Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан Артропатии Възпалителни полиартропатии Други ревматоидни артрити

Други ревматоидни артрити МКБ M06

Други ревматоидни артрити МКБ M06 - изображение

Артритът представлява хронично възпалително заболяване на ставите, което се отличава със симетричното им засягане.

Към други ревматоидни артрити се включват:

Жените боледуват три пъти по-често от мъжете.

Въпреки многобройните изледвания, причинителят на другите ревматоидния артрит е все още неизвестен. Допуска се, че роля играят различни видове инфекциозни агенти, които отключват имунния механизъм и водят до развитие на заболяването.

При другите ревматоидни артрити, патологичният процес засяга отново ставите, като предизвиква тяхното възпаление, разрушаване на хрущяла, остеопоротични изменения в костите. В процеса участват голям брой клетки, включително Т- и В- лимфоцити, медиатори на възпалението и образуваните автоантитела.

Заболяването преминава през няколко стадия:

 • Начален стадий
 • Образуване медиатори на възпалението
 • Лимфоидна фаза
 • Агресивна фаза
 • Деструктивна фаза

Ревматоидният артрит започва като остро или като хронично заболяване. Най-типичното при това заболяване е симетричното засягане на ставите (полиартрит) - началните симптоми са болка и подуване на ставите. Болката се засилва при страничен натиск на ставите и безпокои болния дори и при покой, както и през нощта.

Един от най-ранните симптоми на ревматоидния артрит е сутрешната скованост. Тя може да засегне отделни стави или да бъде генерализирана по цялото тяло. Започват да се затрудняват стереотипните движения сутрин, като хранене и обличане. Засегнатите стави са отекли, с ограничени движения в тях, често се срещат луксации и различни видове деформации.

По рядко заболяването може да протече със засягането на една или две стави (съответно моно или олигоартрит).
Освен ставните прояви, заболяването може да протече и с редица други клинични симптоми от страна на други органи и системи. При част от болните се установява:

 • анемия;
 • обща отпадналост;
 • безапетитие;
 • депресия;
 • липса на мотивация за бъдещето.

Могат да се засегнат бъбреците с развитието на гломерулонефрит или нефротичен синдром. При част от болните се срещат прояви от сърдечно-съдовата система като:

 • васкулити;
 • формиране на клапни пороци;
 • развитието на миокардит или перикардит;
 • могат да се срещнат белодробни прояви;
 • засягане на очите;
 • костни увреждания и др.

Диагнозата на другите ревматоидни артрити се поставя от: кръвната картина, която при по-голяма част от болните показва анемия и левкоцитоза (увеличен брой левкоцити), ускорено СУЕ. Установява се повишен титър на ревматоидния фактор в серума. Рентгеновото изследване показва типичните за ревматоидния артрит промени на костите и ставите.

 • остеоартроза;
 • реактивен артрит;
 • ревматизъм;
 • болест на Бехтерев и др.

Използват се голям брой медикаменти: нестероидни, противовъзпалителни, антиревматични, противомаларийни средства, кортикостероиди и други. Важно място заема физикалното лечение и рехабилитацията. Оперативното лечение също намира приложение.

Въпреки провежданото лечение, при голяма част от болните се стига до трайна инвалидизация.

2.9, 7 гласа

ВИДОВЕ Други ревматоидни артрити МКБ M06

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Други ревматоидни артрити МКБ M06

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Други ревматоидни артрити МКБ M06

ВСИЧКИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕСТОВЕ ПРИ Други ревматоидни артрити МКБ M06

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия