Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Демиелинизиращи болести на централната нервна система Други демиелинизиращи болести на централната нервна система Концентрична склероза [Balo]

Концентрична склероза [Balo] МКБ G37.5

Концентрична склероза [Balo] МКБ G37.5 - изображение

Концентрична склероза [Balo] представлява рядко демиелинизиращо неврологично заболяване, атипична форма на множествена склероза, при която в демиелинизираните части се образуват концентрични слоеве.

Клиниката варира в зависимост от засегнатата част. Заболяването започва остро и се представя с двигателни и сетивни нарушения по типа на огнищни неврологични дефицити - хеми- или квадрипарези, атаксия, афазия, дизартрия, дисфагия, неврит на зрителния нерв, диплопия, засягане на вегетативната нервна система, офталмоплегия, когнитивни нарушения, признаци за повишено вътречерепно налягане.

Диагнозата се поставя след преглед от невролог, физикално и инструментално изследване. Образните изследвания показват множество лезии и хиперинтензивни зони. При изследване на ликвора се установява лека плеоцитоза (повишен брой клетки), повишено ниво на IgG.

Диференциална диагноза се прави със следните състояния:

  • съдови лезии
  • спинална патология
  • цервикална миелопатия
  • инфекции на нервната система

Лечението на концентрична склероза [Balo] се състои в приложението на високи дози кортикостероиди, интравенозен имуноглобулин, плазмафереза.

3.7, 7 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Концентрична склероза [Balo] МКБ G37.5

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО