Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Бактериални болести Друга септицемия

Друга септицемия МКБ A41

Друга септицемия МКБ A41 - изображение

Септицемията представлява полиетиологично заболяване с първично огнище, хематогенна дисеминация на бактериални причинители и полиорганни увреждания.

Като причинители на сепсиса се приемат само бактериите, гъбите и в единични случаи рикетсиите. При вирусните заболявания вторично може да се развие септично състояние като израз на генерализирана наслоена бактериална или гъбична инфекция, на фона на имунна супресия.

Най-чести причинители между бактериите са Грам-отрицателните Е.коли, Клебсиела, Ентеробактер, Серация и др. От Грам-положителните бактерии, най-чести причинители на септицемия са стафилококи, стрептококи, коринебактерии и някои клостридии.

Септично болните не са контагиозни. Изключение са болните от салмонелен, чумен и антраксен сепсис, които отделят причинителите в кръвта и телесните си течности.

Предразполагащи фактори за възникване на друга септицемия са: детската възраст, старческата възраст, наличието на хронични заболявания, малигнени процеси и др.

Нарушенията при сепсиса са резултат от ендотелното увреждане на кръвоносните съдове, което води до увеличаване на капилярния пермеабилитет.

В осъществяването на патогенетичната верига участват микроорганизмите с техните основни качества: вирулентност, токсигенност и инвазивност.

Много важна е и ролята на бактериалните токсини: при Грам-положителните - екзотоксините, а при Грам-отрицателните - ендотоксините.

Основната триада от симптоми при септицемията включва повишена температура, прогресиращ интоксикационен синдром и ранно увеличаване на черния дроб и слезката. Често са налице кожни промени.

От страна на сърдечно-съдовата система се наблюдава тахикардия и тенденция към артериална хипотония. От страна на дихателната система - тахипнея (учестено дишане), а в тежките случаи - респиратопрен дистрес синдром. От страна на храносмилателната система може да има гадене, повръщане, болки в корема и диария. Развива се мултиорганен дисфункционален синдром - септична енцефалопатия, септичен ендокардит. Възможна е проява и на септичен артериит и флебит с последващ тромбоемболизъм. Засягат се също пикочо-половата система, опорно-двигателния апарат, зрителния анализатор и др.

Диагнозата се поставя с помощта на клинико-лабараторните изследвания, включително и микробиологични изследвания с цел доказване на причинителя (хемокултура).

Задължителна е хоспитализация на болните. Лечението се провежда с антибиотици с най-висока допустима концентрация и по данните от антибиограмата. Най-използвани антибиотици са от групата на бета-лактамите в комбинация с аминогликозиди. Много важна е борбата с острата бъбречна недостатъчност, септичния шок и мозъчния оток. Прилага се и хирургично лечение - радикално отстраняване на гнойното огнище.

Прогнозата е много сериозна и зависи от вида на сепсиса, възрастта на пациента и етиологичния причинител.

В рубриката друга септицемия са разгледани:

Септицемия, предизвикана от Staphyloccocus aureus

Септицемия, предизвикана от други уточнени стафилококи

Септицемия, предизвикана от неуточнен вид стафилокок

Септицемия, предизвикана от Haemophilus influenzae

Септицемия, предизвикана от анаероби

Септицемия, предизвикана от други грамотрицателни микроорганизми

Друга уточнена септицемия

Септицемия, неуточнена

2.7, 7 гласа

ВИДОВЕ Друга септицемия МКБ A41

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Друга септицемия МКБ A41

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Друга септицемия МКБ A41

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО