Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Чревни инфекции Други протозойни чревни болести Изоспороза

Изоспороза МКБ A07.3

Изоспороза МКБ A07.3 - изображение

Изоспорозата е чревна кокцидиоза, засягаща домашните животни и човека. Известна е още като саркоцистоза и саркоспоридиоза. Тя протича предимно безсимптомно и само при определена диспозиция - с ентероколитен синдром.

Причинител на заболяването у човека е видът Isospora Belli и Isospora hominis. Биологичният цикъл на развитие на паразита протича в 3 стадия: шизогония, спорогония и гаметогония.

Източник на заразата са опаразитените животни и човекът. Механизмът на заразяване е фекално-орален. Заразяването се осъществява чрез поглъщане на зрели ооцисти със замърсена храна, вода и директно при полов или орално-анален контакт. При благоприятни условия на външната среда ооцистите се запазват инвазивноспособни в продължение на месеци. Зрелите ооцисти съдържат 2 спороцисти с по 4 спорозоита.

Погълнат от човека, паразитът прониква в епителните клетки на лигавицата на дванадесетопръстника и в горните отдели на тънките черва, където се размножава безполово и в последствие разрушава тези клетки и инвазира нови, като това се повтаря няколко пъти. След това се образуват мъжки и женски индивиди, които се сливат, като образуват ооцисти, които се изхвърлят с изпражненията. По този начин се образуват различно големи лезии по лигавицата на червата, които предизвикват тежък ентерит и стават входна врата за различни вторични инфекции и за навлизане в кръвта на различни токсини и продукти на тъканния разпад, а също така силно се нарушава абсорбцията на хранителни вещества в червата.

Клиничната картина на изоспорозата при имунокомпетентните протича латентно, безсимптомно. С изявена клинична картина с водещ ентероколитен синдром тя протича у болни от СПИН. Характеризира се с изхождане на течни, жълто-кафяви фекални маси, съдържащи несмляна храна и мазнини. Съпътства се от умерено повишена температура, гадене, повръщане, коремни болки. Продължава от дни до няколко седмици и месеци. Изследването на кръвта установява хипереозинофилия.

При вторична бактериална инфекция състоянието на болните силно се влошава. При имуносупресирани хора заболяването може да премине в хронична форма и да продължи с години.

Диагностиката на инфекцията, предизвикана от Isospora Belli и Isospora hominis започва с изследване на фекалии и хистологично изследване на биопсичен материал от тънкочревната лигавица. Изследването на фекалиите се извършва по следните методи:

  • обогатителни - флотация, седиментация
  • препарат, оцветен с Луголов разтвор или с хематоксилин-еозин

Диференциална диагноза на саркоцистозата се прави с всички чревни протозойни инвазии, а също така и с инфекциозни и соматични заболявания, протичащи с ентероколитен синдром.

Лечението на изоспороза е етиологично. Препоръчва се комбинацията Trimethoprim - Sulfamethoxazole за 10 дни. При пациенти със свръхчувствителност към сулфонамидите се назначава комбинацията Pyrimethamine - Metronidazole.

Профилактиката се състои в спазване на правилата за обществена и лична хигиена.

4.4, 5 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Изоспороза МКБ A07.3

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО