Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан Артропатии Инфекциозни артропатии

Инфекциозни артропатии МКБ M00-M03

Инфекциозни артропатии МКБ M00-M03 - изображение

Този блок обхваща артропатии, предизвикани от микробиологични агенти. Разделянето е направено според следните типове етиологични връзки:

а) Директно инфектиране на ставата, при което микроорганизмите проникват в синовиалната тъкан и в ставата се откриват микробният агент;

б) Индиректно инфектиране на става, което може да бъде два типа:

  • Реактивна артропатия, когато микробното инфектиране на организма е установено, но в ставата не се идентифицират нито микроорганизми, нито антигени;
  • Постинфекциозна артропатия, при която има наличие на микробен антиген, но оздравяването на организма не е окончателно, а доказателствата за локалното размножаване на микроорганизма не се установяват.

1. Пиогенен артрит

В тази секция са включени следните заболявания.

2. Директно инфектиране на става при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

В секцията се разглеждат следните заболявания:

3. Реактивни артропатии

Подразделение на реактивните артропатии са следните нозологични единици.

4. Постинфекциозни и реактивни артропатии при болести, класифицирани другаде

Тук се разглеждат следните основни заболявания:

Тези нозологични единици се определят като инфекциозни артропатии, поради сходство в:

  • етиопатогенеза
  • контингент от пациенти
  • рискови фактори за възникване на болестта
  • патоморфологияната характеристика
  • диагностичния алгоритъм
  • терапевтично поведение

Заболяванията от рубриката "инфекциозни артропатии" имат благоприятна прогноза при коректен терапевтичен режим и ерадикиране (премахване) на микроорганизма.

4.2, 10 гласа

ВИДОВЕ Инфекциозни артропатии МКБ M00-M03

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Инфекциозни артропатии МКБ M00-M03

ВСИЧКИ

БИБЛИОГРАФИЯ

Международна статистическа класификация на болестите и
проблемите, свързани със здравето - десета ревизия.

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО