Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан Артропатии Инфекциозни артропатии Директно инфектиране на става при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде Артрит при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

Артрит при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде МКБ M01.8

Артрит при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде МКБ M01.8 - изображение

Артритът се дефинира като възпалително заболяване на ставния апарат. Възпалението на ставите може да бъде предизвикано от патогенното действие на бактерии, вируси и гъби. Тези възпалителни артропатии са разгледани в съответните рубрики:

Повече от 80% от клиничните случаи на инфекциозни артропатии се касае за инфламаторен процес, предизвикан от бактерии или вируси. Микотичните инфекции се определят предимно като опортюнистични и са представени в рубриката "артрит при микози". Паразитните артропатии се разглеждат в рубриката "артрит при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде".

Честотата им е вариабилна и се определя от епидемиологичната характеристика на региона. Според биологичното си определение, паразитизмът представлява форма на съвместно съжителство, при което единият вид (паразитът) живее и се развира, използвайки жизнените компоненти на другия вид (гостоприемник).

В рубриката "артрит при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде" са представени две паразитни форми:

 • Дракункулоза
 • Хелминтоза

Дракункулозата е паразитоза, която се причинява от гвинейски червей (Dracunculus medinensis), поради което дракункулозата се нарича още болестта на гвинейския червей.

Болестта не е типична за нашите ширини, но при посещение на ендемични региони е възможно човек да се опаразити с Dracunculus medinensis.

артрит при други инфекциозни и паразитни болести,  класифицирани другадеДракункулозата е позната на човечеството от хилядолетия. Методи за лечение на болестта са описани в древния египетски папирус "Ebers Papyrus" от 1550 година преди новата ера. Наименованието на болестта идва от латинската дума "dracunculiasis", което се превежда като "скръб или болка, причинена от малките дракони". Популярното наименования гвинейски червей е дадено от европейците през 17 век, които са описали дракункулоза при гвинейците.

През последните три десетилетия се водят мащабни и успешни образувателни капании из Африка и Азия с цел ликвидиране на дракункулозата. През 2016 година са регистрирани 25 клинични случая на болестта, докато през 1986 г. са били над 3 милиона. В настоящото време дракункулоза се среща още в редица страни като Южен Судан, Етиопия, Мали и други, но много други страни са сертифицирани от СЗО след изкореняването на паразитното заболявания. Подобни сертификати са получили Нигерия (2013 г.) и Гана през 2015 г.артрит при други инфекциозни и паразитни болести,  класифицирани другаде

Човек се опаразитява с Dracunculus medinensis при консумация на контаминирана питейна вода. В отделите на гастроинтестиналния тракт се освобождават ларви, които излизат от ограниченията на храносмилателната система и се придвижват до различни органи. Ако паразитът достигне до ставния апарат, настъпва инфекциозна артропатия, която се разглежда в рубриката "артрит при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде".артрит при други инфекциозни и паразитни болести,  класифицирани другаде

При паразитите не се създава имунитет, така че един и същи човек може многократно да се опаразити. Симптоматичната манифестация при дракункулоза, включва:артрит при други инфекциозни и паразитни болести,  класифицирани другаде

 • Силна болка по долните крайници — интересен факт е, че гвинейския червен се движи десцендентно, тоест по хода на долните крайници.
 • Усещане на парене и изтръпване на долните крайници.
 • Диспептични оплаквания — гадене, повръщане, диария.
 • Фебрилитет.
 • Алергична реакция, която се съпровожда с разнокалибрени обривни единици, които в последствие улцерират.
 • Артрит — при ангажиране на ставите на долните крайници.

Хелминтоза е паразитно заболяване, което поради ставното си ангажиране е разгледано в рубриката "артрит при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде". Спрямо данни от СЗО (Световната Здравна организация) в периода 2014 — 2015 г. са регистрирани близо 2 млн. опаразитени в Южна Азия, Африка, Централна и Южна Америка.артрит при други инфекциозни и паразитни болести,  класифицирани другаде

Хелминтозата е сборно наименования на различни представители (тении, метили, кръгли червени). Основни представители в тази група са Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Strongyloides stercoralis.

артрит при други инфекциозни и паразитни болести,  класифицирани другадеОсновен механизъм на заразяване на алиментарен път, чрез поглъщане на опаразитени хранителни продукти или такива, които не са добре термично обработени.

Симптомите при опаразитяването от хелминтози са:

 • Астено-адинамичен синдром, който се изразява умора, отпадналост, нарушена работоспособност, общо неразположение.
 • Диспептични оплаквания — гадене, повръщане, диарични изхождания.
 • Обриви с различен интензитет
 • Перианален сърбеж
 • Бруксизъм
 • Отслабване
 • Фебрилитет
 • Артрит
 • Анемичен синдром — представлява хематологично-клиничен синдром, който се изразява бледост на кожата и видимите лигавици, понижени стойности на еритроцитите и хемоглобина, тахикардия, умора и отпадналост

Спрямо миграцията на паразитите и органната им локализация симптомите се променят. Например при аскаридоза се установява синдром на белодробна еозинофилия.

Диагностичен алгоритъм при "артрит при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде" е следният:

 • Анамнеза и физикален статус

Анамнезата представлява насочено лекарско интервю, от което се снемат данни за сегашните оплаквания, придружаващи и минали заболявания. Значение има епидемиологичната анамнеза, данни за екзотични пътувания до ендемичните региони на света. От статуса значение имат огледът и тактилното изследване, при които се установява класическите белези на възпалителен процес (зачервяване, болка, оток, локално затопляне, нарушена функция).

 • Параклинични данни

От лабораторните изследвания установяването на лека или умерена еозинофилия е показател за наличие на алергично и паразитологично заболяване.

 • Паразитологичното изследване има няколко компонента:артрит при други инфекциозни и паразитни болести,  класифицирани другаде

1. Макроскопска диагностика на паразити във фецес, храчки или повърнати материи.

2. Хелминтоовоскопия след обогатяване чрез седиментация и флотация.

 • Образни диагностични методи

Вътреставните промени при артрит, при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде, могат да бъдат визуализирани чрез рентгенография или ултразвуково изследване. За предпочитане е артросонографията (ултразвуково изследване на ставния апарат), тъй като при нея рано могат да бъдат видени промените на синовията и наличието на паразита. При необходимост е препоръчително допълнително изследване чрез компютърен томограф или ядрено-магнитен резонанс.

В диференциално-диагностичен план се обсъждат:

Терапията на артрит при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде, е насочено към премахване на причинителя на паразитното заболяване, посредством прилагането на антихелминтни средства. Необходимо е облекчаване на болевата симптоматика чрез прием на нестероидни противовъзпалителни средства. Температурата се понижава при прием на антипиретици. Нефармакологичната част от терапията включва ограничаване на движенията на засегната става, витаминотерапия и пълноценно хранене.

Опаразитените пациенти подлежат в рамките на една година от началото на антихелминтната терапия. Прогнозата при артрит при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде, е относителни. Прогнозата при неусложнените артрити е благоприятна, но усложните форми крият риск от инвалидизация и понижаване на качеството на живот.

4.0, 10 гласа

БИБЛИОГРАФИЯ


https://en.wikipedia.org/wiki/Dracunculiasis
https://en.wikipedia.org/wiki/Helminthiasis

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

АнатомияКлинични пътеки