Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Демиелинизиращи болести на централната нервна система Друга форма на остра дисеминирана демиелинизация

Друга форма на остра дисеминирана демиелинизация МКБ G36

Друга форма на остра дисеминирана демиелинизация МКБ G36 - изображение

В рубриката друга форма на остра дисеминирана демиелинизация се включват процеси на разпространена демиелинизация, най-често с автоимунна генеза.

Етиологията е разнообразна - инфекциозни агенти, автоимунни процеси, генетична предразположеност.

Клиничната картина протича със засягане на различни нива на нервната система. При оптиконевромиелитът симптомите са предимно от страна на зрителната система, при болестта на Хърст симптомите са на дифузен демиелинизиращ процес с манифестен неврологичен дефицит.

Лечението е предимно имуносупресивно - чрез високи дози кортикостероиди, имуноглобулин, плазмафреза.

Прогнозата обикновено не е добра, в голяма част от случаите има остатъчен траен неврологичен дефицит.

В рубриката други форми на остра дисеминирана демиелинизация са разгледани:

Оптиконевромиелит [болест на Devic]

Остър и подостър хеморагичен левкоенцефалит [болест на Hurst]

Друга уточнена форма на остра дисеминирана демиелинизация

Остра дисеминирана демиелинизация, неуточнена

3.8, 6 гласа

ВИДОВЕ Друга форма на остра дисеминирана демиелинизация МКБ G36

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО