Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации Други вродени аномалии Други уточнени синдроми на вродени аномалии, засягащи няколко системи Други уточнени синдроми на вродени аномалии, некласифицирани другаде

Други уточнени синдроми на вродени аномалии, некласифицирани другаде МКБ Q87.8

Други уточнени синдроми на вродени аномалии, некласифицирани другаде МКБ Q87.8 - изображение

В рубриката други уточнени синдроми на вродени аномалии, некласифицирани другаде се включват следните синдроми:

 • синдром на Alport
 • синдром на Laurence-Moon(-Bardet)-Biedl
 • синдром на Zellweger

Синдромът на Alport, включен към други уточнени синдроми на вродени аномалии, некласифицирани другаде, е описан за първи път през 1927 година от А. С. Алпорт.

Характеризира се с комбинация от нефритен синдром и вродена глухота. През 1957 година Сохар разширява обхвата на този синдром, като описва очните аномалии характерни за заболяването. Често използвани синоними на заболяването са Синдром на наследствена хематурия, Очен-ушен-бъбречен синдром и др.

Причината за заболяването е неизвестна. Предполага се. че се дължи на генетична мутация, бъбречни заболявания, унаследяващи се по автозомно доминантен път.

Честотата е сравнително по-висока при мъжете, в сравнение с женския пол. Глухотата също преобладава при мъжете. Среща се във възрастта под 15 години, с пик между 8-10 години. Най-рано може да бъде открита на 2 годишна възраст.

Симптомите характерни за синдрома на Алпорт са:

 • Нефропатия с хематурия е основен симптом. Тя е по-тежка при мъжете, отколкото при жените. Показва признаци на гломерулонефрит с хематурия, цилиндрурия и албуминурия. С течение на времето хроничната нефропатия води до ранно развитие на бъбречна недостатъчност, най-често преди 30 годишна възраст. Обикновено първият симптом е хематурията, която се появява даже при бебета. Хематурията е микроскопска, поради което тя се открива обикновено при системно изследване на пациента или при провеждане не генетични профили. Хематурита обаче е непостоянна и се появава при отключващи моменти като назофарингит. В периода на хематурия може да има напрежение в мускулите. Протеинурията може да бъде единствен симптом. В началото хематурията е умерена, но с времето става по-изразена. Цилиндрурия се появява от време навреме. Пиурията се комбинира с хематурия и протеинурия или и двете, но винаги е значителна.
 • Вродената глухота се среща много често при мъжете. Тя е двустранна и прогресираща. Обикновено от наблюденията не може да се установи, че има нарушение в слуховите възприятия. Тя се доказва чрез клиническо изследване на с аудиограма.
 • Очните нарушения се изравят в засягане на лещата, т.е засяга се само предния полюс на очната ябълка. Това може да доведе до едностранна или двустранна катаракта, късогледство, нистагъм, удебеляване на роговицата.

Всичките тези аномалии са значително по-тежки и по-силно проявени у мъжкия пол.

Съществуват непостоянни признаци на синдрома на Alport, които се изразяват с нарушения в растежа и развитието, деменция, хронична нефропатия, сърдечни проблеми (стеноза или недостатъчност на дроселовата клапа), рахит със значителни промени в крайниците и гръдния кош.

Биологичните промени не са специфични и зависят от интензитета на нефропатията и бъбречната недостатъчност.

В допълнение към хематурия, албуминурия и левкоцитурия, увеличаване на урея в кръвта, хипопротеинемия поради тежка протеинурия, определяне на стандарти и хипохромна анемия, белтък в урината, понижено специфично тегло на урината.

Прогнозата при синдрома на Alport е различна в зависимост от засегнатия пол. Като цяло протича по-тежко при мъжете, които рядко доживяват след 30 годишна възраст. При жени протича по-благоприятно поради по-ниската интензивност на клиничните прояви.

Комбинацията от нефропатия, глухота и очни аномалии, евентуално с други аномалии (дефекти) при момчетата, може да даде синдромът на Алпорт. Често с лоша прогноза и фатален изход.

Лечението на синдрома на Алпорт е симптоматично.

Синдромът на Laurence-Moon(-Bardet)-Biedl (BBS), включен към други уточнени синдроми на вродени аномалии, некласифицирани другаде е генетично заболяване, което протича с мултисистемно засягане.

Признаците и симптомите на синдрома варират между засегнатите лица, дори и сред членовете на едно семейство. Предава се автозомно рецесивно.

Синдромът на Laurence-Moon(-Bardet)-Biedl може да е резултат от мутации в най-малко 14 различни гена (често наричани BBS гени). Тези гени се предполага, че играят важна роля в клетъчните структури, наречени реснички. Ресничките са микроскопични, които стърчат от повърхността на много видове клетки. Те участват в клетъчното движение и в много различни пътища на химическа сигнализация. Ресничките са също необходими за сензорното възприятие (като зрение, слух и обоняние). Протеините произведени от BBS гени участват в поддържането и функцията на ресничките.

Мутации в BBS гени водят до проблеми със структурата и функцията на ресничките. Дефекти в тези клетъчни структури вероятно нарушават важни пътища на химическа сигнализация по време на развитието и да доведе до аномалии на сетивното възприятие. Изследователите смятат, че дефектните реснички са отговорни за повечето от дисфункциите при синдрома на Laurence-Moon(-Bardet)-Biedl. Около една четвърт от всички случаи на синдрома на Бардет-Бидъл са резултат от мутации в гена на BBS1.

В засегнатите лица, които имат мутации в един от гените BBS, наличието на допълнителни мутации в същите гени могат да променят хода на заболяването. Проучванията показват, че тези модифициращи гени могат да бъдат известни BBS гени или други гени. Допълнителните генетични промени биха могли да помогнат да се обясни променливостта на признаците и симптомите на синдрома на Бардет-Бидъл.

Загуба на зрението е едно от основните характеристики на синдрома Bardet-Biedl. То възниква в резултат от нарушения в светлочувствителната част в задната част на окото (ретината). Наблюдават се проблеми с нощно виждане, които обикновено се откриват до средата на детството, последвано от слепи петна, които се развиват в страничното (периферно) зрение. С течение на времето, тези слепи петна се уголемяват и се сливат. Повечето хора със синдром на Laurence-Moon(-Bardet)-Biedl развиват замъглено централно зрение (лоша зрителна острота) и могат да загубят зрение още от юношеството или началото на зрелостта.

Затлъстяването е друга характерна черта. Ненормалното наддаване на тегло обикновено започва в ранна детска възраст и продължава да бъде проблем през целия живот. Усложнения от затлъстяването могат да включват диабет тип 2, високо кръвно налягане (хипертензия) и ненормално високи нива на холестерол (хиперхолестеролемия).

Други основни признаци и симптоми на синдрома на Bardet-Biedl включват наличието на допълнителни пръсти на ръцете и краката (полидактилия), умствено изоставане или проблеми с обучението, както и аномалии на половите органи.

Най-засегнатите хора от мъжки пол произвеждат намалени количества от половите хормони (хипогонадизъм), и те обикновено са стерилни (безплодни).

Много хора имат бъбречни аномалии, които могат да бъдат сериозни или даже животозастрашаващи.

Допълнителни характеристики на синдрома Laurence-Moon(-Bardet)-Biedl могат да включват нарушена реч, забавено развитие на двигателните умения, като например стоене и ходене, поведенчески проблеми, като емоционална незрялост и неподходящи изблици, и тромавост или лоша координация. Отличителни черти на лицето, зъбни аномалии, необичайно къси или слети пръсти на ръцете и краката, както и частична или пълна загуба на обонянието (аносмия). Освен това, може да повлияе на сърцето, черния дроб и храносмилателната система.

Диагнозата се базира главно на клиничните прояви и наличието на мутации в гените от групата BBS.

Лечението е симптоматично и поддържащо.

Синдромът на Zellweger е най-тежката форма от т.нар. спектър на Zellweger, включен към други уточнени синдроми на вродени аномалии, некласифицирани другаде. Спектърът на Зелуегър представлява съвкупност от състояния.

Признаците и симптомите на синдрома на Zellweger обикновено се появяват още в периода на новороденото и могат да включват намален мускулен тонус (хипотония), лошо хранене, гърчове, загуба на слуха, загуба на зрение, отличителни черти на лицето и скелетни аномалии. Засегнатите деца също така могат да развият и животозастрашаващи нарушения в други органи и тъкани, като например черен дроб, сърцето и бъбреците. Децата обикновено не оцеляват след първата година от живота.

Синдромът на Zellweger е автозомно рецесивно състояние, причинено от промени (мутации) в една от най-малко 12 различни гени, които участват в създаването и правилното функциониране на пероксизомите. Пероксизомите са структури в клетките, които участват в много химични процеси, необходими за организма да функционира правилно. Те са от жизненоважно значение за правилното разпределение на мастните киселини и производството на някои липиди (мазнини), които са важни за нервната система и храносмилането.

Мутациите в гена PEX1 са най-честата причина за дисфункцията на пероксизомите, което води до признаците и симптомите на състоянието.

Почти 70% от хората с разстройство от спектъра на Zellweger имат мутация в гена PEX1. Другите гени, свързани със спектъра на Zellweger се падат в по-малък процент от случаите.

Синдромът на Zellweger обикновено е ясен още в първите няколко часа или дни от живота. Засегнати новородени често имат:

 • намален мускулен тонус (хипотония)
 • припадъци
 • трудности при хранене
 • чернодробни кисти с последваща чернодробна дисфункция
 • загуба на зрението
 • загуба на слуха
 • отличителни черти на лицето (сплеснато лице, подчертан нос, високо чело, скъсени клепачни фисури и епикантус-монголски ръб)
 • много от засегнатите бебета имат скелетни аномалии
 • функцията на централната нервна система (мозъка и гръбначния мозък) обикновено е сериозно засегната
 • други-ненормално малък или голям размер на главата (микроцефалия или макроцефалия), изплезен език, гънки по кожата на шията, катаракта, глаукома и / или нистагъм

Децата със синдром на Zellweger също развиват животозастрашаващи проблеми в други органи и тъкани, като например черен дроб, сърцето и бъбреците.

Лечението е поддържащо и симптоматично.

3.6, 8 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Други уточнени синдроми на вродени аномалии, некласифицирани другаде МКБ Q87.8

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Други уточнени синдроми на вродени аномалии, некласифицирани другаде МКБ Q87.8

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО