Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Психични и поведенчески разстройства Невротични заболявания, свързани със стрес и соматоформни разстройства Други тревожни разстройства

Други тревожни разстройства МКБ F41

Други тревожни разстройства МКБ F41 - изображение

Към други тревожни разстройства спадат разстройства, при които основните симптоми са проявите на тревожност, но не са ситуативно ограничени. Това са паническо разстройство, генерализирана тревожност, смесено тревожно-депресивно разстройство, тревожна хистерия и други.

Тревожността е патологично състояние, характеризиращо се с чувство на страх, съпроводено от соматични белези, които включват хиперактивност на автономната нервна система. Тревожните разстройства са най-разпространените психични заболявания и са на пето място сред всички заболявания.

Паническо разстройство се характеризира със симптоми на учестена сърдечна дейност и пулсова честота, трудно дишане, гръдна болка и дискомфорт, треперене, сухота в устата, дереализация, деперсонализация, зачервяване или пребледняване, страх от загуба на контрол и полудяване, страх да не умре, гадене, повръщане и друго.

За да се постави тази диагноза, трябва да са налице няколко, поне 6, тежки пристъпа на вегетативна тревожност за период около един месец в обстоятелства, където няма обективна опасност. Пристъпите не трябва да са ограничени до известна или предвидима ситуация. Между пристъпите трябва да има период сравнително свободен от симптоми на тревожност.

Тежестта се определя в зависимост от броя на паническите кризи. Те трябва да са неочаквани, но при очакван ситуация и траен страх от нова атака.

Генерализирана тревожност се нарича още „свободно плуваща тревожност”, защото не е ограничена и дори не е силно преобладаваща при някакви конкретни външни обстоятелства. Среща се по-често при жените.

Доминиращи симптоми при генерализираното тревожно разстройство са: нервност, тревожни предчувствия отнасящи се до тях и до близките им, страх за здравето, мускулно напрежение, сърцебиене, световъртеж, замайване, изпотяване, мрачни предчувствия, треперене, страх от провал и пр.

Диагностични критерии на заболяването са:

-необикновена тревожност, настъпваща в продължение на дни, най-малко 6 месеца, след поредица събития или активност в работата, училището и др;

-трудности при опит да контролира тревогата си;

-наличие поне на 3 от горезброените симптоми;

-тревогата, безпокойствието и соматичните симптоми водят до клинично значим дистрес и намаляване на социалната заетост и други важни житейски функции;

-не се дължат на приема на други медикаменти или соматичен проблем.

Лечението на други тревожни разстройства може да се проведе с фармакотерапия - седиращи медикаменти (транквилизатори, невролептици в малки дози и тимостабилизатори), антидепресанти и МАО-инхибитори. Прилага се и поведенческа терапия - провеждането й е възможно, след седиране на болния. Целта е да се преодолее тревожността и страхът.

3.0, 5 гласа

ВИДОВЕ Други тревожни разстройства МКБ F41

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Други тревожни разстройства МКБ F41

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Други тревожни разстройства МКБ F41

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО