Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Бактериални болести Друга септицемия Септицемия, неуточнена

Септицемия, неуточнена МКБ A41.9

Септицемия, неуточнена МКБ A41.9 - изображение

Септицемия, неуточнена е медицинско състояние, което се характеризира с наличие на множество активно делящи се бактерии в кръвта. В резултат на това възниква системен отговор, водещ до органна дисфункция.

Септицемията е сериозно и често фатално заболяване. Възниква в резултат на имунен отговор, предизвикан от инфекция (най-често бактериална). Първичната инфекция може да бъде локализирана в белите дробове, мозъка, пикочния тракт, кожата и коремните органи.

Клиничната картина протича с повишаване на температурата до 39-40° С, която през денонощието показва малки колебания - до 1 - 2° С. Пулсът и дишането са силно учестени, сърдечната дейност е ускорена. В крайната фаза на заболяването, предхождаща леталния изход, температурата рязко се понижава, докато пулсът и дишането продължават да се ускоряват. Кожата е гореща, суха, нерядко със скарлатиноподобни обриви. Дължи се на увеличената проницаемост на капилярите, през които свободно преминават микроби, хемолизирани кръвни елементи, образуващи подкожни кръвоизливи. Черният дроб и слезката са увеличени. Нелекуваният или неправилно лекуваният сепсис завършва летално.

Септицемията в процеса на пълно разгръщане на патологоанатомичните и клинични изяви води до редица тежки усложнения като: септични пневмонии, ендокардит, миокардит, кръвотечения и анемичен синдром, тромбоемболии, пиелонефрит и др.

При тежък сепсис възниква органна дисфункция, поради недостатъчно кръвоснабдяване. За това свидетелстват ниското кръвно налягане, високото ниво на лактат в кръвта или олигурията. Налице е т.нар. септичен шок - ниско кръвно налягане, което не се нормализира след интравенозно въвеждане на адекватни количества течности.

Диагнозата се поставя въз основа на анамнезата, физикалното изследване и кръвните изследвания. Важно място заемат кръвните култури и микробиологичното изследване.

Лечението на септицемия, неуточнена цели саниране на първичното гнойно огнище, корекция на нарушената функция на жизненоважните органи и борба на генерализираната инфекция. Антибиотичното лечение е задължително. Прилагат се широкоспектърни антибиотици. Поддържа се нормалното ниво на артериалното и венозното налягане и задължително се следят и коригират електролитното и алкално-киселинното състояние на организма.

2.5, 2 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Септицемия, неуточнена МКБ A41.9

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Септицемия, неуточнена МКБ A41.9

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕСТОВЕ ПРИ Септицемия, неуточнена МКБ A41.9

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО