Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан Артропатии Инфекциозни артропатии Постинфекциозни и реактивни артропатии при болести, класифицирани другаде

Постинфекциозни и реактивни артропатии при болести, класифицирани другаде МКБ M03

Постинфекциозни и реактивни артропатии при болести,  класифицирани другаде МКБ M03 - изображение

Артропатиите са разнородна група от заболявания, от които са обособени около 200 нозологични единици. Голяма част от тези заболявания са определени като реактивни артропатии, настъпващи като отговор на друго органно заболяване.
В рубриката на постинфекциозни и реактивни артропатии при болести, класифицирани другаде са представени:

Постменингококов артрит е усложнение на менингококовата инфекция, която настъпва при бактериална инвазия с Neisseria meningitidis. Те представляват грам-негативни бактерии, които продуцират ендотоксин. Патогенността на бактерията се дължи основно на този ендотоксин. Наличието на полизахаридна капсула ограничава бактериалната фагоцитоза като един от първите защитни механизми.

постинфекциозни и реактивни артропатии при болести,   класифицирани другадеTreponema pallidum единственият причинител на постинфекциозна артропатия при сифилис. Болестта е позната от векове. Най-ранната известна медицинска илюстрация на хора със сифилис е от Виена през 1498 г. Сифилитичната артропатия е късен симптом на болестта. Патоанатомичните промени на ставата са необратими, съответно се ограничава подвижността и се понижава качеството на живот.

Остро инфекциозно заболяване, което протича с изразен ентероколитен синдром е ентерит, предизвикан от Yersinia enterocolitica. Възпалението на чревната система протича с дифузни болки в корема, диспептични оплаквания с водещ диаричен синдром. Като усложнение на болестта се разглежда реактивната артропатия, при която настъпва възпалителен процес в ставата. Затова и болестта е определена към други постинфекциозни артропатии при болести, класифицирани другаде. В тази рубрика с подобна генеза се представя и aртропатия, предизвикана от вирусен хепатит.

Реактивна артропатия при други болести, класифицирани другаде е част от класическата симптоматична изява на инфекциозния ендокардит. Водещ етиологичен причинител на болестта са грам-положителните бактерии Streptococcus viridans и Staphylococcus aureus.

При всички тези заболявания артропатията има сходна клинична изява. Установяват се класическите симптоми на възпалителен процес, а именно:

  • Болезненост в "болната" става
  • Вътреставен и периставен оток
  • Зачервяване на кожата над засегнатата става
  • Локално затопляне над "болната" става
  • Ограничаване на пасивните и активните движения

Диагностицирането се основана на клиничните и параклиничните данни, а терапията се базира на лечение на основното заболяване и симптоматично овладяване.

3.5, 8 гласа

ВИДОВЕ Постинфекциозни и реактивни артропатии при болести, класифицирани другаде МКБ M03

БИБЛИОГРАФИЯ

Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето — десета ревизия.

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО