Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Бактериални болести Друга септицемия Септицемия, предизвикана от анаероби

Септицемия, предизвикана от анаероби МКБ A41.4

Септицемия, предизвикана от анаероби МКБ A41.4 - изображение

Септицемия, предизвикана от анаероби е тежко състояние, което възниква при проникване на анаеробни причинители и техните токсини в кръвообращението.

Причинява се от клостридии. Това са Грам-положителни пръчковидни бактерии. Не образуват капсули и имат перитрихиално разположени ресни, с изключение на C. perfringens, който образува капсула и е неподвижен. Те са строги анаероби.

Представители на този род, които най-често предизвикват септицемия са C. difficile, C. perfringens, C. welchii. Тези бактерии са причинители на газ гангрената, но също могат да причиняват и други системни заболявания.

Подробна информация за газова гангрена можете да прочетете тук:

Основен фактор на патогенността на анаеробните клостридии са образуваните от тях мощни екзотоксини, които представляват комплекси от редица токсични и ензимни компоненти.

Токсичните комплекси проявяват редица активности: летална, некротична, хемолитична, лецитиназна, протеолитична, колагеназна и други.

При C. perfringens са установени 12 екзотоксина, 7 от които с летално действие в опитни животни. От най-голямо значение е алфа-токсинът, който хидролизира фосфолипидите в клетъчната мембрана и с това води до разрушаване на клетките. Алфа-токсинът има хемолитична, некротична и летална активност.

Други патогенетични фактори, който проявява хемолитична и некротична активност са хемолизинът и цитотксинът.

За резервоар и източник на инфекцията се считат тревопасните животни и човекът, в червата, на които клостридиите са естествен обитатели.

Септицемията, предизвикана от бактерии от род Clostridium е усложнение и резултат на хематогенна дисеминация на бактериите от едно първично огнище.

Септицемията, предизвикана от анаероби в повечето случаи е резултат от развитие на инфекция в дебелото черво на болни от рак. В резултат на това може да възникне сепсис с тежка дисеминирана интравазална коагулопатия при пациенти със снижен имунен статус.

Протичането е тежко, както при останалите септицемии. Леталитетът е висок - 30 - 90%.

За поставяне на диагнозата се взема кръв, която се микроскопира и се правят културални посевки.

Лечението на септицемия, предизвикана от анаероби се лекува с антибиотици и хирургична обработка на първичното огнище. Средство на избор е Penicillin G. Други подходящи антибиотици са erythromycin, rifampicin, tetracycline, chloramphenicol, merthronidazole.

2.3, 3 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО