характерен симптом за този стадий е появата на flapping tremor – asterexis (невъзможност при команда да се удържи ръката под ъгъл в китката, тя се движи като крило на птица).
III. Трети стадийкома. Болните са в пълно безсъзнание, не реагират на словесни раздразни, черния дроб вече не се опипва, перкутира се в намалени размери, често има изразена хеморагична диатеза с кръвоизливи от кухите органи, появява се чернодробен дъх (foetor hepaticus), установяват се патологични рефлекси.
По-късно настъпва пълна арефлексия, зениците се разширяват и не реагират на светлина, нарушава се дишането, което става шумно, ускорено, неравномерно, настъпват тежка хипотония, генерализирана цианоза, хипертермия и летален изход.

Диагноза на чернодробна недостатъчност, неуточнена
Диагнозата се основава на клиничната картина, физикалното изследване, лабораторните и инструменталните изследвания. От кръвните изследвания има повишени АСАТ и АЛАТ, алкална фосфатаза, билирубин, тромбоцитопения и удължено време на кръвосъсирване. От ултразвуковото изследване се установява уголемен или намален черен дроб и наличието на асцит.

Лечение на чернодробна недостатъчност, неуточнена
Лактулозата се дава като очистително, заедно с антибиотик за намаляване на производството на амоняк и изчистване на организма от други токсин.
Ограничение на животински протеин в диетата и увеличаване на растителен.
Манитол се препоръчва за намаляване на вътречерепното налягане.
Острата бъбречна недостатъчност може да изисква, хемодиализа или продължителна артериовенозна хемофилтрация.
Прясно замърсена плазма, тромбоцитни концентрати, концентрат от протромбинов комплекс често се използват за лечение и превенция на анормално кървене.
Глюкозни разтвори са необходими за превенция от хипогликемия.
Възможността за чернодробна трансплантация трябва да се обсъди в ранен етап.

3.2, 5 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Чернодробна недостатъчност, неуточнена МКБ K72.9

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Чернодробна недостатъчност, неуточнена МКБ K72.9

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия