Начало Медицинска енциклопедия Микробиология Специална микробиология Бактериология

Бактериология

Бактериология - изображение

Бактериологията представлява раздел от микробиологичната наука, който се занимава с изследване на морфологията, екологията, генетиката и биохимията на бактериите, както и с много други аспекти, свързани с жизнената им дейност и взаимодействието им с човешкия и животинския организъм.

Бактериите са прокариотни едноклетъчни микроорганизми с големина от няколко микрометра и разнообразна форма - сферична, пръчковидна или спирална. Те са повсеместно разпространени в природата, а част от тях са се приспособили за паразитен живот в човешкия организъм. В него се откриват резидентни микроорганизми от нормалната микрофлора, транзиторни условнопатогенни и патогенни микробни агент. Значението на бактериите за човешката патология определя съществената роля на микробиологията в диагностиката и лечението на инфекциозните заболявания.

Като част от специалната микробиология бактериологията описва особеностите на патогенните за човека микроорганизми - специфични морфологични характеристики, антигенна структура, фактори на патогенността и вирулентността, дава данни за епидемиологичната, патогенентична и клинична картина при конкретния бактериален причините. Тук се посочват важни данни относно методите за идентифициране и диагностика бактериалните инфекции, описват се и специфичните методи за профилактика и се дават насоки за адекватна противомикробна химиотерапия.

Бактериологията един от основните клонове на медицинската микробиология, който подпомага значително клиничната практика в борбата й с голямото разнообразие от инфекциозни причинители.

5.0, 6 гласа

ПОДРАЗДЕЛИ НА Бактериология

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория