Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Демиелинизиращи болести на централната нервна система Други демиелинизиращи болести на централната нервна система

Други демиелинизиращи болести на централната нервна система МКБ G37

Други демиелинизиращи болести на централната нервна система МКБ G37 - изображение

Други демиелинизиращи болести на централната нервна система са заболявания, протичащи с възпалителен или невъзпалителен процес на разрушаване на миелина (обвивката на нервните влакна).

Етиологията на заболяванията, включени в тази категория е разнообразна. Най-често се касае за автоимунен процес, провокиран от неизвестен фактор. Заболяванията като цяло са спорадични, засегнати са предимно млади хора или лица в средна възраст.

Патоанатомията показва зони на деструкция на миелиновата обвивка с или без възпалителен инфилтрат в околността. За сега не е напълно изяснен точния механизъм на патологичния процес, но в крайните етапи е налице каскадна реакция от автореактивни клетки, атакуващи собствени структури.

Деструкцията на миелиновата обвивка препятства нормалното провеждане на нервните импулси, тъй като основната й роля е на изолатор.

Повече за анатомията на неврона мoже да прочетете тук.

Клиниката на демиелинизиращи болести на централната нервна система се демонстрира с отпадна неврологична симптоматика - моторна и сетивна. В зависимост от засегнатата област са налице парализи или парези, загуба на чувствителност, засягане на когнитивния потенциал.

Диференциална диагноза се прави с токсични влияния, възпалителни болести на централната нервна система, болести на нервно-мускулния синапс и мускулите, множествена склероза, друга форма на остра дисеминирана демиелинизация и др.

Диагнозата се поставя след преглед от невролог. Необходими са уточняващи изследвания като изследване на кръв, урина, ликвор, имунологично изследване, електроенцефалография, електромиография. С най-голяма диагностична стойност са образните изследвания - компютърна томография, магнитен резонанс, позитронно-емисионна томография и др.

Лечението на демиелинизиращи болести на централната нервна система е предимно патогенетично - с високи дози кортикостероиди и стимулиращи регенерацията медикаменти и цели стопиране на възникналия вече патологичен процес. При остатъчна симптоматика пациентите се пренасочват към рехабилитационни процедури.

Прогнозата като цяло не е оптимистична, сами по себе си тези заболявания не са животозастрашаващи, но водят до тежка инвалидизация и вторични усложнения.

В рубриката демиелинизиращи болести на централната нервна система са разгледани следните заболявания:

Дифузна склероза

Централна демиелинизация на corpus callosum

Централна понтинна миелинолиза

Остър трансверзален миелит при демиелинизираща болест на централната нервна система

Подостър некротизиращ миелит

Концентрична склероза [Balo]

Други уточнени демиелинизиращи болести на централната нервна система

Демиелинизираща болест на централната нервна система, неуточнена

    3.4, 7 гласа

    ВИДОВЕ Други демиелинизиращи болести на централната нервна система МКБ G37

    КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО