Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на хранопровода, стомаха и дванадесетопръстника Язва на стомаха

Язва на стомаха МКБ K25

Язва на стомаха МКБ K25 - изображение

Язва на стомаха е остра или хронична рецидивираща лезия - заболяване, при което се формира дефект в стомашната лигавица.
Язва на стомаха е рана характеризираща се с кръгла или овална форма, възпаление и некротична ерозивна лезия на повърхността на стомаха. Тя може да прогресира до въвличане и на по-дълбоките слоеве на стомаха.
Това е изключителен медико-социален проблем. През живота си приблизително от 6 до 18% от хората боледуват поне веднъж от язва на стомаха. И двата пола еднакво се засягат в млада и творческа възраст. Обикновено се среща след 40 годишната възраст, но може да възникне и у по-млади индивиди. Това е най-често срещано заболяване на храносмилателната система.

Язвена болест или " пептична язва", както се нарича в англосаксонската литература са група заболявания на гастроинтестиналния тракт, чиито морфологични промени и клинична картина в най-голяма степен се оформят от деструктивното действие на солната киселина и пепсина.

Язва на стомаха включва:

 • Ерозия (остра) на стомаха;
 • Язва (пептична) на стомаха;
 • Язва (пептична) на пилора.

Ерозия е дефект на стомашната лигавица, който не преминава границата на musklaris mucosae. Ерозиите често са множествени и могат да доведат до дифузни кръвотечения (хеморагични ерозии).

Две са основните причини за язва на стомаха:

 • Helicobacter pylori;
 • Нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС).

Главно значение за възникването на язва на стомаха имат фактори от външна среда:
- отрицателни емоции;
- конфликтни ситуации;
- неудовлетвореност;
- тютюнопушене;
- злоупотреба с алкохол;
- нерационално хранене;
- често консумиране на суха храна;
- прекаляване с пикантни храни и силни подправки;
- силно горещи и студени ястия и питиета;

Един от най-важните фактори във формирането на заболяването е инвазия с бактерия Helicobacter pylori. Смята се, че този микроорганизъм формира дефекта в стомашната лигавица, като предизвиква гастрит, увреждайки клетки на стомашната лигавица. Helicobacter pylori произвежда субстанции токсични за стомаха. При болни с язва на стомаха от 65 до 95% случаи се изолира този микроорганизъм. Неговата роля във формирането на заболяването е несъмнена, но трябва да се отбележи, че Helicobacter pylori е патогенен само при индивиди с нарушени имунни механизми. Това се доказва с изолирането на бактерия при напълно здрави хора. Както и при много заболявания решаваща е комбинация от факторите.

Патогенеза на язва на стомаха
Във формирането на язвата на стомаха се наблюдава нарушена регулация на солно - киселинното равновесие на стомашната лигавица. Ако ще обединим всички механизми, водещи до лигавичния дефект, се оформя картина, при която са увеличени агресивните фактори и намалени защитните. При 64% от болните стомашната киселинност е увеличена, а мукуса, играещ протективната (защитната) роля, е намален.
Като правило стомашната язва е единична и се намира в 80-85% по малката кривина на стомаха, с рязко очертани ръбове и с диаметър около 0,5-3 см. Локализация в другата част на стомаха винаги буди съмнение за рак на стомаха.

Патоморфология на язвена болест
1. Ерозия - повърхностен дефект на лигавицата, възникващ на места на малки огнищни некрози и кръвоизливи. Образуват се обикновено на върха на лигавичните гънки във всички стомашни отдели. Бързо заздравяват без цикатрикс. Често са множествени и могат да бъдат източник на кръвотечение.
2. Остра язва - процесът достига до подлигавичния слой. Острите язви имат кръгла форма и диаметър 2-3 mm, до 2-З см, дъното е покрито с некротични маси. Микроскопски се характеризират с незначително разрастване на съединителна тъкан, а също и с явления на съдова стаза и периваскуларни кръвоизливи.
3. Хронична язва - дефект на лигавичния, подлигавичния и мускулния слой с изразено разрастване на съединителна тъкан и възпалителна инфилтрация в краищата и дъното на язвата. Размерите им варират от 1 до 10cm в диаметър. В напредналите случаи с прогресиране на пролиферативно - склеротичните процеси язвата става плътна, с хрущял по-плътни и надигнати ръбове (калозна язва).

Според киселинността язвите на стомаха могат да се разделят на:

 • Язви протичащи с хиперацидитет;
 • Язви протичащи с нормацидитет;
 • Язви протичащи с хипоацидитет.

Според протичането:
- Неусложнени
- Усложнени:

 • калозни;
 • пенентриращи;
 • перфорирали;
 • кървящи;
 • дегенерирали;
 • с пилорна стеноза;
 • деформация на стомаха.

Клинична картина на язва на стомаха
Типична клинична проява е болката, имаща денонощният ритъм и годишната периодичност. При язва на стомаха болката се появява 10 - 30 минути след нахранването. Болката може да бъде и остра и тъпа, трае от минути до часове и се успокоява след прием на антиацидни средства. Локализирана в горната част на корема, понякога се излъчва зад гръдната кост. При пилорната язва болката ирадиира към гърба. Прави впечатление периодичност на болката. Тя трае с дни и седмици, после стихва, за да се появи отново след месеци или години. Най-често болката е придружена от гадене, повръщане, парене зад гръдната кост, подуване на корема, загуба на апетит и загуба на тегло, хематемеза (повръщане на кръв) и мелена (черни изхождания).
Изострянията на болестта са през пролетта и есента.
За представеното състояние се говори, когато налице са клиничните прояви, без да се установи язвен дефект. Лечението трябва да започне още от този етап, тъй като у половината от болните в следващите 5-10 години се появяват промени в стомашната лигавица.

Усложненията са остри кръвоизливи, перфорация, пенетрация, хронични - стеноза на пилора и раково израждане.

Диагноза на язва на стомаха
Характерните симптоми насочват лекаря към язвена болест, но на практик не са достатъчни за поставяне на диагнозата.
Диагнозата се поставя с доказване на язвен дефект. Това става с помощта на ендоскопското изследване. Фиброгастроскопията дава възможност за бърза диагноза и биопсично изследване на язвена болест. Изследване на Helicobacter pylori е рутинна процедура по време на ендоскопското изследване. Рентгеново изследване е подходящо при болни, непонасящи ендоскопия.

Лечение на язва на стомаха
Лечението е консервативно и оперативно. Консервативното лечение е комплексно - медикаментозно и диетично.
Диетата, според която трябва да се храната болните с язвена болест е 1а, 1б и I. Бял хляб, пасирани супи, сметана, яйца, мляко и млечни продукти.
Болните трябва да се хранят често - по 5-6 пъти дневно, през равни интервали, избягвайки пикантни храни и силни подправки. Храна трябва да бъде богата на белтъчини, които стимулират протективната функция на стомашния мукус.
Медикаментозното лечение на  язва на стомаха:
- Антагонисти на хистаминовите рецептори - селективно блокирани на Н2 рецепторите и намаляват секрецията на солната киселина;
- Инхибитори на протонната помпа са най-мощните блокери на солно - киселинната секреция.
Оперативно лечение се препоръчва при усложнена язва на стомаха (перфорация, кървене, стеноза).
1. Абсолютни показания за оперативно лечение - перфорация, неовладяно кръвотечение, пилорна стеноза III - IV степен, съмнение за малигнизация.
2. Относителни показания - калозни язви с изразен перивисцерит, пенетрираши язви, повторен кръвоизлив, често рецидивиращи язви, невъзможност за провеждане на ефективно консервативно лечение.

3.6, 8 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Язва на стомаха МКБ K25

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Язва на стомаха МКБ K25

ВСИЧКИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕСТОВЕ ПРИ Язва на стомаха МКБ K25

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Здравни проблемиАнатомияКлинични пътеки