Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Чревни инфекции Тиф и паратиф Паратиф В

Паратиф В МКБ A01.2

Паратиф В МКБ A01.2 - изображение

Паратиф В е инфекциозно заболяване, подобно на коремния тиф, което има по-леко протичане.

Паратиф В е най-разпространеният тип паратиф, но в Европа се среща сравнително рядко. Характерно за заболяването е, че често протича като хранителна токсиинфекция.

Механизмът на предаване на заразата е фекално-орален. Заразяването се осъществява чрез поглъщане на причинителя - Salmonella paratyphi B чрез хранителните продукти, водата, замърсените ръце и някои предмети от околната среда.

Инкубационният период е 6 - 14 дни, но при деца може да бъде и по-кратък.

В своето клинично протичане паратиф В преминава през три етапа:

  • начален етап - характеризира се с висока температура
  • токсичен етап - коремни болки и стомашно-чревни оплаквания
  • дълъг период на възстановяване от треската

Клиничната картина обикновено започва постепенно при възрастните, но при децата симптомите често започват остро. Паратиф В се характеризира с висока температура, главоболие, загуба на апетит, повръщане, запек или диария. Пациентите често имат спленомегалия. При част от болните се наблюдава обрив по предната част на гърдите по време на първата седмица от началото на заболяване.

Диагнозата се поставя въз основа на клиничните, епидемиологичните данни и данните от микробиологичните изследвания.

Болните се хоспитализират. Етиологичното лечение се провежда с антимикробни средства. Патогенетичното лечение на паратиф B включва прилагане на кортикостероиди.

При рано започнато адекватно лечение прогнозата е добра. Леталитетът в съвременни условия е под 1 %.

Спрямо околната среда се провежда задължително дезинфекция на помещението, в което е бил болния и дезинфекция на всички предмети и вещи, с които е имал контакт.

4.5, 2 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Паратиф В МКБ A01.2

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО