Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Хистология Обща хистология Нервна тъкан Неврони

Неврони (Neurones)

Неврони (Neurones) - изображение

   Функцията на невроните е свързана с приема, трансформирането и предаването на информация на други неврони или клетки.

   Невроните имат тяло, дендрити и аксон. По дължината на аксоните им, невроните могат да се разделят на дългоаксонни (Голджи тип I) и късоаксонни (Голджи тип II).
   Големината и формата на тялото на неврона може да варират.
   В тялото на неврона, неречено още перикарион са разположени клетъчни органели и ядрото.
   Последното е голямо, по форма сферично или овоидно. Еухроматинът в ядрото е в много голямо количество (за разлика от хетерохроматина). Голямото количество органели, които се намират в ядрата са необходими за осъществяване на протеиновия синтез и окислителния метаболизъм.

   Светлинномикроскопски в цитоплазмата се срещат Нислови гранулации. Последните могат да се променят при различни функционални или патологични състояния. Големият брой митохондрии е обусловен от високата метаболитна активност на невроните. Цитоскелетът и апаратът на Голджи са много добре развити при невроните.

Аксонът представлява единичен израстък. Дължината му силно варира, като може да достигне повече от метър. Той излиза от ядрото от аксоналното хълмче. В аксоните има митохондрии, гладък ендоплазмен ретикулум, неврофиламенти, микротубули, но не се срещат - рибозоми и гладък ендоплазмен ретикулум.

   Аксоните отделят разклонения, наречени колатерали. Крайните им разклонения могат да завършат като аксонални или пресинаптични окончания.

   Аксоплазмата извършва движения в посока от перикариона към пресинапсните окончания и обратно. Това движение се осъществява чрез т.нар. аксоплазмен ток, който бива два вида - бавен и бърз.

   Дендрити - могат да бъдат единични или няколко на брой. Те излизат от клетъчното тяло, имат много разклонения,като могат да бъдат единични или няколко. По повърхността на дендритите има шипове, чиято роля е свързана с увеличение на рецептивната повърхност на неврона.

   Класификацията на невроните може да бъде извършена по редица показатели: форма на дендритите, дължина на аксона, брой израстъци, участие в рефлексната дъга, посока на провеждане и други.

Интерневроните осъществяват връзка между невроните на една нервна верига.


   Ефекторните неврони биват:
 - проекционни - със сравнително дълъг аксон (Голджи тип I).. Те изпращат информация от една до друга област на ЦНС.
 - следвъзлови вегетативни неврони - биват симпатикови и парасимпатикови. Те инервират вътрешните органи, кръвоносните съдове, жлезите и други.
 - невросекреторни неврони - те са специализирани в отделянето на невросекрет.

   Интерневроните осъществяват връзка между невроните на една нервна верига (Голджи тип II). Значителен е техният брой в кората на крайния мозък.

   Сетивните неврони могат да бъдат биполарни (имат два израстъка) или провидноуниполарни (с един израстък, който се разделя на две).

   Мултиполарни неврони са основен вид нервни клетки в нервната система.

  Увреждането на невроните обикновено води до тяхната смърт.

4.0, 2 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияФизиология