Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Демиелинизиращи болести на централната нервна система Друга форма на остра дисеминирана демиелинизация Друга уточнена форма на остра дисеминирана демиелинизация

Друга уточнена форма на остра дисеминирана демиелинизация МКБ G36.8

Друга уточнена форма на остра дисеминирана демиелинизация МКБ G36.8 - изображение

В рубриката друга уточнена форма на остра дисеминирана демиелинизация се включват заболявания, протичащи с картина на остро настъпил деструктивен процес, засягащ миелиновата обвивка на аксони в структурата на нервната система.

Демиелинизацията е процес на деструкция на миелина, най-често от собствени имунни клетки в хода на активирана случайно имунологична реакция. Самият аксон може да бъде или не засегнат от процеса.

Прочетете повече за анатомията на глиалните клетки и нервните влакна.

Етиологията на другите форми на остра демиелинизация остава най-често неуточнена. Предполагат се много етиологични причинители - вируси, бактерии, микоплазми - особено биологични причинители способни да предизвикат остри септични състояния, някои лекарствени продукти, имунизации, спонтанно развиващ се процес при някои автоимунни заболявания, като болест на Крон, хеморагичен улцерозен колит и др.

Клиничната картина се характеризира с внезапно начало, най-често след предходна инфекция, прием на медикамент, редовно проведена имунизация. Настъпва внезапно влошаване на състоянието след кратък светъл период с мултифокален неврологичен дефицит породен, както от остро настъпилия демиелинизационен процес, така и на база остър мозъчен оток - неврологични припадъци, прогресираща умора, сънливост до загуба на съзнание. Нарушенията засягат, както двигателната, така и сетивната и психична сфера - налице са данни за симетрични или асиметрични парези или парализи с локализация, съответстваща на локализацията на патологичния процес, нарушения на говора, зрението, нарушение на съзнанието, гърчове.

При Marburg формата на множествена склероза се касае за рядко срещан фулминантен вариант на множествена склероза, протичаща като свръхостър, най-често смъртоносен процес на демиелинизация.

Острият хеморагичен левкоенцефалит се смята за свръхостра форма на остра демиелинизация, възникваща най-често след остра инфекция или на база предхождащо автоимунно заболяване като болест на Крон и други.

Диагнозата друга уточнена форма на остра дисеминирана демиелинизация се поставя трудно, най-често след консултация, освен с невролог, и с друг специалист и на база изключване на друга причина за състоянието. Необходимо е изследване на кръв, урина, ликвор, както по отношение клиниколабораторните показатели, така и микробиологично и имунологично изследване. Най-показателни са образните изследвания - магнитен резонанс, компютърна томография.

Диференциална диагноза се прави с други демиелинизиращи заболявания, множествена склероза, злокачествено заболяване, възпалителни заболявания на нервната система, токсични влияния и други.

Лечението е най-често чрез прилагане на високи дози кортикостероидни и имуносупресорни препарати.

Прогнозата е сериозна - най-често заболяването има фатален изход. При преживелите е налице остатъчен траен неврологичен дефицит.

4.3, 6 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО