Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на черния дроб Токсично увреждане на черния дроб Токсично увреждане на черния дроб с картина на хепатит, некласифицирано другаде

Токсично увреждане на черния дроб с картина на хепатит, некласифицирано другаде МКБ K71.6

Токсично увреждане на черния дроб с картина на хепатит, некласифицирано другаде МКБ K71.6 - изображение

Токсичното увреждане на черния дроб с картината на хепатит, некласифицирано другаде, клинично трудно се различава от вирусния хепатит. При част от случаите жълтеницата може да има и холестатичен оттенък. Диагнозата на токсично увреждане на черния дроб с картина на хепатит, некласифицирано другаде е трудна и не се улеснява и от лабораторните изследвания. За токсичен хепатит предизвикан от медикаменти може да се мисли, ако по време на продромалния период се появи алергичен обрив по кожата или еозинофилия в кръвта. Това се среща относително рядко – в около 15 % от случаите. Другите признаци на продромалния и иктеричния период не се отличават при двете заболявания. В полза на вирусен хепатит са серологичните изследвания. Обратно, в полза на медикаментозен хепатит ще говори предхождащото жълтеницата вземане на лекарства, които могат да причинят токсичен хепатит. Такива са например фенотиазиновите препарати, антибиотиците, анти епилептичните препарати, анти диабетичните средства, сулфонамидите. Това показва, че хепатотоксичните реакции след приложение на средства от някои от горните групи могат да бъдат различни типове на чернодробно увреждане, което не е възможно предварително да се определи кога какъв вид увреждане ще възникне. За клиничната практика особено значение имат фенотиазиновите препарати, антикоагулантите и туберкулостатиците, защото те се вземат обикновено продължително време – с месеци и години.

Клинична картина на токсично увреждане на черния дроб с картина на хепатит, некласифицирано другаде
Токсичните хепатити почти винаги са доза и времево зависими и от това зависи клиничната им изява. Клиничната картина може да варира в широк диапазон от клинични симптоми от безсимптомна до тежка чернодробна недостатъчност.

Диагноза на токсично увреждане на черния дроб с картина на хепатит, некласифицирано другаде
Промените в биохимичните проби при вирусния и токсичния хепатит са също еднакви, поради което не могат да се използват за точна диагноза. Известно изключение е само по-честото откриване на висока серумна алкална фосфатаза при токсичния хепатит. Винаги се правят серологични изследвания за отхвърляне на диагнозата вирусен хепатит

Лечение на токсично увреждане на черния дроб с картина на хепатит, некласифицирано другаде
Лечението на токсичното увреждане на черния дроб с картината на хепатит, не се отличава по същество от това на вирусния, само че при него трябва своевременно да се прекрати приемането на увреждащия медикамент или токсично вещество. Болните се поставят на постелен режим и пълноценно хранене с достатъчно витамини. При тежки случаи с анорексия и повръщане се правят венозни вливания на глюкоза, витамин В12, витамин С, електролити, а така също се препоръчва и даването на умерени дози кортикостероидни препарати.

Профилактиката се състои в разумно вземане само при строги показания на лекарства, за които е известно, че имат хепатотоксично действие, както и избягване на контакт с други токсични вещества, спиране на алкохола и др. Освен това, когато е необходимо те да се прилагат, да се следи за появата на диспептични оплаквания, хепатомегалия (увеличаване на черния дроб), субиктер, да се следят на 1 – 2 седмици чернодробните функционални проби и своевременно да се преустановява приемането на хепатотоксични лекарства.

Прогнозата на токсичното увреждане на черния дроб с картината на хепатит, некласифицирано другаде не се отличава от прогнозата на вирусния хепатит. Повечето болни оздравяват напълно, като само по изключение може да настъпят хронифициране и преход в чернодробна цироза.
Трудоспособността на болните с токсично увреждане на черния дроб с картината на хепатит по време на боледуването е загубена, още повече, че болните страдат и от друго заболяване, наложило вземането на хепатотоксичните лекарствени средства.
След стихване на острите явления болните се нуждаят от отпуск по болест в продължение на 1 до 3 месеца. След това огромна част от тях са с нормална работоспособност. Само в отделни случаи с хронифициране, довели до развитие на хроничен хепатит или чернодробна цироза, работоспособността на болните е ограничена както при посочените заболявания.

4.0, 3 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия