Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Възпалителни болести на централната нервна система Менингит, дължащ се на други и неуточнени причини Менингит, неуточнен

Менингит, неуточнен МКБ G03.9

Менингит, неуточнен МКБ G03.9 - изображение

В рубриката менингит, неуточнен е разгледано състоянието арахноидит.

Арахноидитът е локално остро, подостро или хронично възпаление на средната мозъчна обвивка, наречена арахноидея.

Етиологията на заболяването включва проникващи черепно-мозъчни травми, първични или вторични невроинфекции, усложнения на контрастно невроизследване, неопластичен процес, нестерилна неврохирургична интервенция, ликворно въвеждане на медикаменти или усложнение на лумбална пункция.

Клиниката на арахноидита се манифестира с общомозъчна и огнищна симптоматика.

Според локализацията си арахноидитът бива:

  • оптохиазмален - в областта на оптичното кръстовище, проявяващ се със зрителни нарушения на двустранно намалена зрителна острота, данни за дефект в зрителните полета и атрофия на зрителните нерви
  • арахноидит в задна черепна ямка - симптомите са на увреда на черепно-мозъчни нерви в понтоцеребралния ъгъл - нарушения на тригеминалния, лицевия, слухово-вестибуларния и отвеждащия нерв. Наблюдават се още симптоми на засягане на малкия мозък и хидроцефалия
  • конвекситетен - рядка патология, характеризираща се с парциални епипристъпи - сетивни или двигателни, с тенденция към генерализиране до голям епилептичен припадък. Промените са локализирани по конвекситета на мозъчните хемисфери
  • спинален - характеризира се с полирадикулерен синдром, дистална отпадна сетивна и двигателна симптоматика, тазово-резервоарни нарушения, нарушена сексуална функция, парестезии или стрелкаща болка по крайниците

Диагнозата се основава на обстоен преглед от невролог, лумбална пункция за оценка налягането и вида на ликвора, невроизобразяващи техники - компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс, лабораторни, микробиологични и серологични изследвания. Диагнозата е лесна, ако е известно първоначалното огнище.

Диференциална диагноза на менингит, неуточнен се прави с мозъчен тумор, заболявания на хипофизната жлеза, невриноми на черепно-мозъчните нерви, мозъчен тумор и др.

Лечението е насочено към ликвидиране на етиологичния причинител чрез фармакологична терапия. При хронифициране на процеса и наличие на адхезии (сраствания), се пристъпва към оперативно лечение. Физиотерапията и рехабилитацията също намират приложение.

3.3, 4 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Менингит, неуточнен МКБ G03.9

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Менингит, неуточнен МКБ G03.9

ВСИЧКИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕСТОВЕ ПРИ Менингит, неуточнен МКБ G03.9

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО