Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на черния дроб Чернодробна недостатъчност, некласифицирана другаде Остра или подостра чернодробна недостатъчност

Остра или подостра чернодробна недостатъчност МКБ K72.0

Остра или подостра чернодробна недостатъчност МКБ K72.0 - изображение

Остра или подостра чернодробна недостатъчност е загуба на функцията на черния дроб, което настъпва бързо за дни или седмици в пациенти, които нямат предшестващо чернодробно заболяване. Остра или подостра чернодробна недостатъчност или ендогенна чернодробна кома се описва още при наименованието остра чернодробна некроза (смърт на тъканите) или хепатаргия.

Когато чернодробната недостатъчност настъпва в рамките на една седмица се нарича още хиперакутна. Остра чернодробна недостатъчност е тежко чернодробно увреждане - загуба на функцията на 80 - 90% от чернодробните клетки в рамките от 8 до 28 дни. Подостра чернодробна недостатъчност е когато тази загуба настъпва в рамките на 4 до 12 седмици.

Остра или подостра чернодробна недостатъчност се среща предимно при болни с остро паренхимно увреждане на черния дроб фулминантен хепатит, интоксикации, но може да се наблюдава и при някои хронични чернодробни заболявания (хроничен агресивен хепатит, рак и ракови метастази в черния дроб и др.).
Като прототип се посочва чернодробната недостатъчност, която се развива при фулминантния хепатит (остра чернодробна некроза). Тази форма на хепатит се среща сравнително рядко. Според статистическите данни честотата й представлява средно 0.2-0.4 % от всички случаи на заболяването. При нея се наблюдава изпадане на почти всички чернодробни функции и болните загива бързо – в течение на няколко дни.

Патогенезата на острата или подострата чернодробна недостатъчност не е напълно изяснена. Смята се, че тя се дължи на специфична, фулминантна, клетъчномедиирана лиза на хепатоцитите при генетично детерминиран силен имунен отговор, като значение има и неспецифичната лиза, предизвикана от цитокини. По-рядко острата или подострата чернодробна недостатъчност се предизвиква от директно токсиинфекциозно действие на някои патогени и техните токсични продукти. Острата или подострата чернодробна недостатъчност е мултиорганен синдром с нарушение на функциите на много органи и системи – нервна, сърдечно-съдова, дихателна, на бъбреците, на хомеостазата и алкално киселинното равновесие и др.

Клинична картина на остра или подостра чернодробна недостатъчност
Влошаването на състоянието на болния настъпва бурно. Болните стават внезапно сънливи и дезориентирани. Понякога, особено у млади, се наблюдават и състояния на остра психическа възбуда. Същевременно болните се оплакват от тежест, коремни болки, които могат да вземат характера на колики, слабост, повръщане. Жълтеницата става много интензивна, температурата се повишава. Сърдечната дейност се учестява. При палпация черния дроб се намира с изменена, рядко намалена консистенция, като големината му бързо (с часове) намалява. Един-два дни след това прекоматозно състояние настъпва картината на пълно безсъзнание, с понижение на кръвното налягане, олиго- и анурия, хеморагични прояви (кръвотечения) от различни лигавици – нос, черва, стомах, а така също и по кожата. Чернодробните функционални проби са различно тежко изменени. Особено характерни са силното нарастване през първите 1-2 дни на серумните билирубини и стръмно намаление на серумния холестерол, специално неговата естерифицирана фракция, а понякога и на серумните трансаминази. В урината се откриват кристали на тирозин и левцин. В кръвта почти винаги се установява изразена левкоцитоза, СУЕ (скорост на утаяване на еритроцитите) е нормална или само умерено увеличена.

Остра или подостра чернодробна недостатъчност може да настъпи във всеки стадий на заболяването (различни видове хепатити) – както в предиктеричния, така и в иктеричния (стадия на жълтеница). Развива се както при болни с тежко протичане на болестта от самото начало, така и при болни със средна тежест на протичане.

Диагноза на остра или подостра чернодробна недостатъчност
Диагнозата се поставя от хронологичното развитие на симптомите, бързо развитие на жълтеница и чернодробна енцефалопатия. Уточняване на етиологичния причинител, ако е възможно. Изключване на хронично чернодробно заболяване и сепсис. Лабораторни изследвания за нарушената чернодробна функция.

Лечение на остра или подостра чернодробна недостатъчност
За лечение се препоръчват високи дози глюкокортикоидни препарати, въвеждане венозно с глюкоза (5-10 %) и големи дози витамин Ц. Въпреки това многото проучвания сочат за несигурен ефект на кортикостероидите върху повлияването на острата чернодробна недостатъчност. През последните години с още несигурен, колеблив успех се опитва лечение на чернодробната недостатъчност и с обменно кръвопреливане (екссангвиотрансфузия) и хемодиализа. Единственият сигурен метод за момента е чернодробна трансплантация.

Почти всички случаи на остра или подостра чернодробна недостатъчност завършват летално.

3.3, 7 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Остра или подостра чернодробна недостатъчност МКБ K72.0

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Остра или подостра чернодробна недостатъчност МКБ K72.0

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия