Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на черния дроб Токсично увреждане на черния дроб Токсично увреждане на черния дроб, протичащо като хроничен активен хепатит

Токсично увреждане на черния дроб, протичащо като хроничен активен хепатит МКБ K71.5

Токсично увреждане на черния дроб, протичащо като хроничен активен хепатит МКБ K71.5 - изображение

Хепатит е възпаление на черния дроб. При хроничен хепатит възпалението продължава най-малко шест месеца. Токсичен хроничен хепатит е възпаление на черния дроб, което продължава най-малко шест месеца и е причинено от хепатотоксични вещества.
Токсично увреждане на черния дроб, протичащо като хроничен активен хепатит е възпаление на черния дроб, което протича с агресивна хепатоцелуларна некроза и фиброза и се разглежда като сериозен прогресивен процес водещ до цироза. Може да се охарактеризира и като токсично увреждане на черния дроб протичащо като лупоиден хепатит.

Някои лекарства, които водят до хроничен хепатит са изониазид, метилдопа, фенитоин, макродантин, диклофенак, метотрексат. Въпреки това хроничен хепатит причинен от лекарства е сравнително рядко явление.

Хистологична характеристика на токсично увреждане на черния дроб, протичащо като хроничен активен хепатит
Отличителен белег е делчестата некроза с прогресивно разрушаване на перипорталния паренхим. Въпреки това в зависимост от вида на хапетотоксичния причините, продължителността на прием и много други фактори хроничния активен хепатит може да се изяви с широка гама от морфологични промени от леки възпалителни промени до тежки хепатоцелуларни увреждания и цироза.

Клинична картина на токсично увреждане на черния дроб, протичащо като хроничен активен хепатит
В началото на заболяването много от пациентите са асимптоматични или имат само незначителни оплаквания, докато други имат по-разгърната клинична картина. Най-честите симптоми включват:
- Умора,
- Неразположение,
- Лек дискомфорт в коремната област,
- Тежест или тъпа болка в дясно подребрие,
- Анорексия,
- Безапетитие,
- Жълтеница,
- Повишена температура;
- Гадене придружено с или без повръщане.

Диагноза на токсично увреждане на черния дроб, протичащо като хроничен активен хепатит
Диагнозата се поставя въз основа на клиничната картина, физикалното изследване, лабораторните изследвания, абдоминална ехография. От лабораторните изследвания се установява завишени трансаминази, повишен серумен билирубин, понижаване нивото на албумина, удължено протромбиново време. Задължително е изключване на вирусен хепатит чрез серологично изследване.

Лечение на токсично увреждане на черния дроб, протичащо като хроничен активен хепатит
След спиране на токсичния агент причинил хепатита е възможно възстановяване на чернодробната функция на черния дроб. Прилагат се общи укрепващи средства диета богата на протеин, водно солеви и глюкозни разтвори, хепатопротективни средства и витамини.

4.3, 3 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия