Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Психични и поведенчески разстройства Органични, включително симптоматични, психични разстройства Деменция при други болести, класифицирани другаде

Деменция при други болести, класифицирани другаде МКБ F02*

Деменция при други болести,  класифицирани другаде МКБ F02* - изображение

Към деменция при други болести, некласифицирани другаде спадат деменция при болестта на Паркинсон, деменция при болестта на Пик, деменция при болестта на Кройцфелд-Якоб, деменция при болестта на Хънтингтън, деменция при болести, предизвикани от вируса на ХИВ.

Деменция при болестта на Паркинсон е най-често срещаната деменция. Установено е, че 90 % от болните с Паркинсон имат когнитивни нарушения и около 25 % имат деменция. Наред с брадипсихията, характерна за тази болест, тези болни имат и зрително-пространствени нарушения, влошено внимание и намалена концентрация, влошени възможности за абстрактно мислене, преценка и критичност. Освен това болестта на Паркинсон е често и свързана с развитието на истинска депресивна симптоматика. При повечето болни, лечението с леводопа подобрява за известен период от време, не само двигателните, но и когнитивните функции. Лечението на съпътстващата депресия с антидепресивни средства, е благотворно за по-доброто функциониране на пациентите.

Деменция при вирусен имунодефицит у човека (болни от СПИН).
Най-честата причина за деменция при болни от СПИН е HIV енцефалопатията. Тя засяга между 6 и 14 % от болните със СПИН. При тези болни се наблюдават нарушения в паметта и концентрацията, забавеност, затруднения при четенето и решаване на задачи, апатия и намалена спонтанност. Деменцията при тези болни прогресира бързо. От друга страна, депресивните и други психиатрични симптоми са чести при болни от СПИН и трябва да бъдат лекувани. Когнитивното влошаване при болни от СПИН може да бъде обусловено от вторични, включително опортюнистични инфекции, така че психичното състояние на тези болни трябва да бъде внимателно оценено.

Деменция при болестта на Creutzfeldt-Jakob.
Болестта на Creutzfeldt-Jakob е рядко заболяване причинено от вирусоподобен преносим агент-прион. При това заболяване се наблюдава прогресираща деменция с множество неврологични белези, дължащи се на специфични невропатологчини изменения. Началото на деменцията при човека е обикновено в средна или късна възраст. Протичането е подостро, водещо до смърт в разстояние на една до две години.

3.8, 5 гласа

ВИДОВЕ Деменция при други болести, класифицирани другаде МКБ F02*

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО