Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Новообразувания Злокачествени новообразувания Злокачествени новообразувания с уточнена локализация, определени като първични или предполагаеми като първични, с изключение на лимфната, кръвотворната (хемопоетичната) и сродните им тъкани Злокачествени новообразувания на дихателните органи и гръдния кош Злокачествено новообразувание на синусите

Злокачествено новообразувание на синусите МКБ C31

Злокачествено новообразувание  на синусите МКБ C31 - изображение

Околоносните синуси са костни кухини, които имат връзка с носната кухина. Те са четири чифта, покрити са с лигавица от респираторен тип. Синусите се разделят на две групи: преди и задни. Към предните се отнася челния, решетъчния, горночелюстния, а към задната група се отнасят задните клетки на решетъчния синус и клиновидния синус.

Подробна информация за анатомия на синусите може да прочетете при:

Злокачествено новообразувание на синусите се среща значително по-чести в Азия. Представлява рядко срещано малигнено заболяване. По-често се среща при мъже, предимно между 45 и 85 години.
Злокачествените новообразования на синусите са с мултифакторна етиология - индустриална експозиция с никел, хром, в кожарска, текстилна, химическа и петролна индустрия, чести и хронични възпалителни процеси в синусите, вирусни инфекции - човешки папиломавирус (HPV), Епщайн-бар вирус.

Доброкачествените новообразования в синусите, като полипите, могат да бъдат потенциално предраково състояние. Злокачествените процеси в синусите се разделят на две големи групи - първични и вторични.

Първичните тумори могат да бъдат с различен произход - епителен, мезенхимен, неврогенен, хематогенен, одонтогенен, невроектодермален. Основните хистологични типове епителни тумори са планоцелуларен карцином, анапластичен карцином, аденокарцином (полипозна маса с вид на цветно зеле), ациноцелуларен, мукоепидермоиден и аденокистичен карцином. От епителните тумори най-чест е планоцелуларния карцином, който най-често се развива в максиларния синус. Вторичните тумори са метастази от други органи.

Мезенхимните тумори са фибросарком, рабдомиосарком, лейомиосарком, неврофибросарком. От хематогенните тумори е характерен Хочкиновият лимфом. Особено трудни за лечение са Хочкиновите лимфоми в синусите. Одонтогенните тумори в синусите произхождат от епителните и мезенхимни зъбни остатъци. Възможно е развитие и на меланом в синусите. Метастазите в околоносните синуси са рядко срещани. Най-честите злокачествените заболявания, които метастазират в синусите са: рак на бъбреците, простата, белите дробове.

Ранните симптоми на злокачествено новообразувание на синусите са нехарактерни, болните често ги игнорират, не търсят лекарска помощ и лечението на заболяването започва в по-късен етап от развитието му.

Клиничните симптоми при злокачествено заболяване в синусите са:

  • кървене от носа;
  • запушване на носа, едностранно;
  • чести синуити;
  • болки в областта на синусите, главоболие;
  • зрителни нарушения.

Диагнозата на злокачествените тумори на синусите се основава на клиничната симптоматика, лабораторни и инструментални изследвания.

Лечението на заболяването е трудно, тъй като синусите анатомично граничат с много важни структури в черепа. То е комплексно - хирургично, химиотерапия и лъчетерапия.

Подробна информация за конкретните локализации на злокачествено новообразувание на синусите може да прочетете при:

3.5, 10 гласа

ВИДОВЕ Злокачествено новообразувание на синусите МКБ C31

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Злокачествено новообразувание на синусите МКБ C31

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Злокачествено новообразувание на синусите МКБ C31

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия