Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации Други вродени аномалии Други уточнени синдроми на вродени аномалии, засягащи няколко системи

Други уточнени синдроми на вродени аномалии, засягащи няколко системи МКБ Q87

Други уточнени синдроми на вродени аномалии, засягащи няколко системи МКБ Q87 - изображение

Други уточнени синдроми на вродени аномалии, засягащи няколко системи представляват голяма група от вродени аномалии, които засягат различни органи и системи. Към тях спадат следните групи синдроми:

Синдроми на вродени аномалии с предимно засягане на лицевата област, които включват:

 • Акроцефалополисиндактилия
 • Акроцефлосиндактилия (Apert)
 • Синдром на криптофталма
 • Циклопия
 • Синдром на оро-фацио-дигитален
 • Синдром на Moebius
 • Синдром на Robin

Подробна информация за синдромите ще намерите в:

Мкб Q87.0 Синдроми на вродени аномалии с предимно засягане на лицевата област

Синдроми на вродени аномалии, свързани предимно с нисък ръст, които включват:

 • Синдром на Аarskog
 • Синдром на Cockayne
 • Синдром на De Lange
 • Синдром на Dubowitz
 • Синдром на Noonan
 • Синдром на Prader-Willi
 • Синдром на Robinow-Silverman-Smith
 • Синдром на Russel-Silver
 • Синдром на Seckel
 • Синдром на Smith-Lemli-Opitz

Подробна информация за синдромите ще намерите в:

Мкб Q87.1 Синдроми на вродени аномалии, свързани предимно с нисък ръст

Синдроми на вродени аномалии със засягане предимно на крайниците, които включват:

 • Синдром на Holt-Oram
 • Синдром на Klippel-Trenannay-Weber
 • Синдром на (липса) недоразвитие на нокти-патела
 • Синдром на Rubinstein-Taybi
 • Синдром на sirenomelia (срастване на долните крайници)
 • Синдром на тромбоцитопения и липса на лъчева кост (TAR)
 • Синдром на VATER

Подробна информация за синдромите ще намерите в:

Мкб Q87.2 Синдроми на вродени аномалии със засягане предимно на крайниците

Синдроми на вродени аномалии, които се характеризират предимно с развитие на висок ръст [гигантизъм], които включват:

 • Синдром на Beckwith-Wiedeman
 • Синдром на Sotos
 • Синдром на Weaver

Подробна информация за синдромите ще намерите в:

Мкб Q87.3 Синдроми на вродени аномалии, които се характеризират предимно с развитие на висок ръст (гигантизъм)

Синдром на Marfan

Подробна информация за синдрома ще намерите в:

Mкб Q87.4 Синдром на Marfan

Други синдроми на вродени аномалии с други скелетни аномалии

Подробна информация за тези синдроми ще намерите в:

Мкб Q87.5 Други синдроми на вродени аномалии с други скелетни аномалии

Други уточнени синдроми на вродени аномалии, некласифицирани другаде, които включват:

 • Синдром на Alport
 • Синдром на Lurence-Moon(-Bardet)-Biedl
 • Синдром на Zellweger

Подробна информация за синдромите ще намерите в:

Мкб Q87.8 Други уточнени синдроми на вродени аномалии, некласифицирани другаде

4.0, 8 гласа

ВИДОВЕ Други уточнени синдроми на вродени аномалии, засягащи няколко системи МКБ Q87

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Други уточнени синдроми на вродени аномалии, засягащи няколко системи МКБ Q87

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Други уточнени синдроми на вродени аномалии, засягащи няколко системи МКБ Q87

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Клинични пътеки