Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Детска церебрална парализа и други паралитични синдроми Детска церебрална парализа

Детска церебрална парализа МКБ G80

Детска церебрална парализа МКБ G80 - изображение

Детска церебрална парализа е заболяване, което се дължи на аномалия или увреда на мозъка, настъпили пренатално, интранатално или в ранния постнатален период. Характеризира се с двигателен дефицит и смущения в координацията. Честотата е 1-2 на 1000 живородени деца.

Обикновено етиологичните фактори, които причиняват това заболяване действат интранатално. Освен това уврежданията могат да настъпят по време на раждането и по-рядко след раждането.

Пренатални етиологични фактори - тези фактори могат да бъдат от страна на майката - диабет, хипо или хипертиреоидизъм, сърдечни, чернодробни и бъбречни заболявания. Вътреутробните инфекции като цитомегаловирус, токсоплазмоза, токсични въздействия, кръвна несъвместимост на родителите са също чести причини за заболяването. Всички тези причини, обаче действат по един и същи начин като предизвикват дефектно мозъчно съзряване по време на втория лунарен месец.

Интранатални етиологични фактори - водещ причинител тук е мозъчната хипоксия. Недоносеността на плода също е рисков фактор. Недоносените деца имат 30 пъти по-висок риск да заболеят от детска церебрална парализа.

Наблюдават се следните патоморфологични промени:

 • нарушена органогенеза
 • постисхемична енцефалопатия
 • родови кръвотечения с последваща левкомалация
 • дифузна или огнищна глиоза

В рубриката детска церебрална парализа са разгледани:

Спастична церебрална парализа

Спастична диплегия

Детска хемиплегия

Дискинетична церебрална парализа

Атактична церебрална парализа

Друга детска церебрална парализа

  Детска церебрална парализа, неуточнена

  3.8, 9 гласа

  ВИДОВЕ Детска церебрална парализа МКБ G80

  СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Детска церебрална парализа МКБ G80

  ВСИЧКИ

  ЛЕЧЕНИЕ НА Детска церебрална парализа МКБ G80

  ВСИЧКИ

  ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

  КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

  ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

  Клинични пътекиСнимки