Начало Медицинска енциклопедия Фармакологични групи СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА ЛЕЧЕНИЕ НА СЪРДЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ КАРДИОТОНИЧНИ ЛЕКАРСТВА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СЪРДЕЧНИ ГЛИКОЗИДИ Адренергични и допаминергични средства допамин (C01CA04)

допамин (dopamine) | ATC C01CA04

dopamine | C01CA04

допамин (dopamine) | ATC C01CA04

Допаминът е медиатор в симпатиковия дял на вегетативната нервна система.

Показания: използва се при лечението на шок и хипотензивни състояния.

Фармакодинамика: в малки средни дози допаминът стимулира допаминергичните рецептори в бъбречните съдове, мезентериалните съдове и централната нервна система. В по-големи дози стимулира алфа- и бета-адренергичните рецептори. Допаминът повишава кръвното налягане и подобрява бъбречното оросяване.

Нежелани лекарствени реакции: стенокардия, камерни аритмии, световъртеж, гадене, главоболие.

Лекарствени взаимодействия: при едновременното му приемане с фуразолидин се потенцира алфа-адренергичния ефект на допамина. Метоклопрамид, пиметидин, дехидробензперидол намаляват вазодилатиращия му ефект. Фенотиазинът инхибира централното действие на допамина, а фенитоина повишава хипотензивното му действие.

Противопоказания: свръхчувствителност към препарата, феохромоцитом, тежка аритмия, камерно мъждене, тиреотоксикоза.

Дозов режим: при възрастни- 1-5 мкг/кг/мин венозно; при деца- 0.5-3 мкг/кг/мин венозно.

Достъп до пациента: отпуска се с рецепта.

4.0, 6 гласа

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА допамин (dopamine) | ATC C01CA04 (C01CA04)

  • Силно клинично значими взаимодействия (20)
  • Умерено клинично значими взаимодействия (121)
  • Маловажно клинично значими взаимодействия (3)
Виж подробно всички ›

КОМЕНТАРИ КЪМ допамин