Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Новообразувания Злокачествени новообразувания Злокачествени новообразувания с уточнена локализация, определени като първични или предполагаеми като първични, с изключение на лимфната, кръвотворната (хемопоетичната) и сродните им тъкани Злокачествени новообразувания на окото, главния мозък и други части на централната нервна система Злокачествено новообразувание на главния мозък

Злокачествено новообразувание на главния мозък МКБ C71

Злокачествено новообразувание  на главния мозък МКБ C71 - изображение

Мозъчните тумори могат да се развият от всичко тъкани, които се намират в черепната кухина. В зависимост от произхода си те биват: невроепителни – астроцитом, олигодендроглиом, епендимом, карцином, олигоастроцитом и др.; менингеални -  менингеом, хемангиоперицитом, рабдомиосарком; хемопоетични тумори – малигнен лимфом, плазмоцитом; герминативни тумори – гермином, ембрионален карцином, тератом; метастатични тумори – от белодробен карцином, карцином на гърдата, бъбрека, меланом.

Туморите на главния мозък заемат 10% от всички онкологични заболявания.

Етиологията на злокачествените новообразования на главния мозък не е установена още. Предполга се, че факторите за развитие им са: йонизираща радиация, вирусни инфекции, наследствен фактор,

Клиниката на злокачествените новообразование на главния мозък се характеризира с синдром на повишено вътречерепно налягане. Основните симптоми при този синдром са: главоболие, гадене, повръщане, пареза на черепномозъчен тумор,  застойни папили, помрачено съзнание. Главоболието обхваща цялата глава и е най-силно сутрин. Развава се и огнищна неврологична симптоматика, която зависи от локализацията на туморния процес. В зависимот от локализацията на туморния процесе се притискат определени мозъчни структури, което се изразява с клинична симптоматика.

При локализация в париеталния, челния, темпораралния и окципиталния дял се развива пареза, парализа, психоорганични синдроми. Ако злокачественото новообразование се развие в черепната основа могат да се засегнат черепномозъчните нерви, да се стигне до слепота. При засягане на хипоталамуса се развиват ендокринни нарушения.

При развитие на злокачественото новообразование се развиват координационно разстройства. Типичното за симптоматиката при мозъчните тумори е бавното неуловимо начало с непрекъсната прогресия. Развиват се епилептични припадъци. Те са начален симптом на мозъчни тумори локализирани около първичните моторни центрове. Характеристиката на припадъците и парезите са важен показател, чрез който може да се определи локалозацията на злокачественото новообразование на главния мозък.

При поставяне на диагноза трябва да се установи от болния или близките за наличие на симптоми на повишено вътречерепно налягане, помрачавано ли е съзнанието. Трябва да се извършва някои инструментални изследвания: ЕЕГ, компютърна томография, рентгенография, офталмоскопия, магнитен резонанс.

Диференциална диагноза трябва да се прави с енцефалит, епилепсия, черепномозъчни травми.

Животозастрашаващо състояние е малкомозъчното вклиняване.

Лечението на злокачественити новообразования на главния мозък е комплексно – хирургично, лъчетерапия и химиотерапия.

3.1, 9 гласа

ВИДОВЕ Злокачествено новообразувание на главния мозък МКБ C71

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Злокачествено новообразувание на главния мозък МКБ C71

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Злокачествено новообразувание на главния мозък МКБ C71

ВСИЧКИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕСТОВЕ ПРИ Злокачествено новообразувание на главния мозък МКБ C71

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Клинични пътеки