Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на черния дроб Токсично увреждане на черния дроб Токсично увреждане на черния дроб, протичащо като остър хепатит

Токсично увреждане на черния дроб, протичащо като остър хепатит МКБ K71.2

Токсично увреждане на черния дроб, протичащо като остър хепатит МКБ K71.2 - изображение

Измененията в черния дроб, които се причиняват от хепатотоксични (токсични за черния дроб) вещества, се наричат остри токсични хепатити. Токсично увреждане на черния дроб, протичащо като остър хепатит може да стане при въздействие на редица промишлени или селскостопански отрови. Освен това редица вещества, между които на първо място стои етиловият алкохол, водят до токсични увреждания на този орган. Тук трябва да се посочат отравянията с гъби и хроничната употреба на най-различни медикаменти.

Патогенетичният механизъм на чернодробното увреждане е все още ненапълно добре изяснен, но е ясно, че токсичните вещества увреждат многобройните ензимни системи и метаболитни вериги в хепатоцитите (чернодробните клетки). При една част от токсичните средства увреждането става по механизма на хепатоцелуларната лезия (увреждане), при други - най-вече от медикаменти, се предизвиква синдром на интрахепатална холостаза, а при трета част настъпват нарушения в екскреторната функция на черния дроб.

Клинична картина на токсично увреждане на черния дроб, протичащо като остър хепатит
При токсично увреждане на черния дроб, протичащо като остър хепатит обикновено има скрит латентен период от няколко часа до 1-2 дни от момента на интоксикацията до първите прояви на заболяването. При хронична интоксикация клиничната изява настъпва постепенно. Много често клиничната картина е изградена от съчетанието на признаци на обща интоксикация и органни увреждания както на черния дроб, така и на бъбреците, централната нервна система и др. Болните се оплакват от обща слабост, висока температура, втрисане, гадене, повръщане, главоболие, тежест или по-силно изразена тъпа болка в епигастриума и дясното подребрие, поява на жълтеница с различна интензивност, увеличаване на черния дроб. При по-тежки форми размерите на черния дроб се намаляват бързо, органът добива тестовата консистенция, болните стават сънливи и унесени, жълтеницата нараства бързо и се развива клиничната картина на чернодробна кома. Лабораторно се откриват изменения на същите тестове както при острия вирусен хепатит. От съществено значение е високата активност на трансаминазите, хипербилирубинемията (повишаване на билирубина в кръвта) с уробилинурия (увеличаване на уробилиногена в урината), които са от значение и за диагнозата.

Диагноза на токсично увреждане на черния дроб, протичащо като остър хепатит
Диагнозата се подпомага от установяването на връзката с един или друг токсичен агент или медикамент, предизвикал болестното състояние. От съществено значение е щателно събраната анамнеза, биохимичните изследвания и динамичния ход на заболяването.

В диференциално диагностично отношение трябва да се има пред вид на първо място остър вирусен хепатит, други остри хепатити от инфекциозен характер (лептоспироза, инфекциозна лимфомононуклеоза и др.), а при синдром на холостаза - всички заболявания, протичащи с такава клиника (холедохолитиаза, рак на панкреаса или на жлъчните пътища и др.).

Лечение на токсично увреждане на черния дроб, протичащо като остър хепатит
Лечението се провежда с режим на легло и диета. При отравяне с промишлени или селскостопански отрови се прави опит за своевременна евакуация на отровата и дезинтоксикация чрез специфични антидоти. Хепатопротективното лечение включва всички реанимационни средства - прилагат се водно солеви и глюкозни разтвори, витамини, хепатопротектори, антиоксиданти.

Профилактиката се свежда до организиране на мероприятия, недопускащи интоксикации с вещества от промишлен и селскостопански характер. Редовен ежегоден профилактичен преглед на работещите в условия на такава интоксикация. Здравна просвета на населението и ограничаване употребата на непроверени гъби и медикаменти, които не са предписани от лекар. При хронично медикаментозно лечение следва да се контролира чернодробната функция чрез изследване на трансаминазите в серума. Забранява се консумацията на алкохол.
Прогнозата на острите токсични хепатити е сериозна. В сравнение с острия вирусен хепатит смъртността през острия стадий е по-висока. Трудоспособността е ограничена.

3.4, 5 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия