Начало Медицинска енциклопедия Медицински изследвания Изследване на костна плътност (дензитометрия) Инструментални изследвания Образна диагностика Изследване на костна плътност (остеодензитометрия)

Изследване на костна плътност (дензитометрия)

Изследване на костна плътност (дензитометрия) - изображение

Въведение

В кои случаи се препоръчва провеждането на изследването?

Необходима ли е предварителна подготовка?

Метод на провеждане на изследването:

Какво ще усещате по време на изследването?

Има ли рискове от провеждането на изследването? 

Резултати от проведеното изследване:

Кога не трябва да провеждате изследването?


Въведение

Изследването на костна плътност (дензитометрия, денситометрия) е неинвазивен метод за оценка на риска от развитие на остеопороза.
Използват се специални рентгенови изследвания, скенер (компютърен томограф) или ултразвук за измерване на плътността на костите.

С напредването на възрастта се губи известно количество костна маса. Костите стават по-малко плътни, по-порьозни (с повече пори) и намалява нивото на калция и другите минерали.
Този процес може да доведе до остеопения (намаляване на плътността на костите) и да бъде причина за повишаване на риска от възникване на счупвания (фрактури).
Фрактури настъпват на най-натоварените кости, като най-често това са шийката на бедрената кост и прешлените.

С напредването на загубата на костна плътност остеопенията преминава в остеопороза.
Колкото по-плътни са костите, толкова по-дълго може да се запази тази плътност.

През последните десетилетия в света се развива истинска епидемия от остеопороза и остеопорозни фрактури, като честотата им нарасна повече от 2 пъти. През 2000 година остеопорозата е определена като третото социално-значимо заболяване в света (след сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания), с прогноза да заеме второ място през 2020 година.

В България между 20-25% от жените и 15-16% от мъжете над 50 г. възраст страдат от остеопороза.

Остеопороза

Съществуват няколко различни метода за изследване на костна плътност:

 • Двойно енергийна рентгенова абсорбциометрия (Dual-energy X-ray absorptiometry, DEXA):

Това е най-точния метод за измерване на костна плътност.

Измерва се костната плътност на гръбначния стълб и тазобедрената става. Колкото по-плътна е една кост, толкова по-малко рентгенови лъчи преминават през нея.
С помощта на това изследване може да се установи загуба на костна плътност дори по-малка от 2%.
При това изследване се използва много малко количество радиация.

Единична енергийна рентгенова абсорбциометрия (Single-energy X-ray absorptiometry, SXA) може да се използва за измерване на костната плътност на петата или предмишницата.

 • Периферна двойно енергийна рентгенова абсорбциометрия (Peripheral dual-energy X-ray absorptiometry, P-DEXA):

P-DEXA е разновидност на DEXA.

При това изследване се измерва костната плътност на костите на ръцете или краката, но не се измерва костната плътност на костите, които са с повишен риск от фрактури — тези на гръбначния стълб и тазобедрената става.

Апаратите за P-DEXA са леснопреносими, използва се много малка доза радиация и резултатите от това изследване са готови за по-кратко време, отколкото при изследване с DEXA.

P-DEXA не е толкова подходящо изследване за проследяване на ефекта от проведената терапия, колкото е DEXA.

 • Двойно фотонна абсорбциометрия (Dual photon absorptiometry, DPA):

При това изследване се използват радиоактивни субстанции.

Може да се измери костната плътност на гръбначния стълб и тазобедрената става.
Използват се много ниски дози радиация.

 • Количествена компютърна томография (Quantitative computed tomography, QCT):

Това изследване е разновидност на компютърната томография, при което се изследва се костната плътност на гръбначния стълб.

Това изследване се провежда рядко, то е скъпо, използват се по-високи дози на радиация и е с по-малка точност от DEXA, P-DEXA и DPA.

Периферна количествена компютърна томография (pQCT) е разновидност, при която се измерва костната плътност на крайниците (най-вече в областта на китката).

Използва се като скринигов метод по време на различни здравословни кампании.

Използват се ултразвукови вълни и се измерва костната плътност в различни участъци — най-често в областта на петата.

Не се използва радиация. Изследването е безболезнено и бързо и с него може само да бъде открит проблем.
Ако се установи такъв, необходимо е да се направи DEXA за потвърждаване на резултатите.

Един от най-големите недостатъци на изследването е, че не може да се измери костната плътност на области, които са с най-висок риск от фрактура — гръбначния стълб и тазобедрената става.
Не може да се използва и за проследяване на ефекта от приложената терапия.

↑Върни се в началото

 

В кои случаи се препоръчва провеждането на изследването?

Медицинските показания за измерване на костната минерална плътност (съгласно Международното Дружество по Клинична Дензитометрия, ISCD) включват:

 • Всички жени ≥65-годишна възраст, независимо от рисковите фактори;
 • Всички постменопаузални жени под 65-годишна възраст, които имат поне един рисков фактор за остеопороза, различен от естествената менопауза;
 • Жени в перименопауза със значими рискови фактори за фрактури като ниско телесно тегло, предшестващи фрактури или прием на увреждащи костта медикаменти;
 • Мъже ≥70-годишна възраст;
 • Мъже под 70-годишна възраст, които имат значим рисков фактор за фрактури;
 • Всички възрастни, които са получили счупвания при минимална травма;
 • Всички лица със заболявания, причиняващи вторична остеопороза;
 • Всички лица, приемащи медикаменти, причиняващи вторична остеопороза или повишена костна загуба, например:
  1. глюкокортикоиди в доза ≥7,5 преднизон дневно за период над 3 месеца;
  2. супресионни дози щитовидни хормони;
  3. антиконвулсанти;
  4. хипнотици;
 • Всички жени, които смятат да провеждат фармакологично лечение с цел документиране на изходната КМП (костна минерална плътност);
 • Всички жени, които провеждат фармакологично лечение с цел мониториране на терапевтичния ефект;
 • Нелекувани лица, при които установяването на повишена костна загуба би улеснило вземането на решение за започване на лечение;

↑Върни се в началото

 

Необходима ли е предварителна подготовка?

При остеодензитометрия не се изисква специална предварителна подготовка, но трябва да се има предвид следното:

 • В деня на изследването може да се храните както обикновено. Препоръчва се да избягвате приема на хранителни добавки, съдържащи калций поне 24 часа преди изследването;
 • Желателно е да се носят широки и удобни дрехи и да се избягва облекло с метални ципове, колани или копчета;
 • Преди сканирането трябва да оставите настрани ключовете, мобилните телефони и портфейли;
 • Ако са извършвани рентгенови изследвания с контрастно вещество, необходимо е да са минали поне 10-14 дни от изследването;
 • Трябва да съобщите на медицинския екип ако има дори минимална вероятност да сте бременна, като в такъв случай изследването няма да се проведе;
 • При ултразвуковото изследване на костна плътност е препоръчително в деня на изследването да не се използват дезодоранти, пудри или други козметични продукти на стъпалата, тъй като те биха могли да замъглят и затруднят интерпретирането на получения образ;

↑Върни се в началото

 

Метод на провеждане на изследването:

Изследването на костна плътност обикновено се провежда в специализирани радиологични лаборатории в клиники или болници.

Апаратите за периферна двойно енергийна рентгенова абсорбциометрия (peripheral dual-energy X-ray absorptiometry, P-DEXA) са преносими и могат да се използват дори и в лекарския кабинет.

При провеждане на двойно енергийна рентгенова абсорбциометрия (Dual-energy X-ray absorptiometry, DEXA) е необходимо да лежите неподвижно по гръб на специална кушетка.

Обикновено не се налага да се свалят дрехите.
Ако е необходима промяна в положението на тялото, изследващият ще Ви инструктира.

По време на изследването пациентът може да бъде помолен да задържи дишането си за кратко с цел получаване на по-ясни изображения.

Апаратът сканира костите и измерва погълнатите от тях радиационни лъчи.

Най-надеждното измерване на костната плътност е едновременното изследване поне на две различни кости (най-добре гръбначния стълб и тазобедрената става) по едно и също време.
При повторно изследване е най-добре да се изследват същите кости, със същата апаратура.

DEXA-изследването на гръбначен стълб и тазобедрена става отнема около 20 минути.
Провеждане на някои от другите изследвания може да отнеме от 30 до 45 минути.

↑Върни се в началото

 

Какво ще усещате по време на изследването?

Изследването за остеопороза не предизвиква болка.

Може да усетите единствено дискомфорт, докато се наложи да стоите неподвижно.

 

Има ли рискове от провеждането на изследването?

По време на измерване на костната плътност експозицията (излагането) на радиация е много ниска.

При измерване на прешлени или бедрена шийка се използва много ниска доза рентгенови лъчи — около 1/30 от радиацията от стандартната рентгенова снимка на бял дроб.

Въпреки това, денситометрия не се препоръчва по време на бременност.

↑Върни се в началото

 

Резултати от проведеното изследване:

Резултатите от изследването са готови за 2-3 дни и могат да бъдат представени по няколко начина:


T-score:

Изследването на T-score е съотношението на вашата костна плътност в сравнение с тази при здрави 30-годишни лица. Стандартната костна плътност е определена чрез измерване на голяма група здрави млади хора на 30 години.

 • Отрицателните стойности (–) означават, че Вашите кости са по-тънки (с по-ниска костна плътност), отколкото стандартната костна плътност.
  Колкото по-голямо е числото, толкова по-малка е плътността на костите в сравнение с приетата за стандартна костна плътност.
 • Положителните стойности (+) означават, че Вашите кости са по-плътни и по-здрави, отколкото приетите за стандартни.

Нормални стойности: > - 1

Остеопения: от –1 до –2.5

Остеопороза: - 2.5 или < –2.5

Колкото по-негативни са стойностите на T-score, толкова по-голям е рискът от фрактура дори и при малко увреждане.

 

Z-score:

Изследването на костна плътност може да се сравни и с костната плътност на хора на вашата възраст, раса и пол. Резултатите от това изследване се отбелязват със Z-score.

 • Отрицателните резултати (-) означават, че имате по-ниска костна плътност, отколкото стандартната за вашия пол и възраст.
  Колкото по-отрицателен е резултатът, толкова по-ниска е Вашата костна плътност в сравнение с приетата за стандартна.
 • Положителните резултати (+) означават, че имате по-висока плътност и по-здрави кости от повечето хора на вашата възраст и от вашия пол.

 

Отклоненията от нормата при изследване за остеопороза (остеодензитометрия) могат да се дължат на следните състояния:

Първична остеопороза:

 • Постменопаузална или тип 1 — типична за жените между 45 и 65-годишна възраст.
  Дължи се основно на отпадане на яйчниковата функция и се засягат предимно прешленните тела — трабекуларна кост.
 • Сенилна или тип 2 — при жени над 70-75 години.
  Предопределя се от намаления прием на калций и витамин D с храната, на намалена чревна абсорбция, намалено образуване и метаболизиранена витамин D в организма и най-общо — от процесите на стареене.
  Засягат се както трабекулната, така и компактната кост.
 • Идиопатична ювенилна с фрактури — при лица във фертилна (репродуктивна) възраст (под 40 години) — среща се рядко;

Вторична остеопороза:

↑Върни се в началото

Кога не трябва да провеждате изследването?

Изследването на костна плътност може да не се проведе или получените от него резултати да не са полезни в следните случаи:

 • Ако не можете да стоите в правилно положение по време на провеждане на изследването;
 • Ако сте имали счупване на кости в миналото. Това може да доведе до фалшиво високи резултати на костна плътност;
 • Ако имате артрит на гръбначния стълб — в този случай промените в гръбначния стълб изискват да не се измерва костната плътност в тази област;
 • Ако имате имплантанти в гръбначния стълб или тазобедрената става;
 • Ако сте провеждали рентгеново изследване с контрастна материя (бариев сулфат) през последните 10 дни;
 • Ако сте бременна;

↑Върни се в началото

4.4, 28 гласа

ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ КОИТО СЕ ПРИЛАГА Изследване на костна плътност (дензитометрия)

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияКлинични пътекиИзследванияЗдравни съветиАлт. медицинаНовиниЛюбопитноСпортСпециалистиЛеченияБотаникаИсторияНормативни актовеИнтервютаВидеоАнкетиЛайфстайлПсихологияСнимкиСоциални грижиЗаведенияОрганизацииХранене при...РецептиФизиологияЕ-тата в храните