Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Чревни инфекции Други бактериални, чревни инфекции Ентероколит, предизвикан от Clostridium difficile

Ентероколит, предизвикан от Clostridium difficile МКБ A04.7

Ентероколит, предизвикан от Clostridium difficile МКБ A04.7 - изображение

Ентероколит, предизвикан от Clostridium difficile е остро инфекциозно диарийно заболяване, което възниква при по-продължително антибиотично лечение. Характеризира се с токсиинфекциозен синдром, кърваво-слузна диария, бързо развитие на дехидратация, хиповолемия, деминерализация, ацидоза и хипопротеинемия.

Причинителят Clostridium difficile е тънка Грам-положителна пръчица с ресни, облигатен анаероб, образува силно устойчиви спори. Отделя два екзотоксина - ентеротоксин и цитотоксин. Ентеротиксинът предизвиква повишена чревна секреция и е основна причина за диарията. Цитотоксинът предизвиква некроза на чревния епител и хеморагични прояви.

Clostridium difficile е широко разпространен във външната среда, среща се и като нормален обитател на червата, особено в по-младата възраст. Механизмът на предаване на инфекцията е фекално-орален, чрез контаминирани хранителни продукти, повърхности, инфектирани ръце и др. Наблюдават се спорадични случаи или малки епидемии в болнични заведения. Голям брой антибиотици са отговорни за развитие на заболяването - клиндамицин, ампицилин, ровамицин, линкомицин.

Входна врата на инфекцията в стомашно-чревния тракт, но може да се касае и за ендогенна инфекция. В червата, особено в колона патогените при благоприятни условия се размножават и отделят екзотоксини. Те предизвикват некротични, хеморагични, възпалителни функционални променим в дебелите черва. Често се развива тежък псевдомембранозен, хеморагичен или деструктивен колит, понякога с перфорация на черво или обилни ректорагии. Агентите не проникват в лигавицата на червата и регионалните лимфни възли, не се развива бактериемия. Обилните диарични изхождания предизвикват бърза дехидратация, хиповолемия, диселектролитемия, метаболитна ацидоза, хипопротеинемия, хиповолемичен или смесен шок, остра бъбречна недостатъчност.

Инкубационният период е неопределен. Заболяването може да започне 3-4 дни след началото на антибиотичната терапия, но може да се развие и по-късно.

Клиничната картина започва внезапно с втрисане и бързо повишаване на температурата, гадене, повръщане, токсични симптоми, силни болки в корема, особено по хода на дебелото черво. Пациентите имат обилна диария - изхождат 15-20 и повече пъти за 24 часа течни, зловонни зелени изпражнения с примеси от слуз и кръв. Понякога изхожданията са предимно кървави, като кървава вода или вода от мито месо. Диарията трудно се поддава на лечение и персистира дълго време, често с периоди на подобрение и влошаване.

Лабораторните изследвания установяват левкоцитоза до хиперлевкоцитоза, дори левкемоидна реакция със силно олевяване и изразена неутрофилия, повишени СУЕ и хематокрит, хипонатриемия, хипокалиемия, хипохлоремия, хипоалбуминемия, метаболитна ацидоза. При остра бъбречна недостатъчност се установяват промени в урината и кръвта.

Съмнение за диагнозата се поражда, когато в хода на антибиотично лечение или скоро след провеждането му се появи тежка диария с хиперпирексия и токсични прояви, дехидратация и особено, когато бактериологичните резултати са отрицателни, а диарията трудно се поддава на лечение. Диагнозата се потвърждава чрез изолиране на Clostridium difficile от копрокултура или доказване на токсините му в копрофилтрат чрез ELIZA.

Лечението на ентероколит, предизвикан от Clostridium difficile се състои в незабавно спиране на антибиотичното лечение. Назначават се общ режим и диета, както при другите чревни инфекции с диариен синдром. Етиологичното лечение се провежда с метронидазол и ванкомицин. Патогенетичното лечение се състои в спешна интензивна реанимация за възстановяване на водно-солевата хомеостаза, нарушенията на алкално-киселинното равновесие и газовия обмен.

Прогнозата е сериозна. Общият леталитет е около 10%. Прогнозата се влошава особено, ако не се спрат веднага антибиотиците и не се проведе спешно адекватно антибактериално и реанимационно лечение.

2.9, 8 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Ентероколит, предизвикан от Clostridium difficile МКБ A04.7

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Ентероколит, предизвикан от Clostridium difficile МКБ A04.7

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО