Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Бактериални болести Друга септицемия Друга уточнена септицемия

Друга уточнена септицемия МКБ A41.8

Друга уточнена септицемия МКБ A41.8 - изображение

Септицемията се характеризира с нашествие на микробни причинители, които постъпват в кръвния ток от първично огнище, като една част се унищожава от защитните сили на кръвта, а другата се загнездва в капилярите, където скоростта на движението на кръвта е малка.

Приема се, че причинители на сепсис са само бактерии, гъбички и рядко някои рикетсии. Най-честият причинител е стрептококът. По-редки причинители са колибактерии, протеус и стафилококи.

В рубриката друга уточнена септицемия е разгледана септицемията, предизвикана от ентерококи (Enterococcus).

Ентерококите са част от нормалната чревна флора на човека и животните. Родът Enterococcus включва повече от 17 вида бактерии, въпреки че само някои от тях причиняват инфекции при човека. Представляват факултативни анаероби, които могат да издържат на температури до 60 ° С за кратки периоди от време растат при високи солеви концентрации.

Enterococcus faecalis и Enterococcus faecium са най-разпространените представители, изолирани от хората. Други видове ентерококи, за които е известно, че причиняват инфекции при човека са E. avium, E. gallinarum, E. casseliflavus, E. durans, E. raffinosus, и E. mundtii.

Често срещани инфекции, причинени от ентерококи включват инфекции на пикочните пътища, ендокардит, бактериемия, раневи инфекции, коремни и тазови инфекции.

Обикновено патогените произлизат от чревната флора на пациентите. От тук те могат да се разпространят и да причинят различни локализирани инфекциозни огнища. При попадане на причинителите в кръвта възниква септицемия.

Клиничната картина на септицемията, предизвикана от ентерококи се характеризира с повишена температура, която показва малки денонощни колебания. Пулсът и дишането са силно учестени. Общото състояние рязко се влошава. Болните се чувстват отпаднали, адинамични, стават неспокойни и често изпадат в делир. Черният дроб и слезката са увеличени. Нелекуваната или неправилно лекувана ентерококова септицемия най-често завършва с екзитус.

Диагнозата се поставя въз основа на клиничната картина, доказване на причинителя в хемокултури и наличие на първично огнище.

Лечението на друга уточнена септицемия представлява изключителен проблем за съвременната медицина, независимо от най-новите постижения в организацията на хирургията и антибиотичното лечение. В хода на лечението трябва да бъдат решени три основни проблема: правилно хирургично лечение на първичното гнойно огнище, борба с генерализацията на общата гнойна инфекция, корекция на нарушената функция на жизненоважни органи и системи - сърце, бял дроб, ЦНС, черен дроб и др.

4.0, 4 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Друга уточнена септицемия МКБ A41.8

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО